Дипломна робота «Управління грошовими потоками підприємства», 2007 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 13.01.2010 16:05 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 Розділ і. Теоретичні засади управління грошовими потоками підприємства 10 1.1. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства 10 1.2. Зміст управління грошовими потоками підприємства, його мета, задачі та функції 29 1.3. Методологічні системи забезпечення оптимізації управління грошовими потоками підприємства 36 Розділ іі. Дослідження стану управління грошовими потоками дп «вайллант група україна» 46 2.1. Методологічний інструментарій аналізу обсягів, структури та ефективності грошових потоків підприємства 46 2.2. Динаміка обсягу та структура грошових потоків ДП "Вайллант група Україна" в порівнянні із конкурентом 53 2.3. Оцінка ефективності грошових потоків ДП "Вайллант група Україна" в порівнянні із конкурентом 84 Розділ 3. Вдосконалення управління грошовими потоками на дп "вайллант група україна". 97 3.1. Оптимізація грошових потоків підприємства за обсягами 97 3.2. Синхронізація грошових потоків підприємства у часі 106 3.3. Розробка проекту плану розвитку грошових потоків підприємства 110 Висновки і пропозиції 119 Список використаної літератури 125 Додатки 128

Висновок

Отже, вивчивши тему удосконалення грошових потоків підприємства, можна зробити такі висновки.

Під грошовим потоком розуміється виявлення грошей у русі. Класифікуючи грошові потоки підприємства, мною для аналізу було обрано класифікацію за напрямком руху грошових засобів - поділ на додатній та від’ємний грошові потоки.

Аналіз грошових потоків, що здійснюється в даній роботі проводиться поетапно. На першому етапі дається оцінка фінансовій, інвестиційній та операційній діяльності підприємства, та грошовим потокам даних діяльностей підприємства.

На другому аналізується додатній та від'ємний грошовий потік, вивчається їх структура та динаміка.

На третьому етапі проводиться порівняльний аналіз заборгованостей підприємства.

Заключним етапом є вивчення ефективності грошових потоків, а саме - показників оборотності, ліквідності та ефективності.

Джерелом аналізу є фінансова звітність підприємства. Дуже важливим інформаційним звітом для аналізу грошових потоків є звіт про рух грошових коштів. Крім того, для аналізу використовується звіт про фінансові результати та баланс підприємства.

Досліджувані підприємства протягом 2002-2005 років мали незначні відхилення прибутків. Так в 2002 році «Вайллант група Україна» отримала на 164 тис.грн прибутку більше ніж його конкурент, а в 2005 році – на 136 тис.грн. Проте наступні досліджувані звітні періоди «Вайллант група Україна» отримало менші прибутки за свого конкурента.

ДП "Вайллант група Україна" було прибутковим до 2005 року. В 2005 році воно отримало 972 тис.грн. прибутку, що на 411,1 тис.грн більше прибутку 2004 року та на 682,5 тис.грн більше прибутку 2002 року. Проте в 2006 році підприємство зазнало значних збитків через реорганізацію. Збиток в 2006 році склав 1120,1 тис.грн.

Чистий грошовий потік НВФ „Технотерм” навпаки, за досліджуваний період, характеризується стабільним зростанням. Якщо підприємства в 2002 році отримало 125,1 тис.грн, то за 2006 рік прибуток склав 1 059,1 тис.грн, що на 223,5 тис.грн. більше прибутку попереднього року та на 933,6 тис.грн. більше прибутку 2002 року.

ДП "Вайллант група Україна" до 2006 року отримувало стабільні прибутки. Доходи підприємства мають тенденцію до збільшення.Так за останній рік вони збільшилися на 7 949,7 тис.грн, а за досліджуваний період на 15 977,8 тис.грн (темп приросту склав 149,15%).

Як бачимо темп приросту витрат за досліджуваний період перевищив темп приросту доходів. За 4 роки він склав 166,82%.

Що стосується динаміки позитивного грошового потоку НВФ «Технотерм», то воно також має стійку зростаючу тенденцію. Так додатній грошовий потік за досліджуваний період збільшився на 9420,87 тис.грн (темп приросту склав 743,9%), в т.ч. за останній рік на 2888,35 тис.грн.

Від'ємний грошовий потік даного підприємства за досліджуваний період збільшився на 8487,27 тис.грн, в т.ч. за останніх 2 роки на 2664,85 тис.грн.

Темп зростання доходів та витрат даного підприємства є відносно рівномірним. Тобто можна зробити висновок, що якщо "Вайллант група Україна" знаходиться на стадії реформування та освоєння ринку, то його конкурент НВФ "Технотерм" стабільно працює на ринку і отримує з кожним роком більші прибутки.

Обидва підприємства отримують доходи від 3 видів діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової. І на одному, і на другому підприємстві основну частку доходів підприємство отримує від операційної діяльності.

Частка додатного грошового потоку, отриманого від операційної діяльності на ДП "Вайллант група Україна" в 2002 році склала 99,97%. Станом на 2006 рік частка склала 99,73%. Тобто можна зробити висновок, що відбулося незначне зменшення частки доходів, отриманих від операційної діяльності.Аналіз доходів, отриманих НВФ "Технотерм" від операційної діяльності показав, що вони станом на 2002 рік складають 97,54%. Їх частка в 2006 році збільшилася і склала 99,84%.

Аналізуючи динаміку грошових потоків також було досліджено заборгованості підприємств.

Найбільшу частку в структурі заборгованості ДП "Вайллант група Україна" складає заборгованість за товарами та наданими послугами.

Заборгованість за товарами складає найбільшу частку дебіторської заборгованості і НВФ "Технотерм Україна" (в 2006 році - 47,4%). Дана заборгованість за досліджуваний період зменшилася на 0,4 тис.грн, проте за останній рік відбулося зростання її на 9,8 тис.грн.

Порівнюючи дебіторську заборгованість ДП "Вайллант група Україна" з кредиторською варто зазначити, що кредиторська заборгованість перевищує дебіторську в 2002 році в 3,58 разів, в 2003 році в 3,16 разів, в 2004 році в 6 разів, в 2005 році в 3,9 разів і в 2006 році в 7,66 разів. Це свідчить про те, що підприємство не має змоги за рахунок дебіторської заборгованості погасити свою кредиторську заборгованість.

Оскільки дебіторська заборгованість НВФ "Технотерм" є незначною, і обсяги капіталу є значно меншими, то ми бачимо, що кредиторська заборгованість значно перевищує дебіторську.

В 2002 році кредиторська заборгованість перевищувала дебіторську в 130 разів. Станом на початок 2007 року різниця дещо зменшилася. Кредиторська заборгованість була в 75,6 разів більшою дебіторської.

Аналіз ліквідності грошових потоків показав, що протягом 2002-2003 року ДП "Вайллант група Україна" було ліквіднішим свого конкурента. Проте в 2006 році показники ліквідності НВФ "Технотерм" були кращими.

Що стосується оборотності грошових активів «Технотерм», то даний показник має тенденції до збільшення, зокрема, за досліджуваний період даний показник збільшився на 0,65 і в 2006 році склав 1,02.

Показник оборотності грошових активів ДП «Вайллант група Україна» є більшим показника оборотності підприємства конкурента в 2003 році на 8,11 разів, в 2004 на 10,11, в 2005 на 6,78 і в 2006 на 2,63.

Коефіцієнт рентабельності грошового потоку ДП «Вайллант група Україна» є нестабільним та має тенденцію до зменшення. Так якщо даний показник має незначне зростання протягом 2003-2005 року – на 0,04 (4%), то в 2006 році даний показник зменшився на 0,09 (9%), що зробило досліджуване підприємство нерентабельним.

Якщо рентабельність грошового потоку складала в 2005 році 5%, то в 2006 році даний показник склав -4%.

Аналіз показника ефективності грошового потоку підприємства НВФ «Технотерм» показує, що показники рентабельності даного підприємства є досить високими в порівнянні з іншим підприємством. Так показник рентабельності в 2003 році склав 0,11 ( 11%), в 2004 році – 0,12, в 2005 році – 0,11 і в 2006 році знову 0,12.

Таким чином, показник рентабельності НВФ «Технотерм» є ефективнішим показника рентабельності ДП «Вайллант група Україна» в 2003 році на 10%, в 2004 році на 9%, в 2005 році на 6% і в 2006 році на 16%.

Обґрунтовуючи стратегічні управлінські рішення з розвитку грошових потоків підприємства було розроблено методи оптимізації грошових потоків за обсягами.

За даними аналізу було розглянуто декілька методів оптимізації грошових потоків. До першого методу було віднесено інвестиційну діяльність підприємства. До другого – реалізація товарів в кредит. Для цього необхідно розробити схему погашень кредитів. Ще одним альтернативним варіантом оптимізації грошових потоків може бути ряд заходів щодо покращення якості надання послуг. До таких віднесено: перекваліфікація виробничого персоналу, використання нових технологій для покращення надання послуг.

Підприємство планує отримати протягом року 29280 тис.грн чистого доходу від операційної діяльності. Загальна тенденція отримання доходу така: починаючи в квітня щороку відбувається стрімке збільшення доходу. Це відбувається через завершення опалювального сезону та підготовку підприємства до реалізації котлів та надання послуг по їх встановленню. Найпродуктивнішими місяцями є липень, серпень та вересень. В інші періоди попит на продукцію є низьким. Найменш продуктивним є грудень (підприємство планує отримати 146,4 тис.грн прибутку).

Фактично ми бачимо, що підприємство отримує збитки в грудні та січні, зокрема в січні 2007 року підприємство планувало отримати 24,86 тис.грн збитку, в грудні - 424,17 тис.грн збитку. Найбільший прибуток - 1439,27 тис.грн підприємство планує отримати в вересні 2007 року.

Аналіз показав, що планові показники грошових потоків від операційної діяльності з врахуванням проекту реалізації товарів в кредит є більш синхронними. Про це свідчить коефіцієнт кореляції, що на 0,0155 більший даного показника з врахуванням інвестиційної стратегії.

Із врахуванням вище перелічуваних методів підприємство в січні 2007 року отримає прибутку на 159,9 тис.грн більше ніж було отримано в 2006 році, в лютому на 303,2 тис.грн більше, в березні - на 447,9 тис.грн більше, в квітні на 591,5 тис.грн більше, в травні на 950,8, в червні на 1136,5, в липні на 1185,4 тис.грн, в серпні на1280,7 тис.грн в вересні на 1319,2 тис.грн, в жовтні на 476,8 тис.грн, в листопаді на 221,6 тис.грн і в грудні на 81 тис.грн більше.

Для вдосконалення та полегшення розробки планування на підприємстві мною запропоновано використовувати програмне забезпечення «1-С».

Отже, дослідивши тему «Управління грошовими потоками» мною було виконано всі поставлені завдання на початку роботи. Дані дослідження можуть бути використані підприємством для подальшої його діяльності та використані при плануванні отримання доходів в наступних періодах.

Коментар модератора

Київський національний торговельно-економічний університет, магістерська дипломна робота. здана на відмінно. Аналіз підприємства у порівнянні із конкурентом, дані за 5 років

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення