Дипломна робота «Економічні ризики та шанси глобалізації світової торгівлі: соціально-економічний аспект», 2006 рік

З предмету ЗЕД · додано 13.01.2010 16:43 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ 1. Теоретичні засади глобалізації світової торгівлі: соціально-економічний аспект. 10 1.1. Сучасні теорії глобалізації світової торгівлі. 10 1.2. Методичні засади визначення економічних ризиків і шансів глобалізації світової торгівлі. 21 1.3. Моделі дії економічних ризиків і шансів глобалізації світової торгівлі для країн із різним ступенем економічного розвитку 29 Розділ 2. Дослідження впливу глобалізації світової торгівлі на соціально економічний розвиток країн. 36 2.1. Аналіз обсягів і структури світової торгівлі в контексті глобалізації 36 2.2. Дослідження впливу СОТ на глобалізацію світової торгівлі 46 2.3. Аналіз економічних ризиків і шансів світової торгівлі на рівень соціально-економічного розвитку країн 57 Розділ 3. Розробка механізму управління впливу глобалізації на світову торгівлю. 64 3.1. Лібералізація міжнародної торгівлі як методи впливу на глобалізацію 64 3.2. Удосконалення інструментів та механізму уникнення ризиків глобалізації світової торгівлі. 71 Висновок 78 Список використаної літератури 81 Додатки 87

Висновок

Таким чином, хоча поняття «глобалізація» останнім часом дуже часто зустрічається в економічній літературі, єдиного визначення феномену глобалізації не існує. Тобто, процес глобалізації оцінюється неоднозначно. Дослідивши дане явище можна зробити ряд висновків:

• Розвиток процесів глобалізації в його нинішній соціально-економічній формі супроводжується суперечностями між об'єктивними потребами в зростаючій глобальній взаємозалежності країн світу та її конкретними історичними соціально-економічними тенденціями та наслідками. Сучасний процес глобалізації, поряд з економічними благами, хоча й прискорює певним чином процес розвитку деяких країн «третього світу», але одночасно привносить небувалі суперечності в світовий економічний розвиток.

• Якщо розглядати світову торгівлю в плані тенденцій її розвитку, то в наявності з одного боку - явне посилення міжнародної інтеграції, поступове стирання границь і створення різних міждержавних торговельних блоків, з іншого боку - поглиблення міжнародного поділу праці, градація країн на промислово розвиті і відсталі.

Аналіз тенденцій світової торгівлі та ризиків глобалізації показав:

• Світовий експорт продукції протягом 1995-2005 року зріс на 5267000, або на 201%. Так якщо в 1995 році світовий експорт складав 5164000 млн.$, то в 2005 році даний показник склав 10431000 млн.$.

• Світовий імпорт за 10 років ( з 1995 по 2005 рік) збільшився на 5499000 млн.дол.США, що на 204% більше показника 1995 року. За даними графіка, ми бачимо, що найбільш стрімке зростання імпорту продукції відбулося за період з 2003 по 2005 роки.

• Обрахунок економічного виміру глобалізації за 2005—2006 рр. показав, що за системою KOF перше місці у світі посідає Люксембург (за системою СЕІР — невизначене), друге місце посів Гонконг (за системою СЕІР — невизначене), третє — Ірландія (за СЕІР —3), четверте — Нідерланди (за СЕІР — 6), п’яте — Сінгапур (за СЕІР — 1). США посідають лише 28 місце (за СЕІР — 52). Україна перебуває на 82 місці (за СЕІР — 18) після Аргентини та перед Філіппінами. Росія обіймає 91 місце (за СЕІР — 43) після Албанії та перед африканською країною Малаві.

Таким чином, перерахуємо ризики глобалізації:

• Окремі елементи західних моделей організації економіки та суспільного життя «імплантуються» в менш розвинені країни, які за характером своїх неформальних інституцій значно відрізняються від Заходу. Це призводить до викривлення в чужорідному соціально-економічному середовищі випробуваних ефективних західних схем організації.

• Ще гірші справи у численної групи країн, які в умовах глобалізації взагалі не в змозі використати її переваги й через це маргіналізуються, випадають із сучасної світової економіки

• Поряд із загостренням структурних диспропорцій у світовій економіці нинішня неоліберальна глобалізація пов'язана і з посиленням поточної нестійкості світової економіки. Адже в умовах зниження бар'єрів для руху товарів, послуг, капіталу більш швидкими темпами відбувається й перехід кон'юнктурних коливань з центрів виникнення економічних криз на інші країни світу. Це яскраво засвідчили світові кризи 1997-1998 та 2001-2002 років.

Підсумовуючи проаналізоване вище, слід сказати, що сучасний процес глобалізації є багатофакторним системним процесом, розвиток якого пояснюється складною взаємодією економічних, політичних, правових, ментально-культурних та загальноцивілізаційних чинників. Глобалізація надає величезних переваг тим країнам, які проводять ефективну внутрішню політику розвитку й підвищення власної конкурентоспроможності. Проте вона здатна серйозно гальмувати розвиток і породжувати кризи в разі нераціональної економічної політики держави. Створення інституційної спроможності країни оптимально використовували переваги глобалізації та нейтралізовувати її загрози виступає першочерговим завданням розвитку будь-якої країни, в тому числі й України

Коментар модератора

Список літератури - 103 джерела

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення