Дипломна робота «Формування та ефективне використання нематеріальних активів підприємства», 2008 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 13.01.2010 17:05 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти нематеріальних активів підприємства 5 1.1. Сутність і класифікація нематеріальних активів підприємства 5 1.2. Роль та значення участі нематеріальних активів у господарській діяльності підприємства 14 1.3. Оцінка нематеріальних активів підприємства 19 Розділ 2. Аналіз формування та використання нематеріальних активів на тов "транскомлізинг" 28 2.1. Коротка характеристика діяльності підприємства 28 2.2. Формування нематеріальних активів та їх аналіз 36 2.3. Особливості оцінки вартості нематеріальних активів 40 2.4. Використання нематеріальних активів на підприємстві та його аналіз 43 2.5. Вплив нематеріальних активів на господарську діяльність 54 Розділ 3. Напрямки ефективного використання нематеріальних активів 60 3.1. Шляхи ефективного використання нематеріальних активів на підприємстві 60 3.2. Вплив запропонованих методів на фінансовий стан підприємства 65 Висновки 70 Список використаної літератури 74 Додатки 78

Висновок

Магістерська робота присвячена дослідженню нематеріальних активів на підприємствах в сучасних умовах господарювання. Аналіз проводився на базі господарської діяльності компанії "Транскомлізинг", що займається здачею в оренду автомобілів та приміщень. Для аналітичного дослідження обране саме це підприємство, оскільки на його балансі є нематеріальні активи, які складають всього 0,3% загального капіталу, а приносять додатково 212 тис.грн. чистого прибутку.

Існують різні визначення поняття нематеріальних активів, деякі із економістів характеризують нематеріальний актив як право власності на нематеріальні ресурси, деякі автори вважають, що нематеріальний актив - це категорія що виникає внаслідок володіння правами на об'єкти інтелектуальної власності. Не мою думку нематеріальні активи це активи, що не мають матеріальної форми за винятком грошових коштів чи заборгованості підприємства. Основною їх характерною рисою, що вирізняє їх із інших активів підприємства є те, що незважаючи на їх невелику вартість, дані активи можуть принести підприємству великі доходи, а інколи і визначати вартість всього бізнесу. В Україні питання нематеріальних активів є недостатньо нормативно-регульованим. Зокрема полемічним питанням є розбіжності в оцінці нематеріальних активів згідно бухгалтерського обліку та їх економічного потенціалу. На підприємствах нематеріальні активи обліковуються за витратним методом, проте як показують дослідження іноземних економістів, даний метод не показує реальної вартості та користі даних активів, вони пропонують проводити оцінку нематеріальних активів доходним методом. В Україні переоцінка доходним методом можлива тільки за умови ліквідації чи продажу підприємства.

За даними аналізу господарської діяльності компанії «Транскомлізинг» встановлено, що прибутковою діяльністю на підприємстві є діяльність із операційної оренди, інші види діяльності є малоприбутковими або навіть збитковими. Аналіз нематеріальних активів показав, що до їх складу входять : програмні продукти, якими користується підприємство для ведення бухгалтерського обліку, вартість офіційного сайту підприємства, через який здійснюється замовлення на оренду та права на користування землею.

На початок 2008 року найбільшу вартість активів складають права на користування землею. В роботі приділено багато уваги методиці оцінки нематеріальних активів. Зокрема показано як оцінено сайт підприємства за допомогою витратного методу. Розробляючи методи удосконалення нематеріальних активів показано перерахунок вартості сайту за доходним методом: розраховуються планові показники норми дисконту із врахуванням інфляції та ризику отримання даних показників прибутковості. Встановлено, що вартість сайту збільшиться на 320 тис.грн.

Аналіз ефективності нематеріальних активів проводиться коефіцієнтним методом. Для цього розраховуються показники : коефіцієнт амортизації нематеріальних активів, який є низьким ( 0,01), коефіцінт придатності нематеріальних активів, який є високим і складає майже 1; період обертання операційних нематеріальних активів складає 12,9 років. Рентабельність нематеріальних активів визначається як відношення чистого прибутку від операційної діяльності до середньорічної вартості нематеріальних активів, даний показник є досить високим для досліджуваного підприємства - 37299,1 тис.грн.

Розробивши методи по удосконаленню нематеріальних активів, встановлено, що підприємство зміцнить свою фінансову стійкість, зменшить економічну залежність та збільшить фінансову стабільність.

Отже, всі завдання, які були поставлені на початку написання роботи є виконаними.

Коментар модератора

Магістерська дипломна робота

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення