Курсова робота «Виробнича практика ТОВ «Транскомлізинг»», 2008 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 13.01.2010 17:06 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Загальна структура підприємства 4 2. Комплексне обстеження підприємства. 5 2.1. Аналіз обсягів операційної діяльності підприємства 5 2.2. Аналіз стану основних фондів. 5 2.3. Аналіз оборотних коштів. 8 2.4. Аналіз трудових ресурсів та оплати праці. 12 2.5. Аналіз витрат господарської діяльності. 13 2.6. Аналіз фінансових результатів. 15 3. Структура та оцінка нематеріальних активів 16 Висновки 20 Список використаних джерел 22 Додатки 24

Висновок

Загальна вартість активів підприємства за досліджуваний період має тенденцію до збільшення, зокрема за 2 роки темп приросту склав 190,3 %. Необоротні активи підприємства за досліджуваний період зменшили свою вартість на -254,8 тис.грн. Їх питома вага в балансі підприємства складає на початок 2008 року 28,3 %.

Оборотні активи підприємства за досліджуваний період збільшилися на 57759 тис.грн. і складають на початок 2008 року 71,7 % активів досліджуваного підприємства.

Зазначимо, що активи підприємства в основному сформовані за рахунок залучених джерел фінансування. Вартість власного капіталу складає на початок 2008 року 15754,2 тис.грн, що становить 18,0 % майна підприємства.

Основний капітал підприємства складається з основних засобів та незавершеного будівництва. До складу оборотних коштів входять запаси, дебіторська заборгованість та грошові кошти. Найбільшу часту в оборотних коштів складають виробничі запаси та дебіторська заборгованість за розрахунками за надані послуги.

Чистий прибуток становив в 2007 році 1025,0 тис.грн, що на 814,5 тис.грн. більше показника попереднього року.

Нематеріальні активи компанії «Транскомлізинг» складаються з :

- програмних продуктів;

- земельних ресурсів, призначених для будівництва;

- вебсайту, на якому здійснюється замовлення лізингу автомобілів.

За даними розрахунків виявлено, що ступінь зносу нематеріальних активів підприємства складає в 2007 році 0,01. Даний показник зменшився за період з 2005 по 2007 роки на 0,49, в тому числі за останній рік на 0,09.

Коефіцієнт придатності нематеріальних активів складає в 2007 році близько 1, що означає що останні є придатними для використання. Значення показника 0,9 за 2006 рік свідчить про те, що навіть не враховуючи вартості землі (амортизація якої не нараховується), нематеріальні активи є придатними для використання на 90%.

Період оборотності нематеріальних активів збільшився за досліджуваний період на 10,1 рік, в тому числі за останній рік на 6,6 років і складає в 2007 році 12,9 років. Питома вага введених нематеріальних активів в їх загальній сумі складає в 2007 році 0,99. Даний показник збільшився за рік на 0,06.

Середня вартість операційних нематеріальних активів 23,3 тис.грн., прибуток отриманий від використання сайту складає в 2007 році 212 тис.грн. Таким чином рентабельність нематеріальних активів складає 909%, що є досить високим показником.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали