Дипломна робота «Управління грошовими потоками», 2006 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 13.01.2010 16:13 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади управління грошовими потоками підприємства 5 1.1. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства 5 1.2. Джерела формування грошових потоків підприємства 15 1.3. Аналіз руху потоків грошових потоків 30 1.4. Інформаційне забезпечення управління грошовими потоками підприємства 34 Розділ 2. Аналіз стану грошових потоків ВАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" 44 2.1. Технічно-економічна характеристика ВАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" 44 2.2. Аналіз фінансову стану досліджуваного підприємства 47 2.3. Аналіз грошових потоків підприємства. 60 2.4. Аналіз рівня збалансованості та ефективності грошових потоків. 68 Розділ 3. Вдосконалення системи управління грошовими потоками на підприємстві 76 3.1. Планування та прогноз грошових потоків підприємства. 76 3.2. Шляхи оптимізації грошових потоків підприємства 83 3.3. Оцінка ефективності запропонованих заходів із управління грошовими потоками підприємства. 90 Висновок 94 Список використаної літератури 96 Додатки 99

Висновок

Отже, провівши дослідження формування та управління грошовими потоками на підприємстві, можна зробити такі висновки:

Грошовий потік - це виявлення сутності грошей у русі. Розрахунки бувають як готівкові, так і безготівкові. Більше часта розрахунків перепадає на безготівкові розрахунки.

Для аналізу грошових потоків на ВАТ «Картонно-паперовий комбінат» було використано дані фінансової звітності за 2002-2004 роки, а саме: баланс, звіт про фінансові результати та звіт про рух грошових коштів.

Під час аналізу грошового потоку підприємства було виявлено, що підприємство отримує доходи від основної, інноваційної та інвестиційної діяльності. Питома вага операційних доходів в загальних надходженням підприємства за 2004 рік склала 86%. Доходи підприємства мають тенденцію до збільшення. Так протягом 2003-2004 року вони зросли на 114 811,4 тис грн., ( на 21,25%) протягом 2002-2004 року на 254 459,2 тис грн. ( на 163,5%). Витрати підприємства також відповідно зросли за 2003-2004 роки на 66 420,1 тис.грн ( на 12,52%), за 2002-2004 роки на 207 838,6 тис.грн (на 53,43%). Протягом 2 років він зріс на 48 391,3 тис грн., тобто становить 584,63% прибутку 2003 року. Порівнюючи ріст прибутку за 2002-2004 роки, то ми бачимо, що він зріс на 46 620,6 тис.грн, що становить 496,57% прибутку, отриманого в 2003 році. Протягом 2002-2003 року кредиторська заборгованість була вищою за дебіторську, проте в 2004 році ситуація значно змінилася. Так дебіторська заборгованість перевищує кредиторську на 11057,9 тис грн., тобто в 1,2 рази. Дана ситуація є позитивною для досліджуваного підприємства. ВАТ має розрахунковий рахунок як в національній, так і іноземній валюті. Грошові кошти в національній валюті мають тенденцію до збільшення так за 2004 рік - збільшилися на 333 тис грн, тобто 33,4%, а за 2 роки на 1122,5 тис грн, тобто становлять 643,3% 2003 року. Гроші в іноземній валюті також мають тенденцію до збільшення. так за 2004 рік вони збільшилися на 32 258,3 тис грн, тобто становлять 8035,6% від суми на 01.01.2004 рік. за 2 роки - збільшилися на 32 664,8 грн. Дане збільшення грошових коштів не є позитивним, оскільки підприємство реально втрачає кошти від їх знецінення та не використання можливості їх вигідного вкладення.

Аналізуючи показники ефективності використання грошових коштів, можна зробити висновок, що підприємство є ліквідним, і має можливість за рахунок високоліквідних активів погасити свою заборгованість.

В цілому фінансовий стан підприємства є добрим, розвиток підприємства є стабільним, темпи зростання доходів перевищують темпи зростання витрат, що свідчить про можливість розширення виробництва та зміцнення фірми на ринку.

Підприємство постійно має в наявності вільні грошові кошти, які можуть бути використані для вкладання у виробничі запаси підприємства. Проте доцільніше буде вкладати дані кошти у цінні папери або у будівництво чи розширення основних фондів будівлями, приміщеннями, офісами, інше. Провівши аналіз грошових коштів за 2003-2004 рік ми бачимо, що підприємство має таку можливість. Так підрахунки показали що вклавши кошти в цінні папери, підприємство отримає на 13,9 тис грн.. більше доходів. Проте, вклавши грошові кошти у будівництво, то його номінальна вартість зростатиме без додаткових вкладень коштів.

Отже, дослідивши тему «формування грошового потоку організації» мою було виконано всі поставлені завдання на початку роботи. Дані дослідження можуть бути використані підприємством для подальшої його діяльності та використані при плануванні отримання доходів в наступних періодах.

Коментар модератора

Додатки із печаткою, є рецензія із печаткою

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення