Дипломна робота «Формування системи мотивації праці на підприємстві», 2005 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 09.01.2010 02:59 · від skamil · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні засади формування системи мотивації праці на підприємстві 1.1. Роль та значення мотивації праці в діяльності підприємства 1.2. Сучасні підходи до формування системи мотивації на підприємстві 1.3. Організаційно-економічні аспекти мотивації праці персоналу підприємств України Висновки до розділу 1 Розділ 2. Шляхи формування системи мотивації праці на ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” 2.1. Загальна характеристика діяльності ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” 2.2. Аналіз існуючої системи мотивації праці на ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” 2.3. Напрямки вдосконалення системи мотивації праці на ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” Висновки до розділу 2 Висновки Список літератури Додатки

Висновок

Отже, розроблення та формування системи мотивації праці на підприємстві повинно відбуватись в аспекті узгодження потреб, цілей підприємства та працівників в умовах формування ринкових основ господарювання. В ході проведених досліджень одержано такі результати:

1. Категорія “мотивація” вивчається різними науками. Тому для об’єктивного дослідження мотивації необхідно використовувати міждисциплінарний підхід. Розвиток теоретичних засад розуміння категорії мотивація праці слід здійснювати, використовуючи положення філософії, праксеології, економіки, соціології, психології.

2. Функція мотивація на підприємстві повинна ґрунтуватися на визначенні мотивації як процесу узгодження цілей підприємства і цілей його працівників шляхом постійного дослідження та активізації структури мотивів праці.

3. У ході практичних досліджень системи мотивації праці на ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” визначено, що персонал компанії знає про існуючу систему мотивації праці. На практиці працівники включені в процес трудової мотивації.

4. Для формування ефективної системи мотивації праці необхідне постійне спостереження, оцінка і прогноз мотиваційних процесів. З метою підвищення ефективності мотивації персоналу необхідно здійснювати моніторинг мотивації.

5. На трудову мотивацію працівника впливають численні фактори від зовнішніх до внутрішніх. Мотиваційна направленість персоналу визначається сукупністю потреб, інтересів, мотивів та цілей (етапів мотиваційного циклу), що зумовлюють вибір індивідуумом конкретної дії. Мотиваційне «ядро» формується під впливом індивідуальних потреб і цілей життя. У той же час організація може впливати на нього, впливаючи на задоволеність / незадоволеність роботою.

6. При задовільній системі мотивації працівники виконують той мінімум, що прийнятний для керівництва. При відмінній – робота є більш бажаною частиною життя, що приносить нагороду і задоволення.

7. Формування системи мотивації праці на підприємстві повинно відбуватися згідно такого підходу – представленню про неї як про узгодження потреб, мотивів, інтересів і життєвих цілей індивіда з організаційною (соціальною) еволюцією, можливості самореалізації для індивіда і можливості підвищення ефективності використання трудового потенціалу для підприємства.

8. Систематизовано і проаналізовано управління персоналом ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.”, існуючу систему мотивації праці, програми розвитку працівників, в результаті чого зроблено висновок про врахування компанією майже всіх найбільш вагомих факторів, які впливають на процес формування системи мотивації трудової діяльності. Серед чинників, котрі підприємство може контролювати, – особистісні й організаційні. До особистісних належать природні властивості індивіда, його індивідуально-психологічні особливості, система потреб, мотивів, інтересів, система управління особистістю, її “я-образ”. До організаційних відносять цілі підприємства, концепції системи мотивації персоналу, розвитку кар’єри персоналу, стратегії управління кар’єрою на підприємстві, організаційну соціалізацію.

9. В результаті дослідження формування системи мотивації праці на ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” встановлено:

– на підприємстві запроваджено створення та постійне вдосконалення механізму, який би дозволяв простежувати, наскільки повно реалізуються можливості того чи іншого співробітника компанії;

– програма розвитку працівників компанії та управління кар'єрою забезпечує ефективне використання трудового потенціалу;

– розвиток працівників та управління кар'єрою на ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” дає досить можливостей для самореалізації працівників;

– представлення про систему мотивації змінюються, вимоги до неї підвищуються, що повністю розуміється менеджментом ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” і враховується при внесенні змін неї;

– інтереси ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” і персоналу з питань мотивації персоналу погоджені, що підвищує ефективність функціонування підприємства;

– особливості функціонування ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” на специфічному ринку мобільного зв’язку покладені в основу розробки матеріальної та моральної мотивації працівників, їх розвитку та управління кар'єрою на основі балансу інтересів компанії і персоналу.

Враховуючи проведені дослідження в дипломній роботі практичних аспектів формування системи мотивації, необхідно зазначити, що на ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” системі мотивації приділяється велика увага, розуміється необхідність нематеріальної мотивації праці, а саме розвитку працівників та управлінню кар'єрою. Персонал компанії схильний займати активну позицію з питань формування системи мотивації, планування і реалізації кар'єри. В компанії створений спеціальний підрозділ – дирекція по персоналу, який займається питаннями формування системи мотивації праці. Відповідальність за формування системи мотивації праці в ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” розподіляється за таким підходом:

– топ-менеджмент – відповідає за визначення стратегії мотивації праці;

– пряме керівництво – за визначення найбільш перспективних членів команди, які можуть досягти найбільших успіхів у професійній діяльності, їх потреб у розвитку відповідно до бізнес-завдань, мотивацію до навчання;

– дирекція по персоналу – за розробку та формування системи мотивації.

Суть процедури формування системи мотивації праці на ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” полягає у співробітництві компанії і персоналу з питань розвитку працівників та управління кар'єрою, що дозволяє активізувати працівників компанії, оптимально використовувати їх знання, уміння, навички, можливості.

Основу системи матеріальної мотивації в компанії складають ефективна система оплати праці, наявність системи бонусів, надання медичного страхування та страхування життя, схема заохочення за рахунок системи кредитування, безпосередня залежність заробітної плати працівників компанії від результатів щорічної атестації та можливість здійснювати навчання і підвищувати кваліфікацію за рахунок компанії. Основу системи нематеріального стимулювання в компанії складають планування кар’єри, відомий бренд компанії, відчуття причетності до загальної справи, наявність справедливої системи оцінки праці, ефективна система наставництва та підтримки персоналу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення