Дипломна робота «Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів на ВАТ „Івано-Франківськцемент”», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 13.01.2010 19:48 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Загальна характеристика підприємства 7 1.1. Загальна характеристика ВАТ „Івано-Франківськцемент” 7 1.2. Виробничо-організаційна структура 11 1.3. Характеристика матеріально-технічної бази та умов забезпечення матеріальними ресурсами17 1.4. Охорона праці 20 2. Методика аналізу та оцінка матеріальних ресурсів 30 2.1. Економічний зміст матеріальних ресурсів їх характеристика та класифікація 30 2.2. Вибір та обґрунтування системи показників використання матеріальних ресурсів 32 2.3. Класифікація, відбір та методика кількісної оцінки чинників, що впливають на ефективність використання матеріальних ресурсів 34 2.4. Методика аналізу ефективності використання матеріальних ресурсів 41 3. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів на ват „івано-фраківськцемент” 47 3.1. Аналіз основних техніко-економічних показників роботи підприємства 47 3.2. Аналіз загальних витрат на матеріальні та паливно – енергетичні ресурси 51 3.3. Аналіз загальної матеріаломісткості продукції 56 3.4. Аналіз використання матеріальних ресурсів на виробництві 60 3.5. Економіко – матеріальний аналіз матеріальних ресурсів 63 3.6. Класифікація та оцінка можливих резервів економії матеріальних ресурсів 72 4. Розробка заходів із зменшення матеріаломісткості продукції 78 Висновки Список використаної літератури 90 Додатки

Висновок

Сьогодні ВАТ "Івано-Франківськцемент" – потужний і складний виробничий організм. Без врахування орендованих під сільськогосподарське виробництво земель його площа (разом з кар’єрами вапняку, мергелю і щебеню) становить біля 200 га. Розгалужена сітка під’їзних залізничних колій складає біля 8 км, сітка автодоріг більше 14 км.

ВАТ "Івано-Франківськцемент" розташувався в мальовничому куточку Західної України - Прикарпатті в 7 км від обласного центру - м. Івано-Франківська і розпочав виробляти цемент в 1964 році.

Підприємство розташоване стратегічно вигідно - майже в центрі умовного півкола з відстанню в 150 км до кордону Польщі, 200 км - до Словацького і Угорського, 150 км - до Румунського і Молдови, однак не дивлячись на це, вивчивши ринки збуту та основних конкурентів, прийнято курс на максимальне використання нині діючих встановлених потужностей а не на їх нарощування, на випуск цементу для постійних та традиційних споживачів і, крім того виробництво на основі власних компонентів нових видів будівельних матеріалів. На сьогоднішній день при встановлених потужностях по цементу в 0,6 млн. тонн/рік і при власному споживанні 0,25 млн. тонн, немає сенсу змагатися на віддалених ринках цементу з такими гігантами - виробниками цементу в Україні, як Миколаївський завод - потужність 2,9 млн. т/рік і відстань від ВАТ “Івано-Франківськцемент” 100 км на Північний Захід, Кам”янець-Подільський завод – 3,8 млн. тонн/рік і відстань 150 км на Схід, Здолбунівський завод - 2,05 млн. тонн/рік і відстань 250 км на Північний Схід.

Керівництво ВАТ "Івано-Франківськцемент" здійснюють:

 Загальні збори акціонерів

 Спостережна рада

 Правління акціонерного товариства

 Контрольно - ревізійна комісія.

Керівництво також здійснюється відповідальними посадовими особами, включаючи Голову Правління та інших членів Правління, а також службовців, яких призначено на ці посади радою Правління.

На сьогоднішній день до складу ВАТ ”Івано-Франківськцемент” входять 5 основних виробничих цехів:

1. Гірничий цех;

2. Цементне виробництво;

3. Гіпсовий цех;

4. Азбестоцементне виробництво;

5. Цех залізобетонних виробів.

Гірничий цех розміщений на базі Дубовецького кар’єру вапняку і мергелю, знаходиться на відстані 15 км від ВАТ. Цех об’єднує кар’єри вапняку та мергелю і добрильно-сортувальне відділення з двома технологічними лініями. Потужність технологічних ліній: мергелю – 516 520 тис. т. та вапняку – 349 000 тис. т.

Цементний цех виробляє 8 типів цементу на 3 технологічних лініях.

Основа кожної з них-обертова піч.

Печі №1,2 АЕ 3,6х4,0х69 м, продуктивність 18 т/год.та піч №3 АЕ 3,6х90 м-продуктивністю 17 т/год.

На ВАТ “Івано-Франківськцемент” азбестоцементне виробництво займає 53% від всієї діяльності підприємства, і воно вважається основним.

Розташування ВАТ “Івано-Франківськцемент” дуже сприятливе саме для виробництва цементу та виробів з нього через те, що в області знаходяться великі поклади вапняку та мергелю - основних компонентів для виробництва цементу. Виробництво забезпечене трудовими та енергетичними ресурсами (природним газом та електроенергією), близькість до нафтопереробних заводів дає в перспективі. можливість використання відходів нафтопереробки для зменшення витрат на енергоносії, а до Львівсько-Волинського родовища вугілля –ефективний перехід на вугілля в якості палива.

Територію підприємства перетинають неелектрифікована магістральна залізна дорога та шосейна дорога міжнародного значення Порубне-Чернівці-Івно-Франківськ-Львів –Мостиська.

Розгалужена сітка під’їздних залізничних колій складає близько 8 км, сітка автодоріг більше 14 км. Основні види сировини для виробництва цементу –вапняк і мергель видобуваються на власному кар’єрі, який розташований на відстані 15 км по залізниці Івно-Франківськ-Галич в районі сіл Дубівці –Межигірці і доставляється на комбінат власним залізничним транспортом. Для регіону дуже важливе рішення і такої проблеми, як утилізація відходів Бурштинської ТЕС, : шлаки використовуються, як складова частина сировинної суміші та готової продукції –до 40 тонн на добу.

Успішне функціонування будь-якого підприємства в даному випадку ВАТ «Івано-Франківськцемент» залежить від рівня його забезпеченості елементами виробництва: засобами виробництва та робочою силою. В натурально-речовій формі засоби виробництва — це матеріальні ресурси. Матеріальні ресурси включають в себе сировину, комплектуючі, тару, паливо тощо.

Сировина - це продукція, яка добувається, або закуповується підприємством. Матеріали - це продукція, що виготовлена із сировини і пройшла певну переробку в галузях переробної промисловості.

Правильне групування товарно-матеріальних цінностей є важливою умовою для організації їх обліку, використання та управління ними. З цією метою виділяють такі групи товарно-матеріальних цінностей основні та допоміжні матеріальні ресурси, тощо: енергія, матеріали-замінники, напівфабрикати, спецодяг, тара, запасні частини, інструменти тощо.

Необхідною умовою виконання планів виробництва продукції, зниження її собівартості, зростання прибутку, рентабельності є повне і вчасне забезпечення підприємства сировиною та матеріалами необхідного асортименту і якості й економне використання їх.

Зростання потреби підприємства в матеріальних ресурсах може бути задоволено екстенсивним шляхом (придбанням чи виготовленням більшої кількості матеріалів та енергії) або інтенсивним (економнішим використанням наявних запасів у процесі виробництва продукції).

Перший шлях веде до зростання питомих матеріальних витрат на одиницю продукції, хоча її собівартість при цьому може і знизитися за рахунок збільшення обсягу виробництва і зменшення частки постійних витрат. Другий шлях забезпечує скорочення питомих матеріальних витрат і зниження собівартості одиниці продукції. Економне використання сировини, матеріалів та енергії рівнозначне збільшенню виробництва їх.

Джерелами інформації для аналізу матеріальних ресурсів є план матеріально-технічного постачання, заявки, угоди на постачання сировини та матеріалів, форми статистичної звітності про наявність і використання матеріальних ресурсів та про витрати на виробництво, оперативні дані відділу матеріально-технічного постачання, відомості аналітичного бухгалтерського обліку про надходження, витрати й залишки матеріальних ресурсів і т. ін.

Аналізуючи основні показники господарської діяльності ВАТ „Івано-Франківськцемент” за 2002-2004 роки можна зазначити, що за період 2002-2004 роки на підприємстві ВАТ „Івано-Франківськцемент” показники фондовіддачі і фондономісткості практично не змінились і склали відповідно 1,13 та 0,88 грн. На підприємстві виручка від реалізації продукції зросла більше ніж у 1,3 рази (від 191261,2 тис. грн. до 254420,2 тис. грн.). На підприємстві за цей період спостерігається деякий спад рентабельності основних фондів від 0,30 у 2002 р. до 0,28 2004 р. Все це свідчить про деякі проблеми у господарській діяльності підприємства.

Аналізуючи витрати на основні матеріали і сировину слід зазначити що за період 2002-2004 роки майже у двічі зросли витрати на мазут та на метилцелюлозу. Слід та кож відмітити, що в цілому витрати на сировину та матеріали по підприємству ВАТ „Івано-Франківськцемент” за 2002-2004 роки зросли на 41%. Це пов’язано з ростом випуску продукції з 165526 тис. грн. у 2002 до 226375 тис. грн.. у 2004 році.

Аналізуючи витрати на енергоносії слід зазначити, що витрати на природний газ за 2002-2004 рік зросли на 26%, витрати на вугілля зросли на 36%, витрати на мазут зросли на 94 %, а витрати на електроенергія зросли на 27%.

Аналізуючи структуру витрат на енергоносії за 2002-2004 роки слід відмітити, що процентний склад енергоресурсів за 2003-2004 не змінився, а за 2002-2003 роки процентний вміст вугілля збільшився на 3 %, а природного газу та електроенергії зменшився на 1% та 2% відповідно.

Аналізуючи витрати на основні матеріали слід відмітити, що в цілому витрати на основні матеріали за 2002-2004 рік збільшились на 47%, і серед них найбільш збільшились витрати (на 63%) на сукно технічне, а найменш зросли витрати на барит. Аналізуючи структуру витрат на матеріали за 2002-2004 роки слід відмітити, що процентний склад матеріалів за 2003-2004 не змінився, а за 2002-2003 роки процентний вміст мікркремнезему зменшився на 1 %.

Слід відмітити, що матеріаломісткість на підприємстві за період 2002-2004 у цілому зросла на 1,01 коп., у тому числі за рахунок зміни: обсягу випуску продукції на + 0,07 коп., структури виробництва на + 0,40 коп., питомої витрати сировини на + 0,46 коп., цін на сировину і матеріали на + 2,36 коп., відпускних цін на продукцію на - 2,28 коп.

Отже, можна зробити висновок про те, що на підприємстві у звітному періоді збільшилася частка продукції з більш високим рівнем матеріаломісткості. Збільшилася також витрата матеріалів на одиницю продукції, унаслідок чого матеріаломісткість зросла на 0,46 коп. Найсуттєвіший вплив на підвищення матеріаломісткості продукції справило зростання цін на сировину і матеріали у зв'язку з інфляцією. За рахунок цього чинника рівень матеріаломісткості підвищився на 2,36 коп. При цьому темпи зростання цін на матеріальні ресурси були вищими від темпів зростання цін на продукцію підприємства. У зв'язку зі зростанням відпускних цін матеріаломісткість знизилася, але не до такого ступеня, як вона зросла за рахунок попереднього фактора.

До основних організаційно-економічних напрямків економії матеріальних ресурсів відносяться: комплекси заходів, зв'язаних з підвищенням наукового рівня нормування і планування матеріалоємності промислової продукції, розробкою і впровадженням технічно обґрунтованих норм і нормативів витрати матеріальних ресурсів; комплекси заходів, зв'язаних із установленням прогресивних пропорцій, що полягають у прискореному розвитку виробництва нових, більш ефективних видів сировини і матеріалів.

На підприємстві ВАТ „Івано-Франківськцемент” є резерв зниження матеріальних витрат на виробництво запланованого випуску основних видив продукції за рахунок упровадження нових технологій і інших заходів і складає більше 5600 тис. грн., або 3,2 % від матеріальних витрат за 2004 рік.

Основні шляхи зниження матеріаломісткості продукції пов'язані з підвищенням якості сировини і матеріалів, застосуванням прогресивних і безвідходних технологій, зниженням втрат від браку, розширенням використовування вторинних ресурсів, посиленням контролю за використовуванням матеріальних ресурсів.

Керуючись вище приведеним аналізом ефективності використання матеріальних ресурсів в ВАТ „Івано-Франківськцемент” та використовуючи вищенаведену оцінку можливих резервів економії матеріальних ресурсів, можна запропонувати впровадити заходи з метою раціональнішого і ефективнішого використання матеріальних ресурсів і покращення ефективності виробництва в цілому:

 При виготовленню цементу вищиї марки застосувати технологію з використанням розширяючої домішки ДР-1.

 Впровадження інноваційних технологій зберігання і розробки сировини

 Створення гарантійного запасу постачання матеріальних запасів.

Керуючись проведеним аналізом забезпеченості і використання матеріальних ресурсів, а також наведеною оцінкою можливих резервів зниження матеріальних витрат з’ясувалось, що значні витрати несе підприємство через незадовільну роботу матеріально-технічного постачання. Значні простої, а значить і втрати виникають через відсутність необхідних матеріалів, несвоєчасність їхнього поступлення. Таким чином, порушується безперервність виробництва. Щоб запобігти такій ситуації на підприємстві, пропоную створити гарантійний запас матеріальних запасів. За рахунок ліквідації простоїв, що виникли через відсутність сировини знизяться матеріальні витрати, що безперечно веде до зменьшення собівартості і внаслідок збільшення прибутку, зросте комерційна швидкість, що веде до збільшення проходки. Все це позитивно вплине на ефективність виробництва в цілому.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення