Курсова робота «Еволюція міжнародної валютної системи в останні десятиліття», 2009 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 12.01.2010 19:19 · від Олександр · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 РОЗДІЛ 1. Поняття валютних відносин та валютних систем 1.1. Визначення суті міжнародних валютних відносин 6 1.2. Міжнародні валютні системи 8 РОЗДІЛ 2. Еволюція міжнародних валютних систем 2.1. Система золотого стандарту 13 2.2. Бреттон-Вудська валютна система. 17 2.3. Ямайська валютна система 22 2.4. Тенденції та динаміка розвитку сучасної міжнародної валютної системи. 26 РОЗДІЛ 3. Перспективи реформування Ямайської валютної системи 3.1. Передумови та основні детермінанти фінансової нестабільності на сучасному етапі. 32 3.2. Перспективи створення біполярної валютної системи 33 3.3. Головні напрямки удосконалення сучасної міжнародної валютної системи 36 3.4. Перспективи створення поліполярної валютної системи 38 Висновки 41 Список використаних джерел 43 Додатки 46

Висновок

В аналітичному плані проведений комплексний аналіз основних тенденцій, формування та зміни особливостей розвитку міжнародного валютного середовища дозволяє зробити такі висновки:

1. Міжнародна валютна система охоплює усю світову економіку. ЇЇ розвиток пов’язаний з формуванням світового ринку, єдиної системи світового господарства внаслідок поглиблення і диверсифікації міжнародного поділу праці, інтернаціоналізацією економічного життя та глобалізацією усіх аспектів господарської діяльності.

2. Сучасний період – є епохою глибокої переоцінки процесів, що відбуваються на планеті. В економіці фінансова сфера випереджає всі сфери реальної економіки, а поширення інформаційних технологій перетворило світовий фондовий та валютний ринки на єдиний глобальний фінансовий простір, водночас якісно змінивши відносну цінність ресурсів, висунувши на перший план найбільш мобільні – інтелект і фінанси. Відбулася принципова зміна моделі взаємодії цього сектору з державними регуляторами. У стані формування перебуває система глобального управління валютною системою;

3. Глобалізація поступово привела до того, що конструкція існуючої архітектури застаріла, а низка міжнародних фінансових криз на межі ХХ-ХХІ ст. викрили крихкість нового глобального фінансового ринку. Зараз спостерігається стан хиткої рівноваги у валютній площині, у фінансовому секторі – системність на межі розриву, а її самодостатність та спекулятивність, фіктивний характер, стан відірваності від реальної економіки і неможливість поєднання при цьому ефективної функціональної діяльності міжнародних фінансових інституцій доводить про необхідність пошуку шляхів повернення її власне до системності – пошуку принципових механізмів структурованої організації. Це дає можливість зробити висновок про доцільність та необхідність у сучасних умовах прямування до реформаційно-трансформаційних перетворень.

4. Швидке зростання і глобальний взаємозв’язок міжнародного ринку валют і ринку капіталів, окрім відкриття нових можливостей, принесли нові категорії ризиків і види конкуренцій, а також сприяли посиленню розриву і нерівності між країнами – поглибили глобальний парадокс. У зв’язку з цим для міжнаціональних економічних відносин необхідно вирішити, чи можна більш ефективно управляти новими світовими фінансовими ризиками при збереженні основних ринкових умов у світовій економіці, і якщо так, то які інституційні форми найкращі.

5. Міжнародна валютна система розвивається в даний час двома взаємопов’язаними суперечливими шляхами. З одного боку, посилюються роль і значення глобальних валютно-фінансових структур (МВФ, Група Світового банку), що відповідає потребам транснаціоналізації та глобалізації економічного розвитку. З іншого боку, відбуваються процеси регіоналізації валютно-кредитних відносин, формування валютних блоків (зон), основою яких є долар США, євро та ієна.

6. У валютній сфері спостерігається тенденція формування валютних курсів на основі руху фінансових потоків. Попередні теорії валютного курсу – паритету купівельної спроможності, фундаментальної рівноваги - нездатні у повній мірі пояснити курсові зміни, хоча й продовжують використовуватися при розрахунках; перехід до плаваючих валютних курсів не означав демонтажу системи міждержавного регулювання чи зменшення ролі міжнародних валютно-фінансових організацій. Скоріше навпаки, “плавання” валют посилило необхідність міждержавного регулювання стабілізації валютних курсів і балансування міжнародних платежів. На перший план вийшли проблеми узгодження і координування макроекономічної політики (бюджетної, грошово-кредитної, податкової та ін.).

Коментар модератора

Хороші додатки, свіженька статистика

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали