Дипломна робота «Управління затратами на виробництво і реалізацію продукції», 2005 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 13.01.2010 14:40 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Анотація 3 Вступ 4 РОЗДІЛ І. Теоретичне дослідження затрат підприємства 7 1.1. Класифікація затрат підприємства 7 1.2. Облік затрат для управління та контролю 19 1.3. Аналіз беззбитковості та планування прибутку підприємства 30 1.4. Операційний важіль підприємства 36 РОЗДІЛ ІІ. Аналіз управління затратами на виробництво і реалізацію продукції ТзОВ «Комфорт-Сервіс» 42 2.1. Загальна характеристика ТзОВ «Комфорт-Сервіс» 42 2.1.1. Характеристика напрямків діяльності підприємства 42 2.1.2. Аналіз складу та структури капіталу підприємства 44 2.1.3. Аналіз та оцінка ділової активності підприємства 54 2.1.4. Аналіз джерел формування капіталу підприємства 58 2.2. Затрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції 69 2.2.1. Аналіз собівартості продукції 69 2.2.2. Аналіз непрямих витрат 78 2.3. Аналіз рентабельності діяльності ТзОВ «Комфорт-Сервіс» 81 2.4. Визначення резервів підвищення ефективності управління затратами на ТзОВ «Комфорт-Сервіс» 84 Висновок 95 Список використаних джерел 98 Додатки 101

Висновок

Провівши аналіз управління виробничими витратами та витратами на реалізацію продукції товариства з обмеженою відповідальністю «Комфорт-Сервіс», що д здійснює господарську діяльність у м.Львові та займається будівельними роботами, можна зробити наступні висновки:

Витрати підприємства класифікують за різними показниками, проте з точки зору економіки, найважливішою класифікацією є розмежування витрат на постійні та змінні. При веденні бухгалтерського обліку витрат підприємства - на прямі витрати на непрямі. Прямими витратами підприємства є витрати, що безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції, непрямі - з витратами на збут, адміністративними витратами, та іншими операційними витратами підприємства.

Взаємозв’язок витрат, обсягу виробництва та прибутку характеризується такими поняттями, як точка беззбитковості, операційний важіль та запас міцності.

Аналіз проведений в дипломній роботі показав, що фінансовий стан досліджуваного підприємства з кожним роком покращується, про це свідчать такі дані: збільшення капіталу підприємства в 6 разів; збільшення коефіцієнта фінансової незалежності на 0,50 (на початок 2005 року він становить 0,65.) Плече фінансового важеля становить 0,46. Проте варто зазначити, що рентабельність підприємства не є високою, зокрема рентабельність продукції підприємства є низькою в 2004 році складає менше, ніж 13%.

Витрати на 1 тис.грн продукції протягом трьох років є різними. Так за 2002 рік витрати на 1тис. грн випущеної продукції склали 0,71 тис.грн, на 2003 рік дані витрати збільшилися, в 2004 році витрати на 1тис. грн виробленої продукції склали 0,86 тис.грн. Проте ми бачимо, що фактично витрати відрізняються від планових показників на 0,01-0,02 тис.грн, зокрема в 2003 році підприємство отримало витрати на 10 тис. грн менші, ніж планові, а в 2004 році на 20 тис. більші.

Матеріальні витрати є меншими, аніж заплановані на 5,9 тис.грн. Дане зменшення витрат відбулося за рахунок незапланованої отриманої знижки на будівельні матеріали. Матеріальні витрати склали 46,75% вартості об’єкта, витрати на оплату праці залишилися незмінними і склали 30,48% вартості об’єкта. До закінчення будівельних робіт відбулося збільшення інших витрат на 2,2 тис.грн. Проте фактична собівартість даного проекту є меншою ніж планова на 3,7 тис.грн за рахунок зменшення матеріальних затрат.

Протягом 2 років собівартість виготовленої продукції збільшилася на 969,7 тис.грн, зокрема матеріальні витрати підприємства збільшилися на 521,1 тис.грн. Матеріальні витрати складають не більше 50% загальний витрат підприємства. Так за 2002 рік вони склали 43,6%, за 2003 – 34,34%, 2004 – 48%. Матеріальні витрати підприємства складаються з основних матеріалів, що є будівельними матеріалами, куплених комплектуючих, що використовуються для дизайну приміщення та допоміжних матеріалів. Витрати на оплату праці складають в 2002 році – 34,14 %, в 2003 – 34,74%, в 2004 – 25,61%. Інші витрати протягом двох років збільшилися на 233 тис.грн, і складали в 2002 році 9,76% витрат, в 2003 – 18,33%, в 2004 - 15,95%.

Прямі трудові затрати підприємства складають в 2003 році 80,7% загального фонду оплати праці, в 2004 – 90,3%. В складі собівартості прямі трудові затрати складають в 2003 році – 28%, в 2004 – 23%.

темп приросту продуктивності праці перевищує темп приросту заробітної плати працівників. Так за 2 роки він склав 120,97%, а темп приросту заробітної плати – 114,01%. Середньорічна оплата праці 1 робітника складає 110,45%.

Адміністративні витрати підприємства складають в 2002 році – 69,8% непрямих витрат, в 2003 – 76,82%, в 2004 – 78,34%. До даних витрат відносять корпоративні витрати - організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо, витрати на утримання адміністративного персоналу, оплати їх відпусток, оплати надання аудиторських, юридичних послуг та послуг по оцінці майна, оплата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків.

Витрати на збут складають близько 3% непрямих витрат підприємства. До них відносять витрати на оплату праці торговим агентам і працівникам підрозділів, що забезпечують збут, а також витрати на рекламні послуги.

Інші витрати операційної діяльності складають відповідно 26,4%, 20% та 17,99% непрямих витрат підприємства. До них відносять витрати на дослідницьку роботу, витрати та недостачі матеріальних цінностей, виплати матеріальних допомог, визнані штрафи, пені, неустойки, та інші витрати.

Фактичні непрямі витрати підприємства протягом 2002-2003 року в цілому перевищують заплановані. Проте в 2004 році непрямі витрати на 27,5 тис грн. є меншими від запланованих. На 1 тис.грн виготовленої продукції припадає в 2002 році близько 100 грн непрямих витрат, в 2003 році - 160 грн, в 2004 році - близько 130 грн нематеріальних витрат.

Провівши аналіз ефективності використання витрат було зроблено висновок, що їх частка в доходах є досить значною, а прибутку підприємства протягом 2003-2004 років зменшилися на 50 тис. Як свідчать підрахунки, темп приросту витрат значно перевищує темп приросту доходів, через що ТзОВ може отримувати значні збитки в майбутньому.

Саме тому було запропоновано зменшення собівартості продукції шляхом максимально-ефективного використання матеріальних та трудових ресурсів. Провівши планування доходів та витрат підприємства, зроблено висновок, що ТзОВ «Комфорт-Сервіс» впровадивши в діяльність дані пропозиції може значно збільшити прибутковість підприємства в наступних періодах.

Дані дослідження можуть бути використаними для планування фінансовий показників підприємства в наступних періодах.

Коментар модератора

Період дослідження: 2002-2004 роки

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення