Курсова робота «Аналіз оборотності оборотних засобів», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 28.12.2009 21:03 · від годз · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні основи аналізу оборотності оборотних засобів 1.1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу оборотності оборотних засобів 1.2. Методика аналізу оборотності оборотних засобів підприємства Розділ 2. Аналіз стану та ефективності використання власних оборотних коштів нубр ват “укрнафта” за 2005-2006 роки 2.1. Аналіз динаміки та структури оборотних засобів підприємства 2.2. Аналіз оборотності та ефективності використання оборотних засобів підприємства Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності управління оборотних засобів підприємства Висновки і пропозиції Список використаних джерел Додатки

Висновок

В умовах значних темпів інфляції потреба підприємств у власних оборотних коштах постійно зростає у зв’язку зі зростанням цін на матеріальні ресурси, планові запаси яких підприємства мають створювати. Саме цей чинник за нинішніх умов функціонування економіки в Україні найбільшою мірою спричиняє хронічний брак оборотних коштів на підприємствах і їх важкий фінансовий стан.

Тому для здійснення успішної фінансово-господарської діяльності підприємства необхідно контролювати наявність в господарському обороті обсяг власних оборотних коштів та раціональність їх використання.

В даній курсові роботі розкрито значення наявності власних оборотних коштів, ступінь ефективності їх використання на підприємстві та внесено пропозиції щодо поліпшення.

Відповідно було виконано завдання щодо ознайомлення поняття, складу та структури власних оборотних коштів підприємства, здійснено аналіз забезпечення та ефективності використання власних оборотних коштів на НУБР ВАТ „УКРНАФТА” та виділено шляхи оптимізації використання власних оборотних коштів.

Щоб підтримати позитивну тенденцію щодо ефективності використання власних оборотних коштів НУБР ВАТ “УКРНАФТА” необхідно врахувати наступні пропозиції:

 покращити організаційну діяльність;

 здійснити фінансову та інвестиційну діяльність чіткого розрахунку та обґрунтованого вибору альтернатив;

 проводити вигідну політику дебіторської та кредиторської заборгованості;

 оптимізація політики управління власними оборотними коштами.

Здійснивши аналіз використання власних оборотних коштів на підприємстві НУБР ВАТ “УКРНАФТА” за 2005-2006 роки, треба відзначити, що підприємство повинно детальніше здійснювати контроль, з метою збільшення обсягу власних оборотних коштів та підвищення фінансової стійкості. В досліджуваному періоді як абсолютна сума, так і частка власних оборотних коштів зменшується.

Розглядаючи в третьому розділі прогнозні дані в короткостроковому періоді необхідно відмітити, що на підприємстві покращаться тільки деякі показники. Звідси випливає, що використання стратегічного плану на підприємстві являється необхідним. Лише в довгостроковому періоді можна здійснити докорінні зміни, які могли б підвищити ефективність господарювання.

Потенційні інвестори або кредитори перш ніж прийняти рішення вивчають фінансові звіти підприємства, але особливу увагу приділяють наявності власних оборотних коштів, адже саме ці кошти характеризують вміння підприємства розпоряджатися коштами.

Користувачі фінансової звітності (особливо ті, хто вклав у підприємство свої кошти), аналізуючи фінансово – майновий стан, неодмінно захочуть знати „в якому стані знаходяться” власні оборотні кошти, без допомоги яких основна мета бізнесу вкрай рідко може бути досягнута, адже лише у виняткових випадках прибуток отримують без допомоги грошей.

Таким чином, підприємство має можливість покращити не тільки ефективність використання власних оборотних коштів, враховуючи дані пропозиції, але й фінансово–господарську діяльність в цілому, що призведе до умов нормального господарювання підприємства, яка в недалекому майбутньому покаже позитивні результати, тобто отримання максимального прибутку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення