Дипломна робота «Вдосконалення управління грошовими потоками підприємства», 2006 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 13.01.2010 14:48 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ І. Теоретичні засади управління грошовими потоками підприємства 6 1.1. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства 6 1.2. Зміст управління грошовими потоками підприємства, його мета, задачі та функції 23 1.3. Методологічні засади оцінки ефективності управління грошовими потоками підприємства 29 РОЗДІЛ ІІ. Дослідження стану управління грошовими потоками ДП «Провітерм Україна» 39 2.1. Методологічний інструментарій аналізу обсягів, структури та ефективності грошових потоків підприємства (154-бланк) 39 2.2. Динаміка обсягу та структура грошових потоків підприємства 47 2.3. Динаміка ефективності грошових потоків підприємства 58 РОЗДІЛ ІІІ. Вдосконалення управління грошовими потоками на ДП «Провітерм Україна» 62 3.1. Оптимізація грошових потоків підприємства за обсягами 62 3.2. Оптимізація грошових потоків підприємства у часі 64 3.3. Розробка проекту плану розвитку грошових потоків підприємства 72 Висновки 76 Список використаної літератури 79 Додатки 83

Висновок

Отже, вивчивши тему удосконалення грошових потоків підприємства, можна зробити такі висновки.

Під грошовим потоком розуміється виявлення грошей у русі. Класифікуючи грошові потоки підприємства, мною для аналізу було обрано класифікацію за напрямком руху грошових засобів - поділ на додатній та від’ємний грошові потоки.

Аналіз грошових потоків, що здійснюється в даній роботі проводиться поетапно. На першому етапі дається оцінка фінансовій, інвестиційній та операційній діяльності підприємства, та грошовим потокам даних діяльностей підприємства.

На другому аналізується додатній та від'ємний грошовий потік, вивчається їх структура та динаміка.

На третьому етапі проводиться порівняльний аналіз заборгованостей підприємства.

Заключним етапом є вивчення ефективності грошових потоків, а саме - показників оборотності, ліквідності та ефективності.

Джерелом аналізу є фінансова звітність підприємства. Дуже важливим інформаційним звітом для аналізу грошових потоків є звіт про рух грошових коштів. Крім того, для аналізу використовується звіт про фінансові результати та баланс підприємства.

Аналіз грошових потоків підприємства показав що підприємство отримує свої прибутки тільки від операційної діяльності, фінансова та інвестиційна діяльність підприємства є збитковою.

Провівши аналіз грошового потоку слід зробити висновок, що Доходи підприємства мають тенденцію до збільшення (рис.2.2.). Так протягом 2002-2003 року вони збільшилися на 5014 тис.грн ( темп приросту склав 46,8%). За період з 2003 по 2004 рік – на 1778 тис.грн ( темп приросту склав 11,3%). За період з 2004 по 2005 рік доходи збільшилися на 1236 тис.грн ( темп приросту склав 7,06%). Порівнюючи показник 2005 року з 2002, то він збільшився на 8028 тис.грн ( темп приросту склав 74,95%).

Витрати досліджуваного підприємства також мають тенденцію до збільшення. Так за період з 2002 по 2003 рік вони збільшилися на 5128 тис.грн ( темп приросту склав 49,21%). За період з 2003 по 2004 рік витрати підприємства збільшилися на 1392 тис.грн ( темп приросту склав 8,95%), за період з 2004 по 2005 рік витрати збільшилися на 825,3 тис.грн ( темп приросту – 4,87%). Порівнюючи витрати досліджуваного підприємства за 2005 рік із витратами за 2002, то вони збільшилися на 7 346 тис.грн (темп приросту склав 70,48%). Слід зазначити, що темп приросту доходу в 2003 році був нижчим за темп приросту витрат, проте в цілому, темп приросту доходів перевищує темп приросту витрат на 4,47%, що заслуговує позитивної оцінки, оскільки з кожним роком ДП «Провітерм Україна» використовує ефективніші методи діяльності. Прибуток підприємства має в цілому зростаючу тенденцію. Так за 4 роки, темп приросту прибутку склав 235,75%. Проте в 2003 році ми бачимо зниження прибутків підприємства на 115 тис.грн, але за період з 2004 по 2005 рік прибутки підприємства зросли на 411,1 тис.грн (темп приросту склав 73,29%).

Провівши аналіз заборгованості підприємства, зроблено висновок, що кредиторська заборгованість значно перевищує дебіторську. Кредиторська і дебіторська заборгованості є як довгостроковою, так і короткостроковою.

Аналізуючи ефективність грошових потоків, зроблено висновок, що оборотність активів даного підприємства є нормальною. Середня тривалість обороту в 2003 році становить 92,2 дні, в 2004 році - 109,9 днів, в 2005 році - 118,5 днів. Це говорить про те, що підприємство отримує значні прибутки, а його активи є ліквідними. Аналіз фінансового стану підприємства показав, що ДП "Провітерм Україна" є фінансово- залежним, про це свідчить коефіцієнт фінансової залежності - 0,75, та плече фінансового важеля 3,01.

Всього станом на початок 2006 року власний капітал підприємства становить 24,92% - решту - залучений капітал. Це говорить про фінансову залежність підприємства від кредиторів. До 2004 року заборгованість підприємства була зовнішньою, вона складалася із заборгованості за товари і складала близько 80% капіталу. Протягом року постало питання про обов'язковий розрахунок з кредиторами, і підприємство взяло позику в учасника підприємства. Тому перед зовнішніми кредиторами підприємство є абсолютно незалежним, але внутрішня заборгованість складає на початок 2006 року 71,59% капіталу підприємства.

Розробляючи пропозиції щодо покращення фінансового стану, можна прийти до висновку, що фактично, оскільки сума є внесена засновником на розвиток підприємства, і її фактично можна зарахувати до статутного чи додаткового капіталу. В такому випадку фінансові показники підприємства виглядали б краще. Для цього необхідно звернутися до аудиторської фірми для консультації по даному питанні.

Підприємство постійно має в наявності вільні грошові кошти, які можуть бути використані для вкладання у виробничі запаси підприємства. Проте доцільніше буде вкладати дані кошти у цінні папери або у будівництво чи розширення основних фондів будівлями, приміщеннями, офісами, інше. Провівши аналіз грошових коштів за 2003-2004 рік ми бачимо, що підприємство має таку можливість.

Отже, дослідивши тему «вдосконалення управління грошовими потоками підприємства» мною було виконано всі поставлені завдання на початку роботи. Дані дослідження можуть бути використані підприємством для подальшої його діяльності та використані при плануванні отримання доходів в наступних періодах.

Коментар модератора

ВУЗ: Київський національний торговельно-економічний університет, додатки - віхідні дані для розрахунку прикріплені до архіву в файлі EXel, звітність відсутня

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення