Дипломна робота «Формування системи мотивації праці на підприємстві «ПРІНТ-ПРЕС»», 2007 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 09.01.2010 03:31 · від skamil · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Теоретичні основи керування мотивацією персоналу 1.1. Поняття мотивації і мотиву. Способи і механізм мотивації 1.2. Характеристика системи мотивації працівників підприємства в сучасних умовах 1.2.1. Основні теорії мотивації трудової діяльності 1.2.2. Матеріальні заохочення в системі трудової мотивації 1.2.3. Моральне стимулювання праці 2. Аналіз системи мотивації трудової діяльності видавничо-поліграфічного центру «ПРІНТ-ПРЕС» 2.1. Характеристика досліджуваного підприємства 2.2. Визначення категорій працівників для проведення мотиваційного аналізу 2.3. Дослідження мотиваційного процесу на підприємстві 3. Розробка мотиваційної стратегії для підвищення ефективності роботи персоналу 3.1. Методи вдосконалення параметрів роботи 3.2. Мотиваційні фактори 3.3. Програми посилення мотивації 3.4. Рекомендації з мотиваційного керування Висновки Список використаної літератури

Висновок

У дипломній роботі розглянуто необхідність побудови системи мотивації трудової діяльності для підприємства з метою найефективнішого використання трудових ресурсів.

В умовах, що склалися в Україні на нинішньому етапі її розвитку, проблема мотивації особистості набула важливого значення, оскільки вирішення задач, які стоять перед суспільством, можливе лише за умови створення належної мотиваційної основи, здатної спонукати персонал підприємств до ефективної діяльності.

Мотивація праці — це спонукання людини до виробничої чи невиробничої діяльності для задоволення своїх матеріально-побутових потреб і запитів, яке досягається за рахунок її праці. У теоретичному аспекті розробка питань мотивації здійснюється у двох основних напрямах: по-перше, розвитку теорії задоволеності працею, що визначає положення, які спонукають до діяльності та стимулюють її; по-друге, розвитку теорій процесу, що концентрують увагу на виборі поведінки, здатної забезпечити потрібні результати.

Люди із внутрішньою мотивацією працюють із високою віддачею, охопленні почуттям задоволеності від результатів своєї роботи. Люди із зовнішньою мотивацією більше орієнтуються на зовнішнє задоволення бажань і потреб, які вони відчувають. Стимульованого ж рівня результативності праці можна досягти, використовуючи різні системи мотивації, що винагороджують за вищу якість трудової діяльності.

У другому розділі дипломної роботи було досліджено особливості системи мотивації трудової діяльності у базовому підприємстві «ПРІНТ-ПРЕС». При аналізі отриманих даних було встановлено, що найбільша плинність кадрів спостерігається серед майстрів виробничих дільниць (за І квартал 2006 року відбулось зменшення кількості працівників цієї посади на 27%) та серед не-виробничих посад: вантажників, охоронців, водіїв. Це пов’язано з низькою заробітною платою. Проте ДП «ПРІНТ-ПРЕС» не вбачає великої проблеми для процесу виробництва через плинність кадрів невиробничих професій. У відділі менеджменту з продажів є проблема, що супроводжується низькою ефективністю праці менеджерів.

Головним мотивуючим фактором на підприємстві є заробітна плата. 9 майстрів цехів ДП «ПРІНТ-ПРЕС» повністю незадоволені її розміром (приблизно 82%), проте 2 показали позитивний результат (18%). Низька оплата праці стала причиною звільнення трьох майстрів, що складає 27 % всіх працівників цієї спеціальності на підприємстві, за перший квартал 2006 року. Після перегляду системи мотивування працівників на підприємстві, рішенням керівництва було збільшено посадовий оклад цій категорії персоналу, чим підвищено їх трудову мотивацію. Пасивності до роботи серед менеджерів з продажів сприяв низький рівень взаєморозуміння та прояву інтересу з боку керівництва та співробітників. Після проведення досліджень були розроблені заходи щодо підвищення рівня вмотивованості працівників цього відділу.

Розглянуто загальні питання щодо методів підвищення ефективності діяльності персоналу, мотиваційних факторів, розробки стратегії мотивації персоналу компанії. Отже, щоб виробити свою програму мотивації, керівники організації повинні знайти свій власний комплекс мір, що краще підійдуть їх колективу. Здійснення програм стимулювання праці завжди вимагає великих витрат, але ефект, що вони можуть принести, значно більше. Співробітники є головним ресурсом будь-якої компанії. Тому для досягнення найкращих результатів роботи компанії необхідно знайти ті мотиви, що рухають кожним співробітником у його трудовій діяльності, і створити йому такі умови, щоб він міг і хотів виконати поставлені перед ним задачі.

Отже, дипломна робота висвітлює важливі питання, які стосуються формування системи мотивації праці на підприємстві, а набуті знання у галузі менеджменту та управління персоналом допоможуть вирішувати проблеми, що стосуються трудової мотивації персоналу, вже сьогодні.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?