Дипломна робота «Державне регулювання ринку цінних паперів», 2006 рік

З предмету Фінанси · додано 13.01.2010 16:20 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ і. Теоретичні основи державного регулювання ринку цінних паперів 9 1.1. Сутність, принципи функціонування та структура ринку цінних паперів 9 1.2. Суб'єкти ринку цінних паперів. Державне регулювання їх діяльності 14 1.3. Інструменти ринку цінних паперів 24 Розділ 2. Розвиток фондового ринку україни 41 2.1. Вплив макроекономічних показників на розвиток ринку цінних паперів України 41 2.2. Аналіз діяльності емітентів цінних паперів 44 2.2.1. Реєстрація випусків акцій 45 2.2.2. Реєстрація випусків облігацій підприємств 48 2.2.3. Реєстрація випусків облігацій місцевих позик 49 2.2.4. Реєстрація випусків похідних цінних паперів 50 2.2.5. Реєстрація випусків акцій та інвестиційних сертифікатів інститутів спільного інвестування (корпоративних та пайових фондів) 51 2.2.6. Діяльність емітентів цінних паперів 53 2.2.6. 1. Діяльність відкритих акціонерних товариств та підприсмств-емітентів облігацій. 53 2.2.6. 2. Діяльність закритих акціонерних товариств 58 2.3. Торгівля цінними паперами 62 Розділ 3. Шляхи удосконалення державного регулювання ринку цінних паперів 75 3.1. Концепція розвитку та регулювання ринку цінних паперів в Україні 75 3.2. Вдосконалення державного регулювання ринку цінних паперів за Європейською моделлю 82 Висновок 86 Список використаної літератури 90

Висновок

Дослідивши дипломну роботу на тему: «Державне регулювання ринку цінних паперів», можна зробити висновок, що розвиток фондового ринку в Україні відбувається поступово. Практично усі суб'єкти економічних відносин, безпосередньо стикаються з обліком операцій з цінними паперами, а значить, виникає потреба враховувати в практичній діяльності особливості операцій з цінними паперами, так чи інакше, брати участь на ринку цінних паперів.

До висновку необхідно відмітити, що сьогодні перед українським ринком цінних паперів постає ряд проблем, швидке і ефективне рішення яких стане поштовхом до його подальшого розвитку. Це такі завдання, як:

- контроль за діями учасників ринку цінних паперів з метою обмеження монополістичної діяльності;

- комп'ютеризація фондового ринку і створення єдиного інформаційного простору для підвищення інформованості суб'єктів ринку;

- захист інтересів інвесторів і потреба удосконалення процедури реєстрації цінних паперів та захист їхн від підробки;

- встановлення чітких засобів відповідальності державних та комерційних структур за порушення процедури випуску та обігу цінних паперів.

В ході державних реформ була досягнута деяка стабілізація в економіці, зокрема значно були уповільнені темпи інфляції, забезпечувалася певна стабільність національної валюти, що, певно, сприяло становленню та зміцненню біржового ринку і торгівлі цінними паперами. Зараз підприємства можуть інвестувати кошти в державні цінні папери та одержувати при цьому деякий прибуток. Основна проблема вексельного обігу в нашій країні - це нестабільна економічна система, недовіра партнерів один до одного і бажання одержувати оплату за товар і послуги за фактом відвантаження або з попередньою оплатою. Мало керівників, що вірять в надійність векселів в нашій країні і в можливість отримати гроші потім, якщо вони не отримані по факту. Тим не менше, процеси, що відбуваються в нашій країні, повинні призвести до нормального функціонування системи цінних паперів, що в кінцевому рахунку покращить інвестиційний клімат в Україні, сприятиме розвитку національного виробництва.

Аналізуючи діяльність фондового ринку України, можна зробити висновок про його динамічне зростання впродовж останніх п’яти років. У середньому показники щорічно збільшувались на 70%. Загалом, за період з 2000 по 2005 рік загальний торговий оборот фондового ринку збільшився майже в 8,2 рази.

Основними перспективами розвитку сучасного ринку цінних паперів на нинішньому етапі є :

• концентрація і централізація капіталів;

• інтернаціоналізація і глобалізація ринку;

• підвищення рівня організованості і посилення державного контролю;

• комп'ютеризація ринку цінних паперів;

• нововведення на ринку;

• секьюритизация;

• взаємодія з іншими ринками капіталів.

Тенденції до концентрації і централізації капіталів має два аспекти стосовно ринку цінних паперів. З одного боку, на ринок втягують нові учасники, для яких дана діяльність стає основною, а з іншої йде процес виділення великих, ведучих професіоналів ринку на основі як збільшення їхніх власних капіталів(концентрація капіталу), так і шляхом їхнього злиття в ще більш великі структури ринку цінних паперів(централізація капіталу). У результаті на фондовому ринку з'являються торговельні системи які обслуговують велику частку всіх операцій на ринку. У той же час ринок цінних паперів притягає усі великі капітали суспільства.

Інтернаціоналізація ринку цінних паперів означає, що національних капітал переходить границі країн, формується світовий ринок цінних паперів, стосовно якого національні ринки стають другорядними. Ринок цінних паперів приймає глобальний характер. Торгівля на такому глобальному ринку ведеться безупинно. Його основу складають цінні папери транснаціональних компаній.

Надійність ринку цінних паперів і ступінь довіри до нього з боку масового інвестора прямо зв'язані з підвищенням рівня організованості ринку і посилення державного контролю за ним. Масштаби і значення ринку цінних паперів такі, що його руйнування веде до руйнування економічного прогресу. Держава повинна повернути довіру до ринку цінних паперів, щоб люди які заощаджують, вкладають, у цінні папери були упевнені в тім, що вони їх не втратять у результаті яких-небудь дій держави і шахрайства. Всі учасники ринку тому зацікавлені в томку, щоб ринок був правильно організований і твердо контролювався в першу чергу головним учасником ринку - державою.

Комп'ютеризація ринку цінних паперів - результат найширшого впровадження комп'ютерів в усі області людського життя в останні десятиліття. Без цієї комп'ютеризації ринок цінних паперів у своїх сучасних формах і розмірах був би просто неможливий. Комп'ютеризація дозволила зробити революцію як в обслуговуванні рику, насамперед через сучасні системи швидкодіючих і всеохоплюючих розрахунків для учасників і між ними, так і в його способах торгівлі. Комп'ютеризація складає фундамент усіх нововведень на ринку цінних паперів.

Нововведення на ринку цінних паперів:

- нові інструменти даного ринку;

- нові системи торгівлі цінними паперами;

- нова інфраструктура ринку.

Новими інструментами ринку цінних паперів є, насамперед, численні види похідних цінних паперів, створення нових цінних паперів, їхніх видів і різновидів.

Нові системи торгівлі - це системи торгівлі, засновані на використанні комп'ютерів і сучасних засобів зв'язку, що дозволяють вести торгівлю цілком в автоматичному режимі, без посередників, без безпосередніх контрактів між продавцями і покупцями.

Нова інфраструктура ринку - це сучасні інформаційні системи, системи клірингу і розрахунків, депозитарного обслуговування ринку цінних паперів.

Секьюритизация - це тенденція переходу коштів зі своїх традиційних форм у форму цінних паперів; тенденція переходу одних форм цінних паперів в інші, більш доступні для широких кіл інвесторів.

Розвиток ринку цінних паперів зовсім не веде до зникнення інших ринків капіталів, відбувається процес їхнього взаємопроникнення. З одного боку, ринок цінних паперів відтягає на себе капітали, але з іншого боку - переміщає ці капітали через механізм цінних паперів на інші ринки, тим самим сприяє їхньому розвиткові.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення