Курсова робота «Особливості держави як суб’єкта цивільних правовідносин», 2009 рік

З предмету Право · додано 19.01.2010 18:26 · від Oksan4ik · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Загальнотеоретичні особливості держави як суб’єкта цивільних правовідносин 6 1. Поняття та ознаки держави як суб'єкта цивільних правовідносин 6 2. Цивільна правоздатність держави у цивільних правовідносинах 9 3. Реалізація цивільної дієздатності держави у цивільних правовідносинах 12 Розділ ІІ. Особливості участі держави у цивільних правовідносинах 15 1. Загальні засади участі держави у цивільних правовідносинах 15 2. Правові форми участі держави у цивільних правовідносинах 17 3. Органи та представники через які діє держава у цивільних правовідносинах 19 Розділ ІІІ. Відповідальність за зобов'язаннями держави та розмежування відповідальності 20 1. Відповідальність за зобов’язаннями держави 20 2. Розмежування відповідальності за зобов’язаннями держави та іншими суб’єктами цивільних правовідносин 23 Висновки 25 Список використаної літератури 28

Висновок

Дослідивши тему «Особливості держави як суб’єкта цивільних правовідносин» можна зробити наступні висновки:

Цивільний кодекс визнає державу Україна учасником цивільних правовідносин поряд з іншими фізичними та юридичними особами.

Держава діє як суб'єкт цивільного права тоді, коли стороною у цивільних правовідносинах є не той чи інший відокремлений державний орган, а саме держава. Держава — це особливий суб'єкт цивільного права, це не юридична особа. До держави як суб'єкта цивільних правовідносин неможливо застосувати загальні положення, що є характерними для юридичних осіб,

Держава сама є джерелом права. Вона створює правові норми щодо виникнення та припинення діяльності юридичних осіб. Юридичні особи підлягають державній реєстрації. До держави неможливо застосувати положення про спеціальну правоздатність юридичних осіб публічного права. Держава як суб'єкт цивільного права не може припинитись шляхом ліквідації чи реорганізації.

Держава може виступати суб'єктом цивільного права лише у випадках, передбачених законом.

Державі як суб’єкту цивільних правовідносин властиві риси колективного утворення, що притаманні юридичній особі: організаційна єдність, майнова самостійність, наявність власного найменування, цивільна правосуб’єктність.

Особливості правового становища держави як суб’єкта цивільних правовідносин обумовлені подвійністю її правової природи: держава є публічно-правовим утворенням (принципи, умови виникнення, функціонування визначаються публічним правом), метою якого є забезпечення публічних інтересів як умови існування та розвитку суспільства; у цивільних відносинах є юридично рівним учасником поряд з іншими суб’єктами цивільного права.

Правоздатність держави має універсальний характер, становить стабільну правову категорію – невідчужувану та неподільну властивість виступати суб’єктом права, мати права та обов’язки. Цивільна правоздатність держави є спеціальною, тобто визначеною законом можливістю бути суб’єктом цивільних прав та обов’язків, умовою реалізації якої є не індивідуальне волевиявлення, спрямоване на реалізацію суб'єктивного права (на відміну від інших осіб), а юридичний обов'язок щодо виконання державних функцій.

Держава бере участь в цивільних правовідносинах не як окремо взяте єдине ціле, а як сукупність органів різних рівнів, які є незалежними один від одного і виступають як самостійні учасники цивільно-правових відносин.

Отже, держава може виступати у цивільних відносинах не тільки безпосередньо, а й через посередництво інших осіб — представників.

Представниками держави за спеціальними дорученнями можуть виступати фізичні та юридичні особи, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування (ст.173 ЦК). Таке представництво може здійснюватися на підставі закону або договору.

Держава Україна може приймати участь у цивільних відносинах в тих же правових формах, що і інші суб'єкти.

Держава може створювати юридичні особи публічного права (державні підприємства, навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законом.

Держава може створювати юридичні особи приватного права (підприємницькі товариства тощо), брати участь в їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено законом.

Україна виступає як суб'єкт цивільного права у відносинах спадкування, відносинах, пов'язаних із зверненням у власність держави скарбу, відносинах, що виникають з приводу викупу пам'яток історії та культури, що утримуються безгосподарно.

Держава є управненою особою, якій належать речові права на бюджетні кошти та суб'єктом цивільного права — стороною у правовідносинах щодо відшкодування матеріальної і моральної шкоди, заподіяної незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду.

Держава набуває і здійснює цивільні права та обов'язки через органи державної влади у межах їхньої компетенції, встановленої законом. Держава відповідає за своїми зобов'язаннями своїм майном, крім майна, на яке відповідно до закону не може бути, звернено стягнення.

Свої цивільні права та обов'язки держава здійснює через органи державної влади, компетенція яких при цьому встановлюється законодавством. Від імені держави в цивільних правовідносинах можуть діяти: Кабінет Міністрів, Державне казначейство, Фонд державного майна, Міністерство фінансів.

Потрібно зауважити, що згідно зі ст. 176 ЦК законодавець вводить принцип розмежованості відповідальності за цивільно-правовими зобов'язаннями. А це означає, що:

1) держава не відповідає за зобов'язаннями створених нею юридичних осіб, крім випадків, встановлених законом, наприклад, відповідальність держави за зобов'язаннями створених нею казенних підприємств.

2) юридичні особи, створені державою не відповідають за зобов'язаннями держави;

3) держава не відповідає за зобов'язаннями АРК і територіальних громад (інших суб’єктів цивільного права).

Держава несе цивільно-правову відповідальність за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, крім майна, на яке відповідно до закону не може бути звернено стягнення.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?