Курсова робота «Професійна підготовка спеціалістів та наукове забезпечення туризму», 2010 рік

З предмету Туризм · додано 05.02.2010 10:06 · від wild cat · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Розділ 1. Теоретичні засади з професійної підготовки спеціалістів з туризму 6 1.1. Становлення і розвиток системи професійної підготовки фахівців туризму в Україні 6 1.2. Навчально – виробнича практика в підготовці фахівців туристичної індустрії 10 1.3. Модель сучасного фахівця туристичної індустрії 16 Розділ 2. Зарубіжний досвід при формуванні змісту туристської освіти 22 2.1. Підходи американських вчених до проблеми підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі 22 2.2. Загальні закономірності професійної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму у Швейцарії 27 2.3. Російська система освіти фахівців туристської справи 31 Розділ 3. Шляхи підвищення якісного рівня професійної підготовки спеціалістів та наукове забезпечення туризму 35 3.1. Впровадження професійно-орієнтованих форм навчання у підготовці фахівців сфери туризму 35 Висновки 45 Перелік використаних джерел 47

Висновок

Здійснений історико-педагогічний аналіз дав змогу виявити основні періоди підготовки фахівців для сфери туризму. Проаналізовано генезис туризму, що дало змогу умовно вирізнити кілька періодів критичного осмислення історико-педагогічного досвіду підготовки фахівців для сфери туризму.

Встановлено, що практична підготовка студентів є невід'ємною складовою навчально-виховного процесу та тісно пов'язана з теоретичною. У світовій практиці в галузі туризму склалась потреба в спеціалістах на рівні вищої освіти, готових до самостійної творчої діяльності в своєму напряму, які мають поглиблену професійну спеціалізацію. Місія професійної освіти в сфері туризму має сприяти швидкій і поступовій професіоналізації індустрії туризму, зміцненні позитивного впливу туризму на всі сфери життєдіяльності.

Визначено модель сучасного фахівця туристичної індустрії, яка повинна спиратись на такі якості: професійна компетентність, високий рівень підготовки у сфері менеджменту, обізнаність в теоретичних питаннях туризму та економіки, вміння самостійно й оперативно приймати вірні рішення з урахуванням інноваційних процесів та новітніх тенденцій розвитку бізнесу; відношення працівника до справи, його особистої відповідальності, вміння працювати в колективі, виконувати додаткові функції за власною ініціативою, гнучкість в розумінні своїх функціональних обов'язків, участь в прийнятті рішення, готовності до перемін і т. і. А це в свою чергу вимагає певного комплексу компетенцій, які забезпечать гнучкість універсального працівника, наявність в його професійній підготовці соціальної складової і визначення резерву компетенції.

Вивчений зарубіжний досвід на матеріалі ряду країн дав змогу виявити прогресивні ідеї і особливості підготовки фахівців для сфери туризму. Їх можна визначити як: гнучкість і мобільність у врахуванні потреб ринку, багатотипність навчальних закладів (коледжі, інститути, університети), їх ступневість, інформаційна відкритість, динамічність в оновленні змісту освіти, широке застосування новітніх технологій, навчання в умовах реального виробництва. Підготовка фахівців для сфери туризму в економічно розвинутих державах (Швейцарія, США) спрямовується на формування особистості, здатної працювати в полікультурному світовому туристському просторі. Найбільшим учасником міжнародного туристського обміну є Європейський регіон. Тенденція поступального розвитку міжнародного туризму спроможна стати достатньо сприятливою основою для розвитку іноземного в’їзного туризму в Україну. Істотну допомогу в розвитку вітчизняного туризму надає творче використання міжнародного досвіду підготовки кадрів туризму.

Запропоновано впровадження професійно-орієнтованих форм навчання у підготовці фахівців сфери туризму, яке сприяє створенню умов для глибокого й повного засвоєння майбутніми фахівцями навчального матеріалу, вирішенню навчальних і професійних проблем, розвитку творчих та організаторських здібностей студентів, підвищенню їх комунікативної активності, вмінню застосовувати ефективні форми роботи, формуванню інтересу до професійної діяльності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?