Дипломна робота «Стратегічне управління персоналом в сільськогосподарськом підприємстві», 2006 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 19.01.2010 10:11 · від Inna26 · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. 7 Теоретичні основи стратегічного управління персоналом 7 1.1. Поняття та сутність стратегічного управління 7 1.2. Персонал та його значення для сільськогосподарських підприємств 15 1.3. Особливості стратегічного управління персоналом в аграрних підприємствах 24 Розділ 2. 32 Загальноуправлінська характеристика сільськогосподарських підприємств миколаївського району 32 2.1. Організаційно-економічна характеристика сільськогосподарських підприємств Миколаївського району Миколаївської області 32 2.2. Аналіз забезпеченості ресурсним потенціалом та ефективність його використання 37 2.3. Характеристика трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств Миколаївського району 46 2.4. Показники економічної ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств Миколаївського району 59 Розділ 3. 68 Розробка стратегії персоналу на прикладі дп ндг «сонячне» 68 3.1. Аналіз існуючої стратегії розвитку сільськогосподарського підприємства та її зв’язок зі стратегією персоналу 68 3.2. Оптимізація чисельності персоналу відповідно до особливостей стратегії підприємництва і прибутку 76 3.3. Мотивація персоналу як засіб залучення співробітників до участі в реалізації стратегії 88 Висновки 100 Список використаних джерел 102 Додатки 10

Висновок

Розвиток підприємства в ринкових умовах, що склалися сьогодні, потребує створення цілісної системи управління людськими ресурсами, яка забезпечувала б залучення, збереження та заохочення кращих працівників, скерованих на реалізацію стратегії підприємства.

Управління людьми – це компонент управління будь – якою організацією поряд з управлінням матеріальними та природними ресурсами. Але люди по своїм характеристикам суттєво відрізняються від інших ресурсів організації, тому управління персоналом являє собою особливу область управління. Для успішного розвитку організація повинна управляти підбором, вихованням, оцінкою та винагородою персоналу, тобто використовувати та удосконалювати методи, процедури, програми організації цих процесів.

Господарство в достатній мірі забезпечене трудовими ресурсами. Середньорічна чисельність працівників, зайнятих в сільськогосподарському виробництві у 2005 році склала 250 чоловік. Апарат управління складається із 22 управлінців. Його питома вага в загальній чисельності працюючих становить 13,4%. Забезпеченість господарства трудовими ресурсами та ефективність їх використання, в основному, можна визнати задовільним. Персонал організації є досить стабільним, має низьку мобільність та плинність кадрів.

Здійснені дослідження дозволили обґрунтувати ряд пропозицій з удосконалення системи управління персоналом навчально-дослідного господарства «Сонячне»:

У господарстві повинна розроблятися кадрова стратегія - це дозволить визначити основні напрями дій всіх служб, які працюють з персоналом і стане орієнтиром для прийняття рішень що стосуються роботи з кадрами. На даний момент найбільш відповідною стратегією персоналу для навчально-дослідного господарства “Сонячне” можна вважати стратегію підприємництва і прибутку.

Успіх даної стратегії в значній мірі базується на потенціалі персоналу організації чи підрозділу, який вирішив впровадити принципово нову ідею і отримав підтримку з боку керівництва організації. Керівники персоналом в такій організації повинні володіти значною гнучкістю мислення та дій та забезпечувати розвиток індивідів, високий ступінь їх участі в управлінні проектами.

Прийом на роботу необхідно здійснювати виключно з числа молодих людей, новаторів, що володіють високим потенціалом та компетенцією. Оцінку діяльності здійснювати винятково за індивідуальним результатом.

Проаналізувавши систему мотивації праці адміністративно – управлінського персоналу ДП НДГ «Сонячне», потрібно відмітити, що важливе значення при мотивації керівників і спеціалістів має рівень заробітної плати. Але нажаль, система оплати праці керівників і спеціалістів НДГ «Сонячне» потребує удосконалення – встановлення прямої залежності її рівня від кінцевих результатів виходу продукції і ефективності виробництва в цілому. Також система мотивації управлінської праці залежить від морально – психологічних, ділових та професійних якостей адміністративно – управлінського персоналу. В системі активізації трудової поведінки спеціалістів господарства велику роль грає механізм просування окремих категорій управлінців. Це може бути як горизонтальне так і вертикальне просування.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?