Курсова робота «Управлінське дослідження підприємства ВАТ ”Вугільна компанія ”Шахта”Красноармійська-Західна№1” і удосконалення системи менеджменту на ньому», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 02.01.2010 15:38 · від Вика · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 РОЗДІЛ 1. Характеристика підприємства ВАТ ”Вугільна компанія ”Шахта”КрасноармійськаЗахідна№1” 8 1.1. Загальна характеристика підприємства ВАТ ”Вугільна компанія ”Шахта”КрасноармійськаЗахідна№1”8 1.2. Аналіз основних техніко-економічних показників 12 РОЗДІЛ 2. Управлінське дослідження внутрішніх сильних та слабких боків підприємства ВАТ ”ВК”Шахта”КрасноармійськаЗахідна№1 14 2.1. Аналіз маркетингової діяльності 14 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 15 2.3. Аналіз кадрів на підприємстві 19 2.4. Аналіз виробництва 23 РОЗДІЛ 3. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ ”ВК ”Шахта”КрасноармійськаЗахідна№1” 27 3.1. Аналіз факторів макрооточення 27 3.2. Аналіз безпосереднього оточення 29 Розділ 4. Побудова матриці swot 31 РОЗДІЛ 5. Розробка заходів щодо використання можливостей і запобігання загроз і вибір стратегії розвитку організації 33 Висновки 36 Перелік використаної літератури 38

Висновок

Ефективність функціонування системи управління підприємством забезпечується внутрішньофірмовим менеджментом, під яким розуміється сукупність принципів, методів і засобів управління ресурсами підприємства з метою досягнення максимальної ефективності й прибутковості.

Метою курсової роботи було дослідження слабких і сильних сторін підприємства за допомогою аналізів маркетингової діяльності, фінансового стану підприємства, виробництва та продукції, кадрової політики.

Як можна побачити з загального аналізу техніко-економічних показників ВАТ "Вугільна компанія "Шахта „Красноармійська-Західна №1" за 2007-2008 рр., основні його елементи мали тенденцію до покращення. Можна виділити те, що негативним явищем в періоді відбулося поступове збільшення собівартості продукції, що пояснюється відповідним зростанням вартості сировини та матеріалів.

Проаналізувавши напрямок маркетингової діяльності бачимо, що товариство займає одну із лідерських позицій на ринку вугільної промисловості. Основним конкурентом шахти є шахта „ім. Засядько”., яка має порівняно кращі технічні характеристики.

Оцінці фінансового стану підприємства також було приділено багато уваги. Розрахувавши показники фінансового стану підприємства, можна сказати що товариство є цілком автономним, платоспроможним і фінансово - стійким. Отримані результати після проведення розрахунків рентабельності ВАТ "Вугільна компанія "Шахта „Красноармійська-Західна №1" свідчать про те, що найбільш високий рівень рентабельності за всіма досліджуваними її видами спостерігався у 2007 році, що пояснюється найвищим рівнем прибутковості виробничо-господарської діяльності вугільної компанії.

В курсовій роботі наведений аналіз і рух кадрів на ВАТ "Вугільна компанія "Шахта „Красноармійська-Західна №1". Провівши дослідження за всіма необхідними напрямами, можна зробити висновок, що на підприємстві переважають працівники:

- вікової групи 21-40 років, вони складають 52,2% від загальної кількості працюючих;

- з середньо-технічною освітою 52% від загальної чисельності працюючих, з вищою освітою – 20%.

- зі стажем до 5 років - складають 57% від загальної кількості працюючих.

Активна частина основних засобів займає більше 90% в загальній вартості основних засобів. Найбільша питома вага як на початок так і на кінець роки займають машини і обладнання.. Якнайбільше за рік від загальної вартості основних засобів прибуло і вибуло машин і устаткування. Якнайменшу питому вагу займають бібліотечні фонди.

Також у роботі було проаналізоване зовнішнє середовище підприємства. Були розглянуті і детально освітлені фактори макрооточення і безпосереднього оточення, виявлені сильні і слабкі сторони товариства, приведений вплив можливостей і загроз на ньому.

Одним з основних напрямків управлінського дослідження були побудова матриці SWOT і розробка заходів щодо використання можливостей і запобігання загроз на шахті.

Проаналізувавши сильні і слабкі сторони шахти, я обрала комбіновану стратегію, направлену на стабілізацію фінансового стану вугільної компанії та на зниження витрат виробництва. Знизивши витрати на виробництво ми забезпечимо лідерську позицію на ринку вугільної промисловості, покращимо технічні показники якості вугілля, проведемо переоснащення матеріально-технічної бази вугільної компанії та виведемо її на новий рівень функціонування.

Стійке фінансове становище залежить насамперед від поліпшення таких якісних показників, як продуктивність праці, рентабельність виробництва, фондовіддача. Раціональному розміщенню засобів підприємства сприяє гарна організація матеріально-технічного забезпечення виробництва, оперативна діяльність по прискоренню грошового обігу, діяльність по зниженню витрат виробництва. У той же час фінансові утруднення підприємства, відсутність засобів для своєчасних розрахунків можуть уплинути на стабільність постачань, порушити ритм матеріально-технічного постачання. У зв'язку з цим аналіз фінансового стану підприємства й аналіз виробничого боку його діяльності повинні взаємно доповнювати один одного.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення

  • Ефективність менеджменту організації, критерії і методи її оцінювання — Хміль Ф. І.
  • Оцінювання ефективності діяльності структурних підрозділів менеджменту організації — Хміль Ф. І.