Курсова робота «Офіційно-діловий стиль мовлення в системі розвитку функціональних стилів сучасної української літературної мови», 2007 рік

З предмету Література · додано 02.01.2010 18:18 · від Маша Мамчур · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Науково-теоретичні основи досліджуваної проблеми 5 1.1. Стиль як мовознавче поняття. Стилістика як наука про стилі мовлення 5 1.2. Стильова палітра сучасної української літературної мови6 Розділ 2. Офіційно-діловий стиль мовлення в системі розвитку функціональних стилів сучасної української літературної мови 14 2.1. Офіційно-діловий стиль мовлення. Його ознаки 14 2.2. Загальні вимоги до мови документів 29 Висновок Список використаної літератури Додатки

Висновок

У ході проведеного дослідження ми дійшли ряду висновків.

Нами з’ясовано, що мова обслуговує всі сфери суспільного життя. В процесі історичного розвитку в мові виробилося багато різноманітних засобів висловлювання, які по-різному використовуються залежно від мети спілкування.

Так, наприклад, мовні засоби художнього твору відрізняються від наукового; мовні засоби ділових документів відрізняються від художніх і наукових творів.

Українська мова, як і будь-яка інша розвинена літературна мова, становить систему функціональних стилів.

Функціональний стиль – це сукупність мовних засобів та прийомів, вибір яких зумовлюється змістом, характером і метою висловлювання, а також обставинами, у яких воно відбувається.

У сучасній українській мові традиційно виділяють офіційно-діловий, науковий, конфесійний, публіцистичний, художній, розмовний та епістолярний стилі.

Оскільки темою нашого дослідження є “Офіційно-діловий стиль мовлення в системі розвитку функціональних стилів сучасної української літературної мови”, ми зупинились на вивченні саме цього питання.

Нами було встановлено, що сфера використання офіційно-ділового стилю мови – це офіційне спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті, законодавство, адміністративно-господарська діяльність.

Головне призначення – регулювання ділових відносин мовців у державно-правовій і суспільно-виробничій сферах, обслуговування громадянських потреб людей у типових ситуаціях.

Головні ознаки офіційно-ділового стилю: регулювально-імперативний характер, документальність (кожний офіційний папір повинен мати характер документа), стабільність (тривалий час зберігає традиційні форми), стислість, чіткість, висока стандартизація значної частини висловів, сувора регламентація тексту.

Офіційно-діловий стиль має свою офіційно-ділову лексику, але вона не є особливо чисельною, такою, як терміни у науковому стилі. Колорит офіційності, діловитості формується не так лексикою, як стабільною композицією тексту, який складається загалом із загальновживаної лексики, і тільки окремі лексеми є стилістемами офіційно-ділового стилю.

Основні мовні засоби: на нейтральному тлі загальновживаних мовних елементів широке використання суспільно-політичної та адміністративно-канцелярської термінології (відрядження, протокол, наказ, вищезазначений, вищезгаданий, пред'явник, пред'явлений, заява, заявник, сторони, показання, ухвала, угода, розпорядження, резолюція, інструкція, план, звіт, документ, декларація, кредит); специфічна термінологія на зразок порушити питання, подати пропозицію; відсутність емоційно-експресивної лексики і будь-якої мовної індивідуальності автора, обмежена синонімія. У синтаксисі офіційно-ділового стилю переважають: безособові і наказові форми дієслів; безособові, інфінітивні, неозначено-особові, узагальнено-особові речення; іменний присудок, складні синтаксичні конструкції, дієприкметникові і дієприслівникові звороти. Обов'язковим є чітко регламентоване розміщення і побудова тексту, обсяг основних частин, наявність обов'язкових стандартних висловів (тому в діловому спілкуванні прийнято частіше користуватися готовими бланками).

Основним видом текстів у офіційно-діловому стилі є документ. Він має бути достовірним, переконливим, належним чином відредагованим і оформленим, повинен містити конкретні й реальні пропозиції та вказівки. Обов'язковими для документа є заголовок, чітка композиція, цілісність змісту, зв'язність викладу, структурна організація, завершеність.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали