Дипломна робота «Діяльність ТНК на ринках України», 2008 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 13.01.2010 16:28 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Анотація 3 Вступ 6 Розділ і. Теоретичні основи діяльності транснаціональних корпорацій в світі 8 1.1. Транснаціональні корпорації у глобальній економіці, суть, структура, типи 8 1.2. Правове регулювання діяльності ТНК 18 1.3. Способи виходу на ринок та їх вплив на результати діяльності 26 Розділ іі. Аналіз діяльності компанії бош рексрот в україні 35 2.1. Історія діяльності та місце компанії на європейському та українському ринках. 35 2.3. Аналіз конкурентного середовища. 43 2.4. Фінансові, організаційні, юридичні проблеми діяльності компанії Бош Рексрот в Україні 51 Розділ ііі. Обґрунтування щодо створення національної компанії «бош рексрот україна» 59 3.1. Передумови для створення національної компанії 59 3.2. Розрахунки економічної ефективності та економічне обґрунтування створення національної компанії з виробництвом національного значення. 61 3.3. Основні заходи для створення національної компанії 73 Висновки 78 Список використаних джерел 82 Додатки 86

Висновок

Провівши дослідження на тему «Діяльність ТНК на ринку України» зробимо висновки:

1. До транснаціональних корпорацій належать підприємства, що не залежать від країни свого походження і форми власності на них, які мають відділення у двох чи більше країнах.

2. У сучасних умовах операції ТНК стають усе більш глобальними і при придбанні факторів виробництва, товарів та ринків орієнтуються на глобальний обсяг. Розміщення за кордоном значної частини виробництва і багаточисельних філій, інтегрованих в єдину мережу продукування товарів і послуг, дозволяє транснаціональним корпораціям використовувати ресурси і конкурентні переваги багатьох країн.

3. Правовою базою ТНК стали: Угода про сприяння в створенні й розвитку виробничих, комерційних, кредитно-фінансових, страхових і змішаних транснаціональних об'єднань, укладене державами СНД 15 квітня 1994 року; Однаковий закон "Про фінансово-промислові групи", прийнятий Міжпарламентською асамблеєю СНД 17 лютого 1996 р. (по моделі Російського Федерального закону "Про фінансово-промислові групи" від 13 листопада 1995 р.); двосторонні угоди між країнами СНД про основні принципи створення фінансово-промислових груп. Сюди ж можна віднести й згадану вище Конвенцію 1998 року про транснаціональні корпорації.

4. Об’єктом дослідження роботи є діяльність Бош Рексрот – це міжнародний концерн и світовий лідер в області приводів і керування. Продукцією фірми є :

a. Індустріальна гідравліка.

b. Лінійна техніка.

c. Пневматика.

d. Мобільна гідравліка.

5. Маркетингова політика компанії основана на максимальному задоволенні потреб споживачів, пропонуючи їм високоякісний продукт, надаючи повний асортимент, консультацію, і гарантію.

6. Досліджувана філія підприємства має абсолютну підтримку головного офісу та решти європейських представництв. Інженерний, технічний та маркетинговий персонал головного офісу, а також кваліфіковані менеджери європейських представництв завжди до послуг українського споживача. З їх допомогою компанія здатна забезпечити різні галузі вітчизняної промисловості повними інженерними рішеннями та компонентами для все можливих застосувань.

7. Створення будь-якої юридичної особи або філії має здійснюватися у відповідності до тих цілей, які переслідуватиме засновник. Саме тому, підприємство вирішило диверсифікуватися в товариство з обмеженою відповідальністю. Причиною створення національної компанії є зміна управління фінансами підприємства та організаційної структури. Справа в тому, що сьогодні управління фінансами та бухгалтерським обліком здійснюється материнською організацією, а тому підприємство не має можливості точно проаналізувати ефективність своєї діяльності.

Аналіз майна підприємства показав:

1. Середньорічна вартість майна підприємства щороку збільшується за рахунок збільшення довгострокових зобов’язань та оборотних активів підприємства.

2. Темп приросту майна підприємства складає 13% річних в 2007 році. Темп приросту виручки від реалізації продукції 25%. Чисельність працюючих протягом досліджуваного року залишається незмінною і складає 14 осіб.

3. Продуктивність праці на підприємстві збільшилася за останній рік на 377,8 тис.грн на 1 чоловіка.

4. Фондовіддача підприємства погіршилася за останній рік на 0,01, а оборотність оборотних активів збільшилася на 1,3. Витрати на 1 гривню реалізованої продукції складають 0,71 грн, що на 0,01 менше показника 2005 року.

5. Підприємство є фінансово залежним, що і характерно діяльності таких підприємств, так плече фінансового важеля є від’ємним значенням. Коефіцієнт модернізації складає 0,22, що свідчить про тимчасове вивільнення коштів, вкладених в основні засоби. Коефіцієнт реальної вартості майна щороку зменшується і в 2007 році складає 0,66.

6. Частка власного оборотного капіталу в загальній його сумі з кожним роком збільшується. Ми бачимо, що в 2005-2007 роках році цей показник був значно вищим рекомендованого коефіцієнта (0,5) і його поступове зменшення не заслуговує позитивної оцінки.

7. Рентабельність продукції є досить високою, вона складає близько 47%. Рентабельність активів складає 394%.

Обґрунтовуючи диверсифікацію досліджено:

1. на 2008 році річний фонд оплати праці складатиме 559,2 тис.грн, відрахування на заробітну плану складатимуть 212,5 тис.грн, а всього фонд оплати праці складатиме 771,7 тис.грн.

2. Темп приросту виручки від реалізації складає 25%. Таким чином плановий показник виручки від реалізації в 2008 році складатиме 32735,3 тис.грн.

3. За 2008 рік підприємство планує отримати 9493,2 тис.грн чистого прибутку, таким чином ми бачимо, що дана сума перевищує вартість активів підприємства в декілька разів, тому доцільно сформувати власний капітал підприємства в розмірі 5 млн.грн і за рахунок даних коштів придбати приміщення для здійснення реалізаційної діяльності підприємства.

Отже, ми бачимо, що на початок 2010 року підприємство вже матиме власний капітал в сумі 5000 тис.грн. а його нерозподілені прибутки складатимуть 14 254 тис.грн. тобто воно буде фінансово незалежним і зможе диверсифікуватися.

Коментар модератора

Файл містить рецензію та відгук на дипломну роботу

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення