Дипломна робота «Організація оподаткування в товаристві з обмеженою відповідальністю „Укрмолстандарт”», 2008 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 07.05.2010 22:54 · від фима · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи податкової політики 1.1. Сутність та принципи розробки податкової політики 7 1.2Податковий менеджмент як складова податкової політики.19 1.3Нормативно-правове і інформаційне забезпечення податкової політики 34 РОЗДІЛ 2.Організація оподаткування в товаристві з обмеженою відповідальністю „Укрмолстандарт” 2.1. Фінансово-економічна характеристика ТОВ„Укрмолстандарт” 42 2.2. Організація оподаткування прибутку 54 2.3. Порядок сплати податку на додану вартість 60 2.4. Інші податки та збори 66 2.5. Оцінка виконання податкових зобов’язань 73 РОЗДІЛ 3. Перспективи удосконалення податкової політики 3.1. Ефективність оподаткування в ТОВ „Укрмолстандарт” 77 3.2. Посилення ролі органів державної податкової служби в удосконаленні податкової політики 85 Висновки 93 Список використаних джерел 97

Висновок

Податкова політика повинна бути гнучкою, оптимально пов’язувати інтереси держави з інтересами товаровиробників, рядових платників податків, суттєво впливати на забезпеченість підприємств обіговими коштами.

Податкове законодавство не стимулює підприємства до поповнення власних обігових коштів, ефективного їхнього використання. У цьому зв’язку, на нашу думку, важливими шляхами впливу податкової політики на стимулювання підвищення рівня забезпеченості підприємств обіговими коштами є:

- обов’язкове спрямування частини прибутку підприємства на поповнення обігових коштів;

- оптимізація узгоджених строків сплати податків і часу отримання доходів;

- звільнення від оподаткування частини прибутку, яка спрямовується на поповнення власних обігових коштів.

Податкова політика повинна стимулювати розвиток малого підприємства в Україні. На жаль, у вітчизняному законодавстві зовсім не використовуються пільги, орієнтовані на розвиток малих підприємств. За весь період ринкового законотворення в Україні тільки в Законі „Про оподаткування доходів підприємств та організацій” від 21 листопада 1992 року було сказано про пільги щодо оподаткування таких підприємств. Однак вони були дуже швидко скасовані.

Варто звернути увагу на такі поширені за кордоном форми пільгового оподаткування, як застосування прогресивних ставок оподаткування залежно від величини податкової бази, установлення неоподаткованого мінімуму прибутку.

Українській державі потрібна така податкова політика, яка могла б забезпечувати поступовий розвиток економіки. Однак в Україні практично абсолютизовано роль податків на шкоду їхній регулювальній функції.

У таких умовах, ураховуючи недосконалу нормативну базу, підприємці змушені діяти у тіньовому секторі, приховуючи свої доходи. А держава, не отримуючи належи для виконання своїх функцій податкових надходжень, теж змушена посилювати податковий тиск. І таким чином додаткове податкове навантаження механічно перекладається на законослухняних платників податків. Щоб розірвати це зачароване коло, необхідна комплексна податкова бюджетна реформа. Зменшені ставки податків важливо ввести одночасно і в повному обсязі з набуттям чинності Податкового кодексу. Як результат, із запровадженням комплексу всіх заходів можливі поступовий вихід економіки з тіні, легалізація бізнесу й капіталу, а також наповнюваність бюджету.

Проведені дослідження щодо організації оподаткування в товаристві з обмеженою відповідальністю „Укрмолстандарт” показали, що виробляючи борошно і надаючи послуги з переробки сільськогосподарської продукції підприємство веде економічно стабільну підприємницьку діяльність, про що свідчать коефіцієнти рентабельності, які протягом 2006 - 2008рр. були стабільними і не змінювались. Незважаючи на відсутність інвестицій, завдяки економічно - ефективному веденню господарської діяльності протягом 2006 – 2008рр. (рівень рентабельності у 2006р. і 2007р. був на рівні 6,9 %, а у 2008р. – 4,5 %) підприємство має можливість розширювати свою виробничу діяльність, хоча з позицій довгострокових перспектив, не має абсолютної незалежності від кредиторів. Тобто ТОВ „Укрмолстандарт” залишається прибутковим та фінансово стійким, з достатньо ефективною організацією податкової роботи – при існуючому податковому механізмі в 2008 році на 1 грн. загальних податкових платежів припадало – 45,6 коп. чистого прибутку. Порівнюючи цей показник з 2006р., необхідно зазначити що він покращився на 34,4 %, завдяки достатньо ефективної організації податкової роботи, вдосконалення організації оподаткування в товаристві. Оцінюючи ступінь виконання податкового зобов’язання, необхідно зазначити у встановлений законодавством строк сплачуються податки на прибуток підприємств, на додану вартість, на доходи фізичних осіб та відрахування на соціальні заходи, а також комунальний податок і збір за забруднення навколишнього природного середовища – на 100 %.

Так як головна мета фінансового менеджменту – це вибір найкращого шляху управління фінансовими ресурсами підприємства, то позитивний результат роботи менеджера є мінімізація оподаткування, тобто після сплати податків до державного бюджету у розпорядженні підприємства залишився найбільший розмір прибутку. Найкращий спосіб досягнення такого результату для ТОВ „Укрмолстандарт” є перехід на єдину систему оподаткування за ставкою 6 %, після сплати цього податку, прибуток, який залишається у розпорядженні підприємства складає 910,5 тис. грн.., що на 882,5 тис. грн.. більше ніж при існуючій організації оподаткування. Таким чином, враховуємо що аналіз організаційної і фінансово - податкової діяльності ТОВ „Укрмолстандарт” і визначені шляхи витрат по відношенню до валових доходів, що в свою чергу призвело до зменшення оподаткованого прибутку. Порівнюючи з 2006р. – він зменшився на 68,3 %, таким чином одночасно зменшується і сам податок на прибуток з 37,9 тис. грн. у 2006р. до 12,0 тис. грн. в 2008р.

Також слід зазначити, що в підприємстві спостерігається тенденція перевищення валових доходів над валовими витратами. Внаслідок цього відбувається перевищення податкових зобов’язань над податковими кредитами, створюється позитивна різниця, яку підприємство своєчасно перераховує до бюджету. Щодо комунального податку і збору за забруднення навколишнього природного середовища, то вони відносяться до валових витрат товариства і покриваються на рахунок виручки від реалізації продукції (робіт, послуг). Таким чином станом на кінець 2008р. в розпорядженні ТОВ „Укрмолстандарт” після сплати податків залишається прибуток у розмірі 7,94 тис. грн..

Всі податкові збори і обов’язкові платежі в ході фінансового – податкового аналізу 100 % сплачуються до бюджетів різних рівнів, але фактично в ході перевірок податкової інспекції все ж таки виявляються помилки при розрахунках податкових платежів, а отже є порушення при сплаті всіх податкових зобов’язань. Через це на керівництво ТОВ „Укрмолстандарт” накладаються штрафні санкції, а так як головна задача фінансового менеджменту – це вибір найкращого шляху управління фінансовими ресурсами підприємства, то позитивний результат роботи менеджера є мінімізація оподаткування. Тобто після сплати податків до бюджетів різних рівнів у розпорядженні підприємства залишився найбільший розмір прибутку. Найкращий спосіб досягнення такого результату ТОВ „Укрмолстандарт” є перехід на єдину систему оподаткування за ставкою 6 %, після сплати цього податку, прибуток, який залишається у розпорядженні підприємства складає 910,5 тис. грн., що є на 882,5 тис. грн.. більше ніж при існуючій організації оподаткування.

Таким чином в сучасних умовах господарювання податки є суттєвим фактором впливу на фінансово – господарську діяльність. Тому забезпечити нормальне функціонування організації оподаткування у нестабільному соціально – економічному середовищі це запорука неабияких успіхів у підприємницькій діяльності навіть у сільськогосподарських виробників.

Коментар модератора

Додатки не передбачені.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення