Дипломна робота «Дебіторська заборгованість та її вплив на фінансовий стан підприємства», 2005 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 13.01.2010 17:03 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Анотація 3 Вступ 4 РОЗДІЛ І. Сутність дебіторської заборгованості в системі фінансів підприємства 6 1.1. Економічна сутність дебіторської заборгованості 6 1.2. Класифікація дебіторської заборгованості та її оцінка 10 1.3. Нормативно-правове регулювання дебіторської заборгованості та огляд спеціальної літератури 19 Розділ іі. Аналіз дебіторської заборгованості зат «легхарчпостачзбут» 26 2.1. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства 26 2.2. Методологія аналізу дебіторської заборгованості 32 2.3. Аналіз складу та структури дебіторської заборгованості в динаміці 39 2.4. Визначення впливу дебіторської заборгованості на фінансовий результат підприємства 43 2.5. Аналіз фінансового стану зат «легхарчпостачзбут» 47 РОЗДІЛ ІІІ. Планування та удосконалення управління дебіторською заборгованістю 63 3.1. Шляхи вдосконалення управління дебіторською заборгованістю 63 3.2. Планування дебіторської заборгованості на підприємстві 70 3.3. Вплив впроваджень по удосконаленню дебіторської заборгованості на фінансовий результат 74 Висновок 78 Список використаної літератури 82 Додатки 85

Висновок

Отже, дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Дебіторська заборгованість підприємства поділяється на довгострокову ( понад 12 місяців) та короткострокову ( до 12 місяців). Економічна класифікація дебіторської заборгованості здійснюється на підставі його бухгалтерського відображення у бухгалтерському обліку а також у фінансовій звітності підприємства, зокрема в звіті про фінансові результати та в примітках до фінансової звітності підприємства.

Дебіторська заборгованість підприємства нормативно регулюється Законом України «Про бухгалтерський облік», та положеннями бухгалтерського обліку №10 «Дебіторська заборгованість» та 2 «Баланс».

ЗАТ "ЛЕГХАРЧПОСТАЧЗБУТ" - підприємство, що займається реалізацією продуктів харчування. Оскільки реалізація продукції здійснюється на основі договорів про купівлю-продаж, і покупець на основі даних договорів може взяти товарний кредит, то дебіторська заборгованість на підприємстві є одним із досить важливих активів, від якого залежить фінансовий стан підприємства.

Аналіз дебіторської заборгованості починається із визначення його структури та динаміки. Дебіторська заборгованість підприємства є короткостроковою. Погашення дебіторської заборгованості відбувається згідно договору - на протязі трьох місяців частинами. Дебіторська заборгованість ЗАТ "ЛЕГХАРЧПОСТАЧЗБУТ" складається з:

- дебіторської заборгованості за товарами;

- дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом;

- іншої поточної дебіторської заборгованості.

На початок 2004 року склад дебіторської заборгованості за товари склав 99% всієї дебіторської заборгованості підприємства. На кінець року даний показник знизився і становив 95%. На кінець року збільшилася частка дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом на 2,6%, а частка іншої дебіторської заборгованості збільшилася на 0,9%.

Сума дебіторської заборгованості в період з 2003 по 2004 рік збільшилася в 16,9 разів, дебіторська заборгованість за бюджетом за даний період збільшилася в 2,5 разів. За період 2004 року дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом збільшилася в 2,5 рази. За 2 роки сума дебіторської заборгованості за товарами зросла в 45015 разів, або на 538981 грн, і на кінець 2004 року становила 540181 грн. Заборгованість за розрахунками з бюджетом зросла в 25 147 разів, або на 20140,59 грн і на кінець 2004 року становила 20 221 грн. Інша дебіторська заборгованість за два роки зросла на 57,57 грн.

На фінансовий стан підприємства впливає не сама наявність дебіторської заборгованості, я її розмір, рух та форма, тобто то, чим викликана дана заборгованість.

Найбільшу частку оборотний активів на початок 2004 року складали запаси – 90.32%, найменшу – грошові кошти – 0,55%. Дебіторська заборгованість склала 4,69% всіх оборотних активів підприємства. Проте на кінець року ситуація значно змінилася. Так доля запасів скоротилася на 55,99% і склала 34,33 % оборотний активів. Значно збільшилася доля дебіторської заборгованості в даний період. Вона зросла на 50,74% і на початок 2005 року становила 55,43% - найбільшу частку.

Оборотність за 2004 рік значно зменшилася, це збільшує ризик її непогашення. Період заборгованості з 2003 по 2004 рік збільшився в 8 разів. При виникненні такої заборгованості підприємству доцільно формувати резервний капітал. за 2004 рік частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі зобов’язань збільшилася 0,87. Дебіторська заборгованість на підприємстві є тільки короткостроковою, що дозволяє не ризикувати відносно неповернення коштів. Сума дебіторської заборгованості з кожним роком зростає. Так на початок 2005 року вона склала 566180,95 грн, що становить 55,43% оборотних коштів підприємства. На початок 2005 року найбільшу частку дебіторської заборгованості - 95% - становить заборгованість за товари та послуги. Інша дебіторська заборгованість становить до 1%, заборгованість за бюджетними розрахунками – 4%.

Визначення показників ліквідності та оборотності дебіторської заборгованості показали, що період заборгованості з 2003 по 2004 рік збільшився в 8 разів. Даний показник є достатньо ризикованим для підприємства, тому рекомендується планування створення резервного капіталу.

Порівнюючи дебіторську заборгованість із кредиторською, на початок 2003 року кредиторська заборгованість за товари і послуги перевищувала дебіторську на 143186 грн, тобто підприємство могло повернути кошти за придбану продукцію за рахунок реалізації готової продукції та виробничих запасів. Проте на початок 2005 року дебіторська заборгованість перевищувала кредиторську на 127860 грн. Тобто підприємства не зможе своєчасно розрахуватися за своїми боргами, тому за наявності такої великої дебіторської заборгованості йому доведеться залучати інші кошти. Але оскільки дана дебіторська заборгованість є короткостроковою ( 2-3 місяці) і в практиці ЗАТ «ЛЕГХАРЧПОСТАЧЗБУТ» не зустрічалося ситуацій, що виникали із непогашення дебіторами боргу, то дана ситуація не може вплинути на фінансовий стан негативно, і підприємство зможе розрахуватися за боргами своєчасно.

Показники фінансового стану, що були розрахованими в даному питанні свідчать про загальне покращення фінансового стану підприємства за 3 роки. Проте, варто сказати, що керівникам необхідно працювати над розширенням виробництва, оскільки отримуючи високі прибутки підприємство може це собі дозволити. Варто залучатися до інвестиційних проектів, проектів з вдосконаленням власного обладнання для підвищення його продуктивності.

Для здійснення даної мети необхідно зробити наступні завдання:

- Необхідно зменшити витрати;

- Доходи підприємства ростуть з кожним роком, тому підприємству вже на наступний рік варто розширювати свої виробничі потужності. Рекомендується відкриття офісу та магазину в іншому місті для розширення числа клієнтів. Навіть якщо дані витрати складуть 500 тис. грн., підприємство може вкладати дані кошти за рахунок власного капіталу.

- Необхідно розробити систему кредитування підприємств-покупців. Для цього можна або скористатися послугами споживчого кредитування банків або розробити самостійну систему розрахунків покупцями за придбані товари. Як було згадано в першому питанні, необхідно обговорювати в договорі про поставку товарів термін виплати, а також відсотковий розподіл суми за вказаний період. Це дасть змогу планувати свої доходи в майбутньому, що дозволить підприємству передбачити свій фінансовий стан в майбутньому.

- Провівши різні маркетингові дослідження нових ринків, підприємство може займатися новим для нього видом діяльності – реалізації побутової хімії та інших дрібних побутових товарів.

Спланувавши фінансовий стан на 2006 рік за умови даних впроваджень, досліджуване підприємство стане фінансово незалежним на матиме змогу розширити виробництво шляхом розширення географії збуту.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення