Дипломна робота «Стратегія управління грошовими потоками», 2007 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 13.01.2010 16:08 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади стратегічного управління грошовими потоками підприємства 7 1.1. Сутність, мета та зміст стратегічного управління грошовими потоками підприємства 7 1.2. Основні напрями стратегічного управління грошовими потоками та оцінка їх ефективності. 19 Розділ 2. Стратегічний аналіз стану управління грошовими потоками дп «провітерм україна» 30 2.1. Система методів стратегічного аналізу управління грошовими потоками ДП „Провітерм Україна” та їх характеристика 30 2.2. Оцінка зовнішніх факторів, що впливають на ефективність управління грошовими потоками ДП „Провітерм Україна” 47 2.3. Дослідження внутрішніх факторів, що визначають ефективність управління грошовими потоками ДП „Провітерм Україна” 57 Розділ 3. Обґрунтування стратегічних управлінських рішень з розвитку грошових потоків дп „провітерм україна” 82 3.1. Оптимізація грошових потоків підприємства за обсягами 82 3.2. Синхронізація формування грошових потоків підприємства у часі 87 Висновок 91 Список використаної літератури 95 Додатки 100

Висновок

Дослідивши тему "Стратегія управління грошовими потоками ДП „Провітерм Україна" було зроблено висновок, що діяльність будь-якого підприємства, незалежно від його розмірів та структури, напрямку чи результативності потребує окрім ефективної організації фінансово-економічної діяльності, забезпечення стратегічного управління. Сьогодні не доцільно ставити за мету тільки отримання прибутків, не доцільно і ставити метою задоволення потреб кожного клієнта, оскільки ефективність господарювання заключається не в цьому. Щоб забезпечити справжнє процвітання компанії на багато років, керівнику необхідно вміти спрогнозувати і дати оцінку всім зовнішнім та внутрішнім факторам, що впливають на економіку підприємства, крім того, керівник повинен передбачити можливі проблеми і вчасно провести політику щодо їх усунення.

Стратегічне управління - це процес розробки стратегій і управління організацією для успішної її реалізації.

В курсові роботі проведено стратегічний аналіз стану управління грошовими потоками.

Даний аналіз проведено за такими напрямками:

- зовнішнє фінансове середовище непрямого впливу;

- зовнішнє фінансове середовище безпосереднього впливу;

- внутрішнє фінансове середовище.

Зробивши висновки за даними досліджень можна, сформувати агресивну фінансову стратегію, яка включає державну політика щодо використання природних ресурсів. Дана політика вже в 2006 році призведе до збільшення попиту на засоби опалення та на надання послуг. Проте поряд із досліджуваним підприємство, існує і ряд інших, які виконують аналогічні послуги, тому доцільно змінити політику реалізації – пропонувати надання послуг в кредит. Дана пропозиція дозволить збільшити додатній грошовий потік в часі.

Крім того, підприємству доцільно розглянути можливість інвестування в основні фонди. Особливо це стосується придбання приміщень в іншій частині міста, де можна надавати консультаційні послуги по встановленні опалювального обладнання, що теоретично мало б збільшити доходи підприємства.

Таким чином, можна зробити висновок, що для розробки стратегії управління грошовими потоками, доцільно звернути увагу на організаційну структуру управління підприємством, а для уникнення фінансових проблем, підприємству необхідно змінити політики щодо реагування на темпи інфляції, та оподаткування підприємства.

Аналіз внутрішнього фінансового середовища показав, що що підприємство отримує свої прибутки тільки від операційної діяльності, фінансова та інвестиційна діяльність підприємства є збитковою.

Провівши аналіз грошового потоку слід зробити висновок, що Доходи підприємства мають тенденцію до збільшення. Так протягом 2002-2003 року вони збільшилися на 5014 тис.грн ( темп приросту склав 46,8%). За період з 2003 по 2004 рік – на 1778 тис.грн ( темп приросту склав 11,3%). За період з 2004 по 2005 рік доходи збільшилися на 1236 тис.грн ( темп приросту склав 7,06%). Порівнюючи показник 2005 року з 2002, то він збільшився на 8028 тис.грн ( темп приросту склав 74,95%).

Витрати досліджуваного підприємства також мають тенденцію до збільшення. Так за період з 2002 по 2003 рік вони збільшилися на 5128 тис.грн ( темп приросту склав 49,21%). За період з 2003 по 2004 рік витрати підприємства збільшилися на 1392 тис.грн ( темп приросту склав 8,95%), за період з 2004 по 2005 рік витрати збільшилися на 825,3 тис.грн ( темп приросту – 4,87%). Порівнюючи витрати досліджуваного підприємства за 2005 рік із витратами за 2002, то вони збільшилися на 7 346 тис.грн (темп приросту склав 70,48%). Слід зазначити, що темп приросту доходу в 2003 році був нижчим за темп приросту витрат, проте в цілому, темп приросту доходів перевищує темп приросту витрат на 4,47%, що заслуговує позитивної оцінки, оскільки з кожним роком ДП «Провітерм Україна» використовує ефективніші методи діяльності. Прибуток підприємства має в цілому зростаючу тенденцію. Так за 4 роки, темп приросту прибутку склав 235,75%. Проте в 2003 році ми бачимо зниження прибутків підприємства на 115 тис.грн, але за період з 2004 по 2005 рік прибутки підприємства зросли на 411,1 тис.грн (темп приросту склав 73,29%).

Провівши аналіз заборгованості підприємства, зроблено висновок, що кредиторська заборгованість значно перевищує дебіторську. Кредиторська і дебіторська заборгованості є як довгостроковою, так і короткостроковою.

Аналізуючи ефективність грошових потоків, зроблено висновок, що оборотність активів даного підприємства є нормальною. Середня тривалість обороту в 2003 році становить 92,2 дні, в 2004 році - 109,9 днів, в 2005 році - 118,5 днів. Це говорить про те, що підприємство отримує значні прибутки, а його активи є ліквідними. Аналіз фінансового стану підприємства показав, що ДП "Провітерм Україна" є фінансово- залежним, про це свідчить коефіцієнт фінансової залежності - 0,75, та плече фінансового важеля 3,01.

Всього станом на початок 2006 року власний капітал підприємства становить 24,92% - решту - залучений капітал. Це говорить про фінансову залежність підприємства від кредиторів. До 2004 року заборгованість підприємства була зовнішньою, вона складалася із заборгованості за товари і складала близько 80% капіталу. Протягом року постало питання про обов'язковий розрахунок з кредиторами, і підприємство взяло позику в учасника підприємства. Тому перед зовнішніми кредиторами підприємство є абсолютно незалежним, але внутрішня заборгованість складає на початок 2006 року 71,59% капіталу підприємства.

Обґрунтовуючи стратегічні управлінські рішення з розвитку грошових потоків підприємства було розроблено методи оптимізації грошових потоків за обсягами. Для цього було запропоновано використання двох методів: фінансовий та інвестиційний. Підприємство постійно має в наявності вільні грошові кошти, які можуть бути використані для вкладання у виробничі запаси підприємства. Проте доцільніше буде вкладати дані кошти у цінні папери або у будівництво чи розширення основних фондів будівлями, приміщеннями, офісами, інше. Провівши аналіз грошових коштів за 2003-2004 рік ми бачимо, що підприємство має таку можливість.

Провадячи синхронізацію грошових потоків у часі було розроблено оперативний план грошових потоків підприємства на 2006 рік за кварталами.

Про показник ступеня синхронності протікання грошових потоків підприємства свідчить коефіцієнт кореляції позитивного і від’ємного грошових потоків, що склав 0,94, розрахувавши коефіцієнт синхронності планових показників, ми бачимо, що він ще більше наближений до одиниці і складає 0,98%.

Отже, дослідивши тему «Стратегія управління грошовими потоками ДП „Провітерм Україна» мною було виконано всі поставлені завдання на початку роботи. Дані дослідження можуть бути використані підприємством для подальшої його діяльності та використані при плануванні отримання доходів в наступних періодах.

Коментар модератора

Вихідні дані для розрахунків прикріплені до архіва в файлі Еxel

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення