Дипломна робота «Вдосконалення системи комунікацій АКІБ «УкрСиббанк»», 2007 рік

З предмету Банківська справа · додано 16.01.2010 18:29 · від фима · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1.Теоретичні аспекти комунікаційної системи банку на міжнародному ринку 1.1. Сутність та особливості банківських послуг, їх класифікація 6 1.2. Комунікаційна політика банку та основні теорії купівельної поведінки 14 1.3. Поняття та характеристика сучасних міжнародних маркетингових засобів комунікації. 19 2. Аналіз системи просування продукції АКІБ "УкрСиббанк" в сучасних умовах 2.1. Загальна характеристика банку 32 2.2. Особисті й неособисті комунікації банку та їх ефективність 36 2.3. Основні недоліки системи маркетингових комунікацій банку 3. Основні напрямки вдосконалення системи комунікацій АКІБ «УкрСиббанк» 3.1. Планування рекламної діяльності та розробкарекламного бюджету 46 3.2. Виявлення найбільш ефективних засобів просування продукції банку 51 Висновок 53 Список використаної літератури 56

Висновок

АКІБ "УкрСиббанк" – один з найбільших банків України, який надає широкий спектр різноманітних послуг як на території України, так і за її межами. Для успішної діяльності банку на зарубіжних ринках слід розробити ефективну маркетингову програму, одним із елементів якої є комунікаційна політика.

Комунікаційна політика АКІБ «УкрСиббанк» – це система засобів взаємодії банку з потенційними та реальними клієнтами, спрямована на додаткове спонукання їх до споживання послуг даного банку.

До основних стратегічних цілей зовнішньої комунікації банку входять:

 просування іміджу АКІБ "УкрСиббанк" як лідера не лише українського банківського ринку, але й російського, учасника найбільшої міжнародної фінансової групи, яка пропонує інноваційні рішення та найкращий сервіс;

 зробити АКІБ "УкрСиббанк" фінансовим брендом №1 в Росії;

 зайняти позиції ведучого ньюз-мейкера банківського ринку;

 скорегувати негативні стереотипи про АКІБ "УкрСиббанк".

Комунікаційна політика УкрСиббанк ґрунтується на принципах відкритості, доступності, взаємо узгодженості, змістовності, емоціональності, інноваційності, непереривності, зворотного зв'язку. Дотримання даних принципів надасть змогу досягнути поставлених перед банком комунікаційних цілей.

Відомо, що система міжнародних маркетингових комунікацій АКІБ "УкрСиббанк" містить в собі різноманітні елементи, до яких можна віднести:

1. Міжнародну рекламу.

2. Стимулювання збуту (sales promotion).

3. Прямий маркетинг (direct marketing).

4. Роботу з громадськістю (public relations).

Усі ці елементи направленні на вирішення головної задачі просування продукції на зовнішній ринок, а саме: активне формування попиту шляхом задоволення потреб населення в банківських послугах.

Звичайно ж найпоширенішим елементом комунікаційної політики банку є реклама. Рекламна кампанія банку включає в себе: публікації в пресі; пряму поштову рекламу; рекламу по телефону; розміщення реклами на торгових точках УкрСиббанк та в автосалонах міст (листівки, плакати); розміщення реклами на біг-бордах, банерах найбільших міст Росії; виробництво відео роликів, тиражування; участь керівництва АКІБ «УкрСиббанк» в телевізійних програмах, розміщення сюжетів в інформаційних та тематичних передачах; розміщення рекламних об’яв в пресі; розміщення рекламних аудіостопів на радіо; проведення прес-конференцій; розміщення рекламних роликів на регіональних каналах ТВ, в Інтернеті (офіційному сайті банку).

На сьогоднішній день, у зв’язку з досягненнями в області комунікацій, кабельного телебачення, супутникових систем зв’язку, інтерактивних терміналів типу "відеотекст", аудіовізуальні засоби вступили до стадії кардинальних змін. В майбутньому розвиток нових технічних засобів призведе до зміни цілей та змісту рекламних повідомлень. Більшість із цих змін вже можна передбачити. Перш за все слід зауважити тенденцію до інтерактивності нових комунікаційних каналів, завдяки чому споживачі зможуть не просто отримати інформацію про послуги банку, але й відібрати та замовити конкретну послугу (мається на увазі реклама по запиту). В подальшому, нові засоби комунікації забезпечать доступ до великих банків даних в найрізноманітніших областях, наприклад про існуючі послуги, їх порівняльні характеристики, ціни і т.д. Як наслідок цього, банк матиме справу з вже проінформованими клієнтами, що призведе до того, що реклама стане більш фактографічною, конкретною і служитиме помічником покупцеві, а не засобом продажу. Ще одним наслідком розвитку телекомунікацій стане значно більш висока селективність. Об'єднання можливостей телефону, комп’ютера та телевізора надасть змогу направляти індивідуалізовані послання чітко підібраній аудиторії. Таким чином, розвиток йде в сторону систем персоналізованої електронної пошти, яка забезпечить більш високу ефективність рекламної комунікації та знизить витрати на утримання торгових агентів.

Однак слід пам’ятати, що розвиток телемаркетингу не означає повну відмову від послуг торгового персоналу: особистий контакт залишається необхідним. Телемаркетинг лише робить клієнта більш підготовленим до контакту з торговим представником.

Отже, організація просування банківських послуг – це складний творчий процес, в основі якого лежать спостереження, порівняння, результати вивчення мотивів поведінки споживачів. Прийняття рішення по просуванню банківських послуг – це об’ємний процес, який включає в себе постановку цілей та задач, прийняття рішень про бюджет, звернення та засоби розповсюдження інформації.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення