Дипломна робота «Міжнародна міграція капіталів», 2007 рік

З предмету ЗЕД · додано 13.01.2010 16:45 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Перелік умовних скорочень 4 Вступ 5 Розділ і.теоретичні основи міжнародної міграції капіталів 7 1.1. Теорії міжнародного руху капіталу 7 1.2. Головні суб’єкти на світовому ринку капіталу 18 1.3. Сучасні тенденції на світовому ринку капіталу 28 Розділ 2. Аналіз руху капіталу між україною та німеччиною 43 2.1. Огляд інвестиційного ринку України 43 2.2. Інвестиційний ринок Німеччини 57 2.3. Аналіз українсько-німецького руху капіталу 62 Розділ 3. Напрямки вдосконалення міграції капіталів між україною та німеччиною 74 3.1. Недоліки та переваги міграції капіталів 74 3.2. Основні напрямки українсько-німецьких відносин 81 3.3. Напрямки стратегічної співпраці щодо інвестиційної діяльності між Україною та Німеччиною 85 Висновок 93 Список використаної літератури 94 Додатки 101

Висновок

Дана дипломна робота присвячена вивченню міжнародного руху капіталу між Україною та Німеччиною.

Причинами переміщення капіталу з однієї країни в іншу є випередження внутрішнього економічного розвитку країни, що вивозить капітал в порівнянні із зростанням її зовнішньої торгівлі. В нашому випадку розглядається переміщення капіталу із економічно-розвинутої країни - Німеччини, то країни що розвивається - України.

Як свідчать дослідження особливого розвитку міжнародний рух капіталу набув у післявоєнний період. За допомогою даного явища було вирішено багато проблем функціонування капіталістичного відтворення.

Для країн, що розвиваються міграція капіталу зменшує власні інвестиційні можливості, але в той же час вивіз капіталу з розвинутих країн дозволяє прискорити відновлення власного застарілого капіталу, забезпечити зайнятість та отримати серйозну економічну вигоду.

Основними суб'єктами, що виступають на ринку міграції капіталу, безумовно є банки та транснаціональні корпорації.

Банківська концентрація капіталу приводить до виникнення та розвитку міжнародних фінансових центрів. Наслідком розвитку такого роду процесів стає концентрація банків різних країн у певних центрах міжнародної економіки, для яких є характерним суттєво нижчий рівень державного втручання. Транснаціональні корпорації стали найважливішими діючими особами в сучасному світовому господарстві, граючи роль, що важко переоцінити в системі міжнародних економічних відносин. Головну роль серед 500 найбільших ТНК світу грають 4 комплекси: електроніка, нафтопереробка, хімія й автомобілебудування. Їх продаж складає близько 80% загальної активності цих ТНК.

Аналіз сучасного міграційного потоку капіталу показав, що основна частина прямих інвестицій розміщена в обробній промисловості.

У 2006 році зростання глобальних потоків прямих іноземних інвестицій відбулося в першу чергу завдяки країнам, що розвивалися. Завдяки могутньому зростанню притоки прямих іноземних інвестицій в країни, що розвиваються, 2004 рік завершився невеликим збільшенням глобальних потоків ПІІ, до того що знижувалися три роки.

За розміром зарубіжних активів найбільші в світі нефінансові ТНК –компанія "Дженерал електрик" (Сполучені Штати), за якою слідують "Водафон" (Сполучене Королівство) і "форд мотор" (Сполучені Штати). Серед 100 найбільших ТНК чотири компанії, очолювані "Хатчинсон Вампоа" (Гонконг, Китай), базуються в країнах, що розвиваються.

Результатом економічних перетворень в Україні стало пожвавлення інвестиційної діяльності. З 1998 року темпи зростання інвестицій почали випереджати темпи зростання валового внутрішнього продукту та промислового виробництва.

Позитивну роль у розширенні обсягів інвестицій в українську економіку відіграли перехід з 1999 року до грошової приватизації та створення системи стимулювання розвитку малого підприємництва; зниження податкового навантаження на товаровиробника, запровадження фіксованого сільськогосподарського податку; створення мережі спеціальних економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності; скорочення немонетарних розрахунків і платежів.

У результаті в 2000 році обсяг інвестицій в основний капітал досяг 23630 млн. гривень, що у 1,9 рази більше, ніж у 1997 році (у порівнянних цінах - на 18,5 відсотка).

Іноземні інвестиції надходять в Україну поки що в недостатньому обсязі.

У 2006 році в Україну іноземними інвесторами вкладено 4580,5 млн.дол.США прямих інвестицій, у т.ч. з країн СНД – 201,8 млн.дол. (4,4% до загального обсягу), з інших країн світу – 4378,7 млн.дол. (95,6%). У той же час нерезидентами вилучено капіталу на 552,6 млн.дол.

У цілому приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, утрат, курсової різниці тощо, за 2006 рік склав 4295,9 млн.дол., що становить 54,8% до приросту за 2005 рік. При цьому обсяг приросту іноземного капіталу за 2006 рік є одним з найбільших за всі роки інвестування. Зниження приросту інвестицій порівняно з попереднім роком пояснюється безпрецедентними обсягами надходження в 2005 році коштів від приватизації із залученням іноземного інвестора ВАТ "Криворізький гірничо-металургійний комбінат "Криворіжсталь" (4,8 млрд.дол.).

Починаючи з 90-х років, міжнародні економічні відносини Німеччини з різними країнами світу різко збільшилися. В той час як експорт капіталу Німеччини збільшився в шість разів, внутрішні прямі інвестиції також помітно збільшилися - в 4 рази. На фоні прискореної інвестиційної діяльності в останні роки проблема зайнятості в Німеччини різко зросла, саме тому збільшується і потреба в зовнішніх інвестиціях.

Німецькі підприємства інвестували капіталу на суму €1341/2 млрд за кордон починаючи з 2001 року, в т.ч. €261/2 млрд. цього капіталу було вкладено в першій половині 2006 року. В той час, іноземні транснаціональні компанії вклали €1321/2 млрд. в свої німецькі дочірні підприємства, в т.ч. в першій половині 2006 року - 6 млрд.євро.

Найбільшу частку іноземних інвестицій в Німеччину складають інвестиції в фінансову діяльність.

За статистичними даними на 2005 рік інвестиції в фінансові установи склали понад 160 млрд.євро. Інвестиції в холдингові компанії склали близько 70 млрд.євро, в банківські установи близько 60 млрд.євро. Як бачимо, найбільшими іноземними інвесторами є країни ЄС.

Про порівняно успішну інвестиційну діяльність Німеччини в Україні свідчать:

- реалізація інвестиційного проекту випуску бартових кабельних мереж для легкових автомобілів фірмою "Леоні АН" (ФРН" у м.Стрий Львівської області ( обсяг проекту біля 40 млн.євро, при доведенні підприємства до проектної потужності тут працюватиме 5 тис. працівників);

- співпраця з фірмою «Шкода» (автомобільний концерн «Фольксваген АГ») з підготовки другої черги заводу «Єврокар» у Закарпатській області. На заводі збираються моделі «VW Passat», «wv Bora», «VW Golf» і «VW Polo»;

- співпраця з німецькими автомобілебудівними компаніями «Дайм-лер Крайслер АГ» та «Опель АГ», які займаються крупновузло-вою зборкою легкових автомобілів спільно з ВАТ «Автозаз» у Запоріжжі («Мерседес» та «Опель»);

- реалізація інвестиційного проекту фірми «Метро АГ» з розгортання в Україні мережі дрібнооптової торгівлі з орієнтацією на продукцію, вироблену українськими товаровиробниками. Загальний обсяг інвестицій у даний проект.

- близько 100 млн. дол. США. В Україні «Metro Cash & Carry» розпочала працювати у серпні 2003 р. з відкриттям першого центру оптової торгівлі у Києві. У 2004 p. «Metro Cash&Carry» успішно втілила свій торговельний формат у Харкові та Дніпропетровську, другий центр оптової торгівлі у Києві. Третій центр оптової торгівлі у Києві й ще два - в Одесі та Донецьку - відкриті у 2005 р.

- придбання банку «Авал» Райффайзеном. За оцінками експертів, у такому випадку частка ринку об’єднаного банку становитиме близько 13%.

Оскільки Німеччина в 2006 році є найбільшим експортером іноземного капіталу в Україні, уряд проекту перспектив українсько-німецьких відносин, до яких належить:

- забезпечити сприятливий бізнес-клімат (прозорість, однакові правила гри, стабільність, у тому числі правова, вирішення проблеми страхування іноземних інвестицій) для залучення іноземних інвестицій, зокрема німецьких, в економіку України, співпрацювати, в цьому зв'язку, з Бюро делегата німецької економіки у Києві,

- адаптації системи нетарифного регулювання експортних та імпортних операцій до стандартів ЄС;

- адаптації дозвільної системи/системи сертифікації або визнання сертифікатів ЄС;

- захисту промислової, комерційної та інтелектуальної власності у сенсі патентного права;

- забезпечення безперешкодного доступу товарів та послуг на український ринок на умовах рівної конкуренції.

Пріоритетними напрямами були визнані енергетика, банківська справа, сільське господарство, вугільна промисловість, металургія, транспорт, машинобудування, комунальна інфраструктура. Підсумовуючи, можна зробити висновок, що співробітництво в енергетичній сфері є на сьогодні одним з найбільш перспективних у двосторонніх відносинах між Україною та Німеччиною, особливо у питаннях газового транзиту. Тому необхідно найближчим часом визначити й оприлюднити конкретні шляхи та механізми реалізації стратегії України щодо співробітництва з Німеччиною в енергетичній сфері, а також здійснити заходи щодо налагодження продуктивної взаємодії із відповідними структурами в Німеччині.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення