Дипломна робота «Вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності», 2007 рік

З предмету ЗЕД · додано 13.01.2010 16:49 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Роль зовнішньоекономічної діяльності в економіці україни 7 1.1. Організація ЗЕД на підприємстві 7 1.2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 13 1.3. Методологія вирішення проблем зовнішньоекономічної діяльності 18 Розділ 2. Оцінка фінасово-господарської діяльності тов "пластек україна" 27 2.1. Загальна характеристика ТОВ "Пластек Україна" 27 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 31 2.3. Структура та динаміка імпорту ТОВ "Пластек Україна" 49 2.4. Проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства та підходи до їх вирішення 54 Розділ 3. Оцінка ефективності розвитку зед тов "пластек україна" 58 3.1. Обґрунтування стратегії зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "Пластек Україна" 58 3.2. Оцінка ефективності розвитку зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "Пластек Україна" 66 3.3. Планування фінансового стану підприємства на 2007 рік з врахуванням впроваджень 71 Висновок 77 Список використаної літератури 81 Додатки 85

Висновок

Отже, провівши дослідження фінансового стану та імпортних операцій ТОВ «Пластек Україна» можна зробити висновки: за кількістю працюючих на підприємстві та за оборотами воно відноситься до числа малих. Чисельність працюючих протягом року коливається на рівні 10-11 чол.

ТОВ «Пластек Україна» знаходиться на загальній системі оподаткування, воно є платником податку на додану вартість і сплачує податок на прибуток від своєї діяльності.

ТОВ "Пластек Україна" займається комплексним обладнанням салонів красоти. Підприємство являється регіональним представником російської компанії з 2000 року. Займається трьома напрямками діяльності, а саме :

• оснащенням педікюрного кабінету,

• оснащеннями косметологічних кабінетів,

• оснащенная перукарських салонів.

• реалізацією косметологічних засобів.

Аналіз фінансового стану ТОВ «Пластек Україна» було проведено за наступною методикою:

- було вивчено баланс підприємства, проведено його горизонтальний та вертикальний аналіз;

- досліджено звіт про фінансові результати підприємства, динаміку зміни доходів та витрат;

- проведено експрес-аналіз діяльності підприємства.

Аналіз фінансового стану підприємства показав, що:

Середньорічна вартість майна підприємства складає в 2006 році близько 216,05 тис.грн, це є на 56,1 тис.грн більше показника 2005 року ( за даний рік темп приросту майна склав 35,1%), та на 60,1 тис.грн. більше даного показника в 2004 році ( темп приросту за досліджуваний період склав 38,5%).

Середньорічна вартість основного капіталу за досліджуваний період склав 18,8 тис.грн в 2006 році, що на 4,8 тис.грн. менше даного показника в 2005 році, на на 5,7 тис.грн менше даного показника в 2004 році. Як ми бачимо, підприємство протягом досліджуваного періоду не робило інвестувано в основний капітал підприємства, тому ми спостерігаємо зменшення його вартості за рахунок амортизаційних відрахувань. Проте зменшення основних засобів підприємства не завжди є негативним показником. Для цього потрібно проаналізувати ще ряд інших факторів, що впливають на фінансовий стан підприємства.

Аналізуючи джерела формування підприємства, слід зазначити, що власний капітал має від'ємний показник. Це говорить про те, що підприємство ще не окупило капіталовкладення і станом на 2006 рік є збитковим. Так середньорічна вартість власного капіталу в 2006 році склала 122,05 тис.грн, що на 39,6 тис.грн більше показника попереднього року та на 53,1 тис.грн показника 2004 року. Це говорить про нестійке фінансове положення підприємства.

Середньорічні залишки товарних запасів складають 44,4 тис.грн в 2006 році. Ми бачимо, що підприємство збільшило залишки за 2 роки на 42,9 тис.грн, за останній рік - на 34,4 тис.грн.

Слід зазначити, що ТОВ реалізовує продукцію та обладнання надаючи товарні кредити, саме тому ми спостерігаємо велику дебіторську заборгованість. Так в 2006 році дана заборгованість значно зменшилася в порівнянні із попереднім - 80,3 тис.грн.

Проте ми бачимо, що зросла кредиторська заборгованість. Середньорічні залишки кредиторської заборгованості в 2006 році склали 331,5 тис.грн, що на 19,9 тис.грн більше даного показника в 2005 році на на 193,3 тис.грн більше даного показника в 2004 році.

Проте не дивлячись на негативні структурні зміни в капіталі підприємства та джерелах його формування, спостерігається збільшення річного обороту підприємства. Зокрема, обсяг виручки в 2006 році склав 1597,4 тис.грн, що на 552,6 тис.грн більше обороту 2005 року (темп приросту склав 52,9%) та на 321,6 тис.грн більше даного показника в 2004 році ( темп приросту склав 25,25).

Чистий прибуток підприємства збільшується щороку. Якщо в 2004 році підприємство отримало збитки в розміні 172,1 тис.грн, то в 2005 році збитки склали 13,2 тис.грн, а в 2006 році підприємство отримало прибуток в розмірі 92,3 тис.грн.

Середньорічна чисельність персоналу складає 10-11 чол. Таким чином, можна підрахувати ефективність роботи персоналу. Продуктивність праці на одну особу на ТОВ за досліджуваний період зросла на 29,2 тис.грн (темп приросту склав 25,2%), а за останній рік збільшення склало на 40,7 тис.грн (темп приросту 39%).

Середня заробітна плата працівника підприємства коливається на рівні 800 грн.

Фондовіддача підприємства є досить низькою. Частка собівартості товарів та послуг в реалізованих товарах та послугах складає в 2006 році 82,7%. Слід зазначити, що дана частка щороку збільшується. Це свідчить про те, що підприємству доцільно переглянути цінову політику, або перейти на більш вигідні контракти із постачальниками.

Підприємство імпортувало всього в 2004 році продукції на суму 1027 тис.грн, що є на 188,3 тис.грн меншим даного показника в 2006 році.

Структура імпорту протягом досліджуваного періоду залишається приблизно однаковою:

Так в 2006 році імпортованої продукції 65% складає обладнання, а решту косметологічні засоби.

Підприємство імпортує дану продукцію з наступних країн: Голландія, Італія та Німеччина.

ТОВ імпортує найбільше продукції із Голландії. Зокрема, в 2006 році було імпортовано продукції на 741,3 тис.грн. Це становить 61 % імпорту даного року. Підприємство щороку збільшує частку імпорту із даної країни.

З Італії підприємство імпортувало в 2006 році продукції на суму 303,8 тис.грн, що складає 25%. Даний показник за досліджуваний період зменшився на 4,3 тис.грн.

З Німеччини імпортовано продукції на 170,1 тис.грн. Це становить близько 14% імпорту.

В даній дипломні роботі було проаналізовано ефективність угоди з фірмою «Dancohr» (Голландія), що займається постачанням обладнання WELLNES.

ТОВ «Пластек Україна», проводячи аналіз ефективності даного контракту з фірмою-виробником „ Dancohr ”, дійшло висновку про оптимальність даного варіанту через вигідні умови постачання, та порівняно низькі витрати на транспортування, а також вигідні умови платежу, безперечну якість товарів та надійність партнера.

Розробляючи систему вдосконалення фінансового стану було запропоновано 3 напрямки :

1. вдосконалити організаційну структуру підприємства;

2. запровадити матеріальну мотивацію працівників підприємства;

3. проаналізувати асортиментний ряд та його реалізацію.

Дослідження показали, що підприємство отримає при найкращих умовах 606,5 тис.грн чистого прибутку, проте з врахуванням реальних факторів ймовірності отримання даних показників, чистий прибуток підприємства складатиме 544,9 тис.грн, що на 424,9 тис.грн планового показника без урахування інноваційних заходів та на 452,6 тис.грн фактичного показника чистого прибутку в 2006 році.

Коментар модератора

Робота не містить посилань на літературу

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення