Курсова робота «Управління якістю ВАТ "Бровар"», 2006 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 16.01.2010 13:36 · від Катя · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Менеджмент якості: поняття, сутність та сучасний стан 4 Дослідження особливостей управління якістю підприємства ВАТ „Бровар” 7 Шляхи забезпечення зростання управління якістю ВАТ „Бровар” 16 Вдосконалення управління якістю продукції підприємства 16 Вдосконалення якісного управління персоналом 20 Висновки 22 Список використаної літератури 24

Висновок

На основі проведеного нами дослідження системи управління якістю на підприємстві ВАТ „Бровар” можна зробити наступні висновки:

1.Під управлінням якістю розуміють дії, які здійснюються при створенні та експлуатації або споживанні з метою встановлення, забезпечення та підтримання необхідного рівня якості.

2. Управління якістю є органічною частиною управління виробництвом. Тому його розвиток відображає основні етапи вдосконалення управління промисловістю. Початково управління якістю охоплювало лише один етап життєвого циклу продукції — стадію виготовлення.

3. Дослідження особливостей управління якістю підприємства здійснимо на прикладі відкритого акціонерного товариства „Бровар”, яке є одним із лідерів по якісних характеристиках напоїв вітчизняного ринку пива.

4.Система управління якістю продукції ВАТ „Бровар” представляє собою регламентований стандартами підприємства порядок регулювання виробничих процесів, що направлений на забезпечення необхідного рівня якості продукції при її розробці, виготовленні та експлуатації.

5. Поряд із управлінням якістю важливе значення має система управління персоналом підприємства. Служби управління персоналом ВАТ „Бровар” є одночасно і засобом, і інструментом реалізації кадрової політики даної організації. Усю діяльність по управлінню персоналом ВАТ „Бровар” здійснює спеціальна кадрова служба. Вона складається з декількох відділів: трудових відносин зайнятості, управління персоналом, заробітної плати, умов праці і боротьби з травматизмом, навчання кадрів, обліку і діловодства.

6.Також важливе значення має організація якості управління логістичною системою закупівлі сировини, матеріалів, ресурсів виробництво на підприємстві ВАТ „Бровар”. На практиці подана принципова схема трансформується у різні форми з урахуванням схем організації вантажопотоків та кількості посередників. Форми логістичних ланцюжків на підприємстві ВАТ „Бровар” залежать від кількості перерахованих вище ланок та схем організації вантажопотоків та концепції поточного управління.

7. В перспективному періоді підприємству ВАТ „Бровар” потрібно розробити систему заходів для покращення якості самої продукції, адже попри те що продукція даного підприємства є досить якісною, проте вдосконаленню немає меж.

Тому, на наш погляд, основним шляхами покращення якості продукції на ВАТ "Бровар" є такі як: 1. Технічні шляхи. Серед технічних шляхів підвищення якості продукції провідне місце належить постійному удосконаленню проектування, техніко-технологічної бази підприємства. 2. Організаційні шляхи. До таких факторів відносять; запровадження сучасних форм і методів організації виробництва та управління ним, які роблять можливим ефективне застосування високоточної техніки і прогресивної технології, удосконалення методів технічного контролю на усіх стадіях виготовлення продукції. 3. Наступними є соціально-економічні шляхи забезпечення якості продукції. Нагальною потребою є розробка і використання різноманітних форм і методів дієвого соціально-економічного впливу на всю низку процесів формування і забезпечення виробництва високоякісної і конкурентоспроможної продукції.

8. Для вдосконалення якісного управління персоналом необхідно здійснити наступні заходи: 1. Розширення повноважень виконавців на місцях і зміна форми контролю; 2. Спільне прийняття господарських рішень і створення атмосфери довіри в організації; 3. Розвиток механізмів планування кар'єри для ключових працівників; 4. Комплексне бачення проблем і цілісний підхід до людських ресурсів у взаємозв'язку зі стратегічними установками організації; 5. Створення корпоративної культури інноваційного типу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення