Дипломна робота «Інвестиційна привабливість підприємства», 2007 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 13.01.2010 16:56 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Стан інвестиційної діяльності в країні 6 1.1. Сутність і класифікація інвестицій 6 1.2. Джерела фінансових інвестицій 13 1.3. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання 17 Розділ 2. Методика аналізу інвестиційної привабливості підприємства 36 2.1. Алгоритм аналізу інвестиційної привабливості підприємства 36 2.2. Матриця розрахунку інвестиційної привабливості 44 Розділ 3. Аналіз інвестиційної привабливості підприємства ТзОВ «ГАРАНТ» 51 3.1. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства 51 3.2. Аналіз інвестиційної привабливості підприємства 60 3.3. Розробка пропозицій щодо підвищення інвестиційної привабливості підприємства 64 Висновок 75 Список використаної літератури 79 Додатки 80

Висновок

Проблеми інвестицій в економіці завжди займали центральне місце в економічній науці. Це пов'язано з тим, що інвестування є базовим процесом розширеного відтворення та вирішення сучасних проблем вітчизняної економіки, що в свою чергу впливає на соціально-політичне становище країни. Високий рівень інвестиційної привабливості гарантує стабільне надходження інвестицій в країну, що гарантує додаткові надходження до бюджету держави, краще соціальне середовище в країні.

Сучасна ситуація в Україні істотно ускладнює інвестиційну діяльність. Тому, на мою думку, інвестиційна привабливість підприємств та країни в цілому є основною проблемою для поглибленого теоретичного дослідження процесів залучення інвестицій як на макро-, так і на мікрорівні.

На рівні взаємодії іноземний інвестор - підприємство отримувач інвестицій найбільш поширеною проблемою є неспроможність керівництва підприємства розробити стратегію розвитку підприємства, обгрунтувати бізнес-план, надати чіткі фінансові пропозиції. Перед іноземним інвестором постають такі проблеми: перевірка правдивості наданої інформації, правильного оформлення документації, відповідності документації чинному законодавству, професіоналізму керівників підприємства, відсутність впорядкованості в документообігу підприємства, складність отримання необхідної інформації від персоналу підприємства.

Вже майже десять років наша держава живе власним незалежним життям. З початку переходу до ринку в Україні відбувається процес роздержавлення економіки через приватизацію державних підприємств, котрий був побудований не на принципах ринкової економіки, а відбувався в умовах початкового накопичення капіталу. Сьогодні ми вже можемо бачити всі помилки та проблеми пов'язані з приватизацією. Приватизація відбувалася шляхом отримання, бо це не можна назвати придбанням, контрольних пакетів акцій вітчизняних підприємств переважно іноземними інвесторами, тому що місцеві інвестори не мали достатнього капіталу. Тепер, коли уряд активно взявся за процес приватизації виявляється, що майже всі інвестиційно привабливі підприємства вже розпродані за безцінь або що їх, навіть, за безцінь не бажають купувати (Наприклад, контрольний пакет ЗАТ "Чернігівський Пивкомбінат "Десна" був придбаний бельгійською компанією "Interbrew S.A." за $7 млн. при щорічному прибутку підприємства не менше $10 млн.. Тому необхідно на державному рівні вирішити ряд стратегічних проблем: залучення незалежних експертів для перевірки організаційного, фінансового та інших сторін діяльності підприємства; розробка механізму оцінки підприємств; стимулювання розвитку страхування інвестицій; практичний захист інвестицій, так як його практично не існує; залучення іноземних консультантів, що мають досвід в галузі інвестування; розробка інвестиційної стратегії на рівні держави; розвиток інфраструктури ринку; стимулювання розвитку фондового ринку; створення умов для зміни галузевої структури економіки України.

Якщо на макрорівні основними характеристиками інвестиційної привабливості є стан політичного, економічного та соціального середовища держави, то на мікрорівні це - рівень капіталізації або ринкова вартість підприємства, в залежності від форми власності суб'єктів господарської діяльності. Приймаючи до уваги цей показник, серед українських підприємств найбільш інвестиційно привабливими є: компанія "Укрнафта", АЕК "Київенерго", концерн "Стірол", ВАТ "Укртелеком".

Було б неправильно розглядати інвестиційну привабливість підприємств з точки зору України.

В даній роботі було вивчено інвестиційну привабливість автотранспортного підприємства ВАТ «АТП-3», що займається пасажирськими перевезеннями по м.Києву. Капітал даного підприємства, розміри оборотів відносять його до підприємств середнього бізнесу. Аналіз інвестиційної привабливості підприємства було проведено на основі методики, що базується на матеріалах Першої всеукраїнської міждисциплінарної конференції “Бар’єри та можливості розвитку малого та середнього бізнесу в Україні”, яка була проведена в м.Києві, 14-15 лютого 2005 року. Згідно даної методики було розроблено алгоритм визначення інвестиційної привабливості. Основним етапом даного алгоритму є вивчення фінансового стану, і на основі коефіцієнтного аналізу визначається рейтинг підприємства. Дані рейтинги не є доцільними без порівняння їх з рейтингами інших підприємств, тому для розрахунків було використані програмні забезпечення та показники фінансового стану інших підприємств - дані із офіційного сайту «Агенція фондового ринку України», де визначено рейтинг емітентів за основним видом діяльності.

Проведені дослідження показали, що фінансовий стан ВАТ «АТП-3» є стійкий та стабільний. Загальний капітал підприємства має тенденції до зростання, при чому частка власного капіталу збільшується щороку. Основні засоби підприємства сформовані повністю за рахунок власних джерел фінансування, оборотні – за рахунок залучених

Показники ліквідності ВАТ «АТП-3» є в цілому добрі для підприємства. Так якщо коефіцієнт абсолютної ліквідності є трішки заниженим, то коефіцієнт загальної ліквідності та швидкої ліквідності говорить про те, що підприємство може за рахунок власних джерел фінансування покрити короткострокову заборгованість.

Щодо коефіцієнтів фінансової стійкості – то вони також є добрими для досліджуваного підприємства. Коефіцієнт незалежності показав, що більшу частину капіталу підприємства становить власний капітал підприємства.

Коефіцієнт маневреності оборотних коштів показав, що оборотні кошти підприємства сформовані за допомогою залученого капіталу в 2003 році на 82%, в 2004 – 90%.

Коефіцієнт фінансової стабільності показав, що власні джерела фінансування перевищують залучені в 2003 році в 2 рази, а в 2004 - в 2,8 разів, що не може не заслуговувати позитивної оцінки.

Розраховуючи показники ділової активності, можна зробити висновки, що рентабельність основної діяльності ( тобто надання послуг по перевезенню) становить всього 7% в 2003 році та 8% - в 2004. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу є також низьким, так за 2003 рік він становив менше 1%, проте в 2004 році даний показник покращився і становив8%. Коефіцієнт оборотності становить 1,26 – за 2003 рік та 1,57 – за 2004 рік, тобто оборотність оборотних коштів становить майже рік. Коефіцієнт рентабельності реалізації є також досить низьким, так в 2003 році він становив менше 1%, проте в 2004 році збільшився на 4%. Рентабельність активів є також досить низькою. В 2004 році вона становила майже 6 %.

Провівши дані дослідження було складено план стратегічного розвитку підприємства, а саме: органiзвувати станцiю технiчного обслуговування, комплектувати автопарк новими автомобiлями, а також, здавати в оренду склади ПММ, примiщення, виробничі зони. Це дозволить підприємству отримати значні прибутки в майбутньому, значить і покращити інвестиційну привабливість.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення