Курсова робота «Підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства.», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 05.01.2010 01:52 · від nnusik_2010 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ 1. Сутність оборотних коштів підприємства РОЗДІЛ 2. Оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства та оборотних коштів. (на прикладі ТОВ „Агротрейд”) РОЗДІЛ 3. Обґрунтування важливості підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства. Висновки. Список використаних джерел Додатки

Висновок

1. Отже, оборотні кошти - це сукупність коштів підприємства, що авансуються на створення оборотних фондів та фондів обігу і забезпечення їх неперервного кругообігу.

Обігові кошти у сфері виробництва обслуговують повний виробничий цикл виготовлення товарної продукції.

Обігові кошти у сфері обігу виконують функцію платежів за ресурси та витрати, пов’язані з реалізацією готової продукції, розрахунками з постачальниками сировини. Структура обігових коштів характеризується співвідношенням їх окремих елементів у загальному обсязі оборотних засобів, яке виражається у відсотках.

Організація оборотних коштів на підприємстві включає визначення потреби а оборотних коштах.

Залежно від способу визначення потреби, оборотні кошти поділяються на нормовані та ненормовані.

До нормованих входять ті, щодо яких установлюються нормативи запасів: виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів та запаси готової продукції. Інші оборотні кошти належать до ненормованих.

2. Фінансовий стан підприємства визначається низкою показників.

Зокрема:

- рентабельність.

Цей показник вказує на ступінь дохідності, вигідності, прибутковості даної підприємницької діяльності.

- Ділова активність.

- Платоспроможність та ліквідність підприємства

Цей показник показує можливість наявними грошовими коштами вчасно погасити свої платіжні зобов’язання. Аналіз платоспроможності здійснюється на основі показників ліквідності.

- Фінансова стійкість

Цей показник вказує на здатність суб’єкта господарювання функціонувати та розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів у мінливому внутрішньому і зовнішньому середовищі, що гарантує його платоспроможність та інвестиційну привабливість.

3. Стан оборотних коштів характеризується насамперед наявністю їх на певну дату. Порівняння фактичної наявності оборотних коштів з нормативом дає змогу визначити брак або надлишок власних оборотних коштів.

Брак власних оборотних коштів означає перевищення нормативу оборотних коштів над фактичною наявністю їх. Надлишок власних оборотних коштів створюється в підприємств у разі перевищення розмірів оборотних коштів понад визначені їх нормативи, необхідні для задоволення постійних мінімальних потреб виробництва в ресурсах.

4. Підвищення ефективності використання оборотних коштів має важливе значення для діяльності підприємства. Так як ТОВ «Агротрейд» має надлишок грошових коштів для нього найкращим методом усунення даної проблеми є прискорення обороту оборотних коштів. Це дозволяє визволити значні суми і, таким чином, збільшити обсяг виробництва без додаткових фінансових ресурсів, а кошти, що вивільнилися, використовувати відповідно до потреб підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?