Дипломна робота «Логістика в системі маркетингової діяльності підприємства», 2008 рік

З предмету Логістика · додано 19.01.2010 17:39 · від фима · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Логістика як інструмент розвинутої ринкової економіки 6 1.1. Поняття та завдання логістики 6 1.2. Логістичний ланцюжок та логістична система 16 1.3. Перспективи розвитку логістики в Україні 28 Розділ 2. Логістика в системі маркетингової діяльності спеціалізованого морського порту «Октябрьск» 2.1. Загальна характеристика спеціалізованого морського порту «Октябрьск» 2.2. Взаємодія відділу логістики з основними функціональними відділами порту 35 2.3. Система складування та організація переробки вантажів 37 Розділ 3. Шляхи удосконалення системи портової логістики спеціалізованого морського порту «Октябрьск» 53 3.1. Підвищення організованості матеріальних потоків 53 3.2. Організація діяльності і конкурентоспроможність 59 3.3. Організація і удосконалення маркетингової політики СМП «Октябрьск» 72 Висновок 76 Список літератури 86

Висновок

СМП «Октябрьск» - це багатопрофільний порт із досвідченим персоналом, обладнаний сучасним устаткуванням, перевантажувальними машинами та механізмами для переробки будь-яких видів вантажів, за винятком наливних. Проектна потужність порту дозволяє перевантажувати до 2 млн. тонн генеральних вантажів на рік.

Основна спеціалізація СМП «Октябрьск» - переробка генеральних тарно-штучних вантажів.

Робота і послуги в порту «Октябрьск» здійснюються цілодобово, включаючи вихідні і святкові дні.

Основні напрями перевезень: Чорноморський і Середземноморський басейни, Близький Схід, Південно- Східна Азія, Північна Африка, США.

Спеціалізований морський порт “Октябрьск” переробляє будь-які види вантажів, крім наливних.

В останні роки в сфері товарного обігу ряду країн відбулися істотні перетворення. У господарській практиці стали використовуватися нові методи і технології доставки товарів. Вони базуються на концепції логістики.

Інтерес до проблем розвитку логістики в системі маркетингової діяльності підприємства пов'язаний насамперед із причинами економічного характеру. В умовах, коли зростання обсягів виробництва і розширення внутрішньонаціональних і мікрогосподарських зв'язків привели до збільшення витрат сфери обігу, увага підприємців сконцентрувалася на пошуку нових форм оптимізації ринкової діяльності і скорочення витрат у даній сфері.

На сьогодні основна діяльність відділу маркетингу, логістики і планування вантажопотоків спеціалізованого морського порту ”Октябрьск” спрямована на залучення додаткових і нових вантажопотоків до порту.

Із цією метою проводиться постійний пошук, збір, обробка й аналіз інформації про стан світових ринків, виключення невідповідних до портових можливостей, надання перевантажувальних послуг, оцінка національних й іноземних виробників і трейдерів, виявлення найбільш перспективних з них.

Постійно поновлюється створена база даних виробників, експедиторів, агентів, портів.

Проводиться постійний аналіз діяльності порту „Октябрьск”, виконання послуг переробки й зберігання вантажів; виявлення недоліків і розробка пропозицій і рекомендацій щодо їхнього усунення.

Проводиться аналіз діяльності конкурентів портів, виконання ними зобов’язань перед вантажовласниками і експедиторами, завдань Міністерства транспорту України, виявлення додаткових і нових вантажопотоків цих портів.

Відповідно до аналізу виробників і трейдерів проводиться постійна поштова і електронна переписка з діловими пропозиціями про надання портом послуг вантажно-розвантажувальних робіт, зберігання вантажів. Ці пропозиції опираються на проведені й надані на розгляд контрагентам розрахунків вигідних для них маршрутів організації перевезень вантажів, пропозиції якостей вантажно-розвантажувальних робіт, якостей зберігання.

Завдяки своїй роботі відділ маркетингу й логістики залучив: бокситу руду і великогабаритне спецообладнання.

На даний час ведеться робота з експедитором „Мультиконт” з метою укладання договору на перевантажувальні роботи пакетних вантажів. На стадії завершення залучення іншого пакетного вантажу (фірма „юг-импорт”).

В 2008 році відділ маркетингу брав участь у виставочних заходах:

- міжнародна виставка ”Транспорт і логістика Росії 2008”;

- 3-я міжнародна виставка портових комплексів й інтермодальних перевезень ”Inter trans port 2008”

- VI-та міжнародна виставка ”Одеса 2010”

- Міжнародна спеціалізована виставка ”Транспорт і Логістика” (м. Київ)

- VI-та міжнародна транспортна виставка ”ТРАНСТЕК 2008”

Від організації „Укрморпорт” відділ маркетингу й логістики порту брав участь на переговорах з керівництвом Жлобинского металургійного комбінату (м. Бєларусь).

Велася активна робота по рекламних заходах порту. Розроблялися й згідно договорів з поліграфічними компаніями виготовлялися рекламні буклети, календарі, листівки, інше. Робота з рекламування порту „Октябрьск” у мережі інтернет за допомогою електронної пошти й баннеров підприємства набирає більше принципового значення як один з методів залучення нових експортно-імпортних і транзитних вантажопотоків.

Розроблено, і перебуває в стадії реєстрації в Укрпатенті торговельний знак СМП „Октябрьск”.

Основними функціями відділу маркетингу і логістики порту є : планування діяльності, матеріальне забезпечення, організація роботи складського господарства,

Основою рентабельного функціонування порту є система складування (СС) СМП «Октябрьск», яка передбачає оптимальне розміщення вантажів на складах і раціональне управління ними. Елементи складських підсистем вибирають, застосовуючи схеми та діаграми чи завдяки розробленим на ЕОМ програмам. Цей методичний підхід враховує усі можливі варіанти.

Система складування СМП «Октябрьск» передбачає раціональність технологічного процесу на складі. Основною умовою тут є мінімальна кількість операцій з переробки вантажів. Саме тому визначаються оптимальні види і розміри вантажоносіїв, на яких формується складська вантажна одиниця. Такими товароносіями можуть стати: стоїчні, сітчасті, ящичні, пласкі піддони та напівпіддони, а також касети, ящики для дрібних вантажів тощо.

Функціонування усіх складових логістичного процесу СМП «Октябрьск» розглядається у взаємозв’язку та взаємозалежності. Такий підхід не тільки дає змогу чітко координувати діяльність служб складів, він є основою планування і контролю за просуванням вантажів на складах з мінімальними витратами.

Основними завданнями внутрішньовиробничої логістики в маркетинговій діяльності СМП «Октябрьск» є: планування обсягу переробки вантажів на основі замовлень споживачів, організація оперативного-колективного планування з детальним розкладом графіка діяльності, організація управління технологічними процесами в порту, контроль якості, дотримування стандартів якості, організація стратегічного та оперативного планування надходжень вантажів, організація роботи внутрішньовиробничого технологічного транспорту, управління діяльністю на всіх рівнях внутрішньовиробничої складської системи та в технологічному процесі переробки вантажів, інформаційне та технічне забезпечення процесів управління внутрішньовиробничими матеріальними потоками.

На основі проведених досліджень, можна виділити головну ціль і цілі трьох рівнів, що будуть сприяти створенню оптимальної портової логістичної системи СМП “Октябрьск”.

Головна ціль полягає у забезпеченні своєчасної і комплектної перевалки вантажів відповідно до угод, тобто робота на споживача портових послуг.

Ціль першого рівня полягає у мінімізації витрат на переробку вантажів, забезпеченні безперервного завантаження робітників і потужностей порту.

Ціль другого рівня — підвищити організованість процесів переробки вантажів: спеціалізація — диверсифікація; стандартизація — універсалізація; прямоточність — невизначеність; безперервність — переривистість; паралельність — послідовність; пропорційність — резервування; надійність — гнучкість; ритмічність — аритмічність.

Цілі третього рівня — у забезпеченні працеспроможності виробничої системи у заданому діапазоні якісних та кількісних показників, забезпечення повного циклу управління у їх взаємозв’язку, прогнозуванні, нормуванні, плануванні, організації, обліку, контролі, аналізі, координації, регулюванні, стимулюванні.

Цільова організація виробничих процесів в СМП «Октябрьск» має здійснюватися відповідно до головної мети, тобто на основі річної виробничої програми підприємства і формувати чи уточнювати їх виробничу структуру.

В умовах зростання конкуренції успішна діяльність СМП «Октябрьск» залежить від швидкості реагування на постійні зміни у зовнішній інфраструктурі. Тому порту слід мати механізми управління, через які можлива адаптація до ринкових умов і конкуренції. Реалізація цього означає, що споживачеві потрібно визначити напрями розвитку підприємства. У зв’язку з цим виникає необхідність формування в СМП «Октябрьск» організаційно-економічних умов, що дозволяли б нормально функціонувати у ринковій економіці. Організаційно-економічні умови, котрі включають сукупність методів та алгоритмів управління портомк у ринкових умовах, мають забезпечити досягнення мети функціонування.

Для розширення частки ринку портових послуг наобхідно налагоджувати співпрацю із контейнерними експедиторами та вантажовласниками, зосередивши їх увагу на більшу пропускну потужність СМП „Октябрьск” по переробці даного виду вантажу. Порт має більші складські площі для зберігання контейнерів, сучасне встаткування і перевантажувальну контейнерну техніку. Це також пов'язано зі значним зростанням обсягів світових контейнерних перевезень.

Отже, порт „Октябрьск” може стати контейнерним терміналом у своєму регіоні без зайвих державних капіталовкладень.

Запровадження запропонованих заходів дасть можливість ефективніше використовувати портову логісти в системі маркетингової діяльності СМП “Октябрьск”, а відповідно значно підвищити рентабельність порту.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?