Реферат «Чи приречена Україна довічно бути хутором Європи?», 2007 рік

З предмету Фінанси · додано 12.01.2010 12:26 · від Хороша · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Я вирішила відгукнутися саме на цю тему, тому що вона справді дуже доречна в даний період та близька моєму розумінню. Парадоксальна ситуація: Україні, державі, у якій знаходиться географічний центр Європи, відведено роль хутора, сировинного додатку, ринку для третьосортних товарів. Тому в даний час, час переходу до ринкових відносин (я вважаю що цей перехід ще в повній мірі не відбувся), необхідно пере-глянути теоретичні основи і практику функціонування економіки України, і на цій ос-нові шукати шляхи входу молодої держави у світове співтовариство як повноправного учасника, на якого потрібно зважати як у політичних, так і в економічних перипетіях сучасного життя. Сьогодні Україна переживає важкий час. Головними диспропорціями, що прописались в економіці України, є дефіцит бюджету, спад національного доходу, порушення платіжного та торгівельного балансів, істотне перевищення імпорту над експортом, що в сукупності визначає фінансові можливості держави, якій необхідно вирішувати багато складних питань і виконувати національні та регіональні програми, що потре-бують високих інтелектуальних та матеріальних витрат

Висновок

На сьогоднішній день, держава зацікавлена в розвитку приватного бізнесу набага-то сильніше, ніж бізнес — у підтримці держави. Тому, ініціатива повинна виходити від держави у вигляді загальнонаціонального рівня пакету програмних документів, підкріпленого взаємоузгодженою та цілісною законодавчою підтримкою щодо подат-кових, інвестиційних, інформаційних, зовнішньоторгівельних та організаційних аспек-тів діяльності, питань власності та суттєвого розширення прав регіонального та місце-вого рівнів управління у формуванні економічної політики.

Реальне виконання заходів з розвитку та підтримки бізнесу повинне здійснюва-тись шляхом розробки та реалізації комплексних обласних програм.

Реальні втрати, які понесе держава, є необхідною умовою реалізації заходів, але при успішному їх проходженні, кількісне зростання суб`єктів ринку — потенційних платників податків та роботодавців, спричинить якісні позитивні зміни у соціально-економічній сфері суспільних відносин, що потягне за собою позитивні зрушення у інших сферах.

Я вважаю, що далекоглядна та ретельно спланована державна інноваційна полі-тика, спрямована на одну із самих динамічних та активних складових сучасного ринку — малий та середній інноваційний бізнес, є одним із самих дієвих механізмів ліквіда-ції існуючих між державою та економікою протиріч. А вирішення цієї проблеми є не-обхідною умовою побудови цивілізованого ринку, демократичного громадянського суспільства, та, як результат — економічно та політично сильної держави.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?