Дипломна робота «Вплив макроекономічного та інституційного середовищ на інвестиційну діяльність фірм», 2007 рік

З предмету Фінанси · додано 13.01.2010 16:29 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ І. Теоретичні основи дослідження інвестиційної діяльності фірм 6 1.1. Сутність, види та функції інвестицій у ринковій економіці . 6 1.2. Суть інвестиційної діяльності фірм 20 1.3. Теорії інвестиційної діяльності фірми 24 РОЗДІЛ ІІ. Макроекономічне та інституційне середовище України 31 2.1. Особливості макроекономічного середовища в Україні 31 2.2. Характеристика інституційного середовища в Україні 36 РОЗДІЛ ІІІ. Вплив макроекономічного та інституційного середовищ на інвестиційну діяльність фірм 44 3.1. Вплив макроекономічного та інституційного середовищ на інвестиційну діяльність фірм через вплив на фінансові обмеження 44 3.2. Емпіричне дослідження 58 Висновки 79 Список використаної літератури 79 Додатки 81

Висновок

Отже, аналізуючи вплив макроекономічного та інституційного середовищ на інвестиційну діяльність фірм, можна зробити наступні висновки, що інвестиційна діяльність є процесом закладання в майбутньому економіки України. Чим більші обсяги інвестицій є проведеними сьогодні - тим більший обсяг валового внутрішнього продукту країна зможе отримати в майбутніх періодах.

До макроекономічних процесів, що впливають на інвестиційну діяльність підприємства можна віднести:

- податкову систему;

- амортизаційну політику;

- державні норми та стандарти;

- антимонопольне законодавство;

- макроекономічна стабільність;

- стабільність та розвиток фінансово-кредитної системи.

Об'єктом дослідження даної дипломної роботи є діяльність ТзОВ "Гідроспецсервіс", що займається розчисткою кар'єрів, водойм, будівництвом дамб.

На інвестиційну діяльність даного підприємства, як і на інвестиційну діяльність будь-якого підприємства України впливає макроекономічні процеси та явища. Зокрема загальний спад економіки України чітко відображається на діяльності підприємства. Знецінення гривні приводить до термінового вилучення грошової маси підприємства та активацію інвестиційних процесів. За даними дослідження різкого погіршення макроекономічного середовища протягом останніх 3 років не спостерігалося, тому підприємства ведуть свою звичайну інвестиційну діяльність та вільно розпоряджається отриманими прибутками.

Вплив макроекономічного середовища на інвестиційну досліджуваного підприємства є досить значною через необхідність інвестиційних процесів, яка викликана особливістю діяльності підприємства, по друге - через поведінку підприємства на ринку в залежності від макроекономічного та інституційного середовища.

Підприємство здійснює свою діяльність на території України, воно займає стійкі позиції на ринку і кожного року збільшує прибутковість.

За 2005 рік капітальні вкладення перевищили заплановані на 46,6 тис.грн, зокрема будівельно-монтажні роботи - на 17,7 тис.грн, устаткування та інструменти - на 24,4 тис.грн, в інші вкладення - на 4,5 тис.грн. Згідно кошторису, загальна вартість проекту - 510 тис.грн, отже наявність залишків кошторисної вартості будови дає можливість розподіляти обсяги інвестицій у будову на подальші періоди.

Провівши аналіз діяльності підприємства, мною була розроблена стратегія діяльності підприємства. Дана стратегія передчабає наступні заходи щодо поліпшення діяльності підприємства:

• Модернізація існуючого обладнання;

• Інтенсивне використання наявних потужностей;

• Покращення цінової політики;

• Удосконалення надання послуг;

• Використання нових технологій

Всі ці заходи спрямовані на задоволення споживачів та підвищення конкурентної позиції підприємства на ринку. Ці заходи потребують капіталовкладень, але незначних.

В роботі було розраховано суму планових інвестицій, за допомогою яких підприємство зможе отримати значно більші прибутки з а умови стабільного макроекономічного середовища.

Так для придбання машин та обладнання на суму 396 тис.грн в 2006 році, необхідно:

1. Взяти довгостроковий кредит банку на 3 роки на суму 120 000 грн. для купівлі машин. Заставою для отримання кредиту оформити самі придбані машини.

2. Підприємство протягом 2005 року отримало 214 тис.грн чистого прибутку, тобто за рахунок власних джерел фінансування підприємство зможе фінансування більшу частину обладнання.

3. Взявши короткостроковий кредит на необхідну суму, підприємство зможе провести планову закупку основного капіталу на початок 2007 року.

За рахунок нововведеного обладнання підприємство може очікувати значного збільшення виторгу та зменшення витрат, зокрема витрат на оренду обладнання.

Таким чином, ТОВ «Гідроспецсервіс» зможе вже до 2009 року повністю оновити основний капітал і за рахунок цього отримувати надприбутки, що зробить підприємство незалежним від кредиторів, а його фінансовий стан стійким.

Отже, аналізуючи вплив макроекономічного середовища на інвестиційну діяльність підприємства, можна зробити висновок, що нестабільність макроекономічних процесів та явищ приводить до термінового (позапланового) інвестування підприємства в будівництво. Це пояснюється тим, що придбання інших основних фондів не є можливим через різке зменшення їх пропозиції. Таким чином завданням підприємства є не отримати прибутку – а зберегти вкладені кошти.

Сприятливе макроекономічне середовище, навпаки, сприяє інвестуванню в основні засоби підприємства. А саме: придбанню машин, устаткування та нових технологій за рахунок власних, та за рахунок залучених джерел фінансування.

Забезпечення державою стійкого макроекономічного та інституційного середовища сприятиме поступовому зростанню валового національного продукту та економічної стійкості держави в цілому.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення