Дипломна робота «Механізм здійснення короткострокового кредитування в ПСП "Агрофірма "Василівка"», 2006 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 16.01.2010 13:04 · від фима · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1 Теоретичні основи короткострокового кредитування сільськогосподарських підприємств 1.1. Економічний зміст кредитів банків 1.2. Види кредитів та іх сутність Розділ 2 Механізм здійснення короткострокового кредитування в приватному сільськогосподарському підприємстві "агро-фірмі "василівка" березанського району 2.1. Фінансово-економічна характеристика та оцінка конкурентоспроможності приватного сільськогосподарського підприємства "Агрофірми "Василівка" 2.2. Планування потреби в кредиті та методика визначення кредитоспроможності 2.3. Кредитний механізм у приватному сільськогосподарському підприємстві "Агрофірма "Василівка"2.4. Оперативна робота і контроль банку за використанням та погашенням кредиту. Кредитні санкції Розділ 3 Облік короткострокового кредитування у приватному сільськогосподарському підприємстві "агро-фірмі "василівка" березанського району 3.1. Облік короткострокових кредитів банку 3.2. Удосконалення обліку короткострокового кредитування Висновки список використаних джерел

Висновок

Здійснені під час підготовки даної дипломної роботи дослідження процесу організації та обліку короткострокового кредитування ПСП "Агрофірми "Василівка" аналіз та виявлення причин виникнення заборгованості, не досить добра оцінка виробничо-збутової діяльності та фінансового стану підприємства, дозволили зробити наступні висновки.

ПСП "Агрофірма "Василівка" спеціалізується на виробництві зернових культур із розвинутим виробництвом соняшника. Галузі тваринництва займають незначну частку та існують більш за інерцією без тенденцій помітного розвитку.

З розвитком ринкових відносин підвищується роль фінансів у зміцненні економіки підприємства. Необхідною умовою його ефективної діяльності є сталий фінансовий стан. Приведені розрахунки показників фінансового стану підприємства свідчать, що господарство має не достатньо міцне фінансове становище ( із семи розрахованих коефіцієнтів за чотирма дані перевищують норматив).

При здійсненні розрахункових операцій негативним є виникнення заборгованості господарства. Збільшення кредиторської заборгованості призводить до вилучення грошових коштів підприємства та його неплатоспроможності, що не дає змоги виконати свої зобов’язання перед кредиторами. Так по ПСП "Агрофірмі "Василівка" на 01.10.2006 р. сума кредиторської заборгованості перевищила суму дебіторської на 170 тис.грн., це означає, що якщо суб’єкти виробничих відносин розрахуються з підприємством вчасно, то цього буде недостатньо для погашення всіх його боргів. Наявне перевищення, є негативним фактором, розвиток якого потрібно зупиняти не шляхом списання заборгованості з боку держави, а шляхом ведення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю на підприємстві, дотриманням платіжної дисципліни, налагодженням тісних та постійних взаємовідносин з партнерами на умовах взаємодовіри і підтримки. Основний борг - борг перед учасниками (пайовиками) у сумі - 150 тис.грн., підприємство планує погасити його за рахунок коштів, отриманих від реалізації насіння соняшнику, яке є у господарства (468 тонн).

Планування кредиту здійснювали головний бухгалтер підприємства та керівник. Ними було розроблено Бізнес-план. Згідно якого господарство визначило потребу в додаткових коштах у розмірі 220 тис.грн., а очікуваний валовий дохід, від реалізації прогнозованої продукції, 600 тис.грн., очікуваний прибуток 2006 році -136 тис.грн. Також ними було розроблено графік надходження очікуваної виручки, та графік сплати відсотків та кредиту. Усі необхідні документи готував головний бухгалтер та подав до банку для розгляду. Після розгляду банком наданих документів, та після здійснення оцінки фінансового стану, банк дав позитивний висновок щодо відкриття відновлювальної кредитної лінії у розмірі - 300 тис.грн.(була врахована сума запропонованої застави, яка перевищувала суму кредита в 1,5 рази). Банком була не врахована сума боргу перед пайовиками 425 тис.грн., так як господарство подало звіт станом на 1 листопада 2008 року, де сума дебіторської заборгованості перевищувала суму кредиторської на 12 тис.грн., а сума боргу перед пайовиками було показано в річному звіті. Якщо б банку було надано річний звіт, сума наданого кредиту була б значно менша.

Було складено та підписано кредитний договір. Складено, та завірено нотаріально, договір застави. Після чого підприємству надали кредит. Кошти підприємство використало на протязі трьох місяців, поступово у разі потреби, на придбання товарно-матеріальних цінностей. Кредит було використано за призначенням, не цільового використання коштів, банком не виявлено. Відсотки за користування кредитом сплачуються вчасно та у повному обсязі.

Згідно укладеного кредитного договору та графіку погашення кредиту, підприємство повинно було погасити позику до 6 грудня 2008 року. Суму кредиту планувалось погасити з врожаю озимої пшениці. Однак у зв'язку з аномально холодною погодою та відсутністю снігового покриву в грудні, умови перезимівлі озимих культур були дуже несприятливими. Також у березні мінімальна температура повітря знижувалась до 10 градусів морозу, що також негативно вплинуло на стан озимих культур, які збереглися після перезимівлі. В результаті озимі культури загинули. Вони були списані, про що складений акт від 09.04.2007 р. Загибель озимих культур підтверджується висновком Торгово-Промислової палати України про форс-мажорні обставини. Тому у підприємства виникли труднощі з погашенням кредиту.

Підприємство подало клопотання до банку про відстрочку погашення кредиту, із зміною кінцевої дати погашення кредиту, передбаченої кредитним договором. Також було надано пакет документів, необхідних для пролонгації позики. Після розгляду поданих документів, банк відстрочив погашення кредиту до 1 жовтня 2010року. Підприємство частково розпочало погашення кредиту, раніше за встановлений графіком строк, на при кінці січня 2007 року, господарством було погашено - 44 тис.грн. Господарство планує погасити кредит ще до 1 липня 2010року.

Бухгалтерський облік зобов’язань підприємство веде у відповідності із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, обраною обліковою політикою. Первинний, аналітичний та синтетичний облік кредитних операцій підприємство здійснює згідно загальновстановлених вимог і рекомендацій, застосовуючи План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій.

Проблемою на сьогодні є питання використання підприємством засобів обчислювальної техніки в обліку. Ручна обробка знижує якість інформації, подовжує строки її опрацювання, а зростання витрат призводить до збільшення управлінського персоналу. Підприємство наприкінці 2006 року придбало 2 комп’ютери, які ще не встановлені, але планується розпочати роботу з їх застосуванням на початку березня. Автоматизація облікових робіт дозволить забезпечити високий рівень організації праці працівників сфери управління, та значною мірою зменшить витрати часу на обчислення і розрахунки, а також створить умови підвищення продуктивності праці і здешевлення облікового апарату.

Нами було визначено та запропоновано деякі необхідні шляхи вдосконалення організації та обліку короткострокового кредитування. Остаточно вони ще не вирішені. Тому ця тема буде обговорюватись в науковій літературі, пресі та на телебаченні надалі ще не один раз.

З розвитком ринкових відносин в Україні роль кредиту у суспільстві підвищуватиметься. З виходом економіки з економічної кризи зростатимуть доходи населення - основного суб'єкта формування кредитних ресурсів, поліпшиться фінансовий стан господарюючих суб'єктів та конкурентоспроможність їх продукції на внутрішньому та світовому ринку зміцніють українські банки, зросте довіра до України з боку іноземних кредиторів та інвесторів. Усе це сприятиме прискоренню розвитку України і скорішому входженню її у європейський і світовий простір.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?