Курсова робота «Фінанси державних підприємств і організацій», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 27.12.2009 14:37 · від kukussic · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 1. Теоретичні основи функціонування фінансів державних підприємств 8 1.1. Основи організації фінансів державних підприємств 8 1.2. Джерела формування фінансових ресурсів державних підприємств 10 2. Інформаційна база фінансової діяльності державних підприємств 15 2.1. Сучасне фінансове становище державних підприємств в Україні 15 2.2. Аналіз фінансових ресурсів державних підприємств 16 2.3. Контроль за фінансовою діяльностю на державному підприємстві. 23 3. Шляхи вдосконалення фінансового стану державних підприємств 25 3.1. Вдосконалення інвестиційної політики державних підприємств 25 3.2. Фінансове планування на державних підприємствах 30 Висновки 37 Список літератури 40

Висновок

В процесі реформування форм власності державні підприємства ще протягом довгого часу будуть займати досить відчутне, а в деяких галузях - домінуюче місце в реальному секторі економіки України. Це зумовлює актуальність розробки концепції довгострокового розвитку і забезпечення ефективного функціонування державних підприємств в умовах переходу до ринкових відносин, удосконалення форм і методів управління ними, в тому числі управління фінансами.

Проблема розвитку методології управління фінансами державних підприємств потребує попереднього уточнення деяких існуючих та визначення нових категорій і понять, що пов’язані із механізмом здійснення цього управління. Критичний аналіз сучасних теоретичних аспектів проблеми дозволив визначити основні сутнісні ознаки і зміст таких категорій і понять, як ”державне підприємство ”, ”фінанси підприємства ”, ”фінанси державного підприємства ”, “фінансові відносини державного підприємства ”, “управління фінансами підприємства ” та деяких інших.

Формування концепції розвитку державних підприємств визначило необхідність теоретичного дослідження особливостей фінансового управління ними у порівнянні із підприємствами альтернативних форм власності. За результатами цього дослідження запропонована відповідна класифікація державних підприємств як об’єкта фінансового управління за такими ознаками, як: форма їх підпорядкування; організаційно-правова форма заснування; частка державного капіталу у статутному фонді; загальний розмір власного капіталу, який використовується; рівень фінансового регулювання з боку державних органів та деякими іншими.

Багатоплановість фінансової діяльності державних підприємств обумовлює необхідність проведення оцінки результативності фінансового управління нею за окремими функціональними напрямками. На базі уточнення методологічних принципів проведення такої оцінки запропоновано загальну систему оціночних показників результативності управління фінансами державних підприємств поділяти на три групи: показники оцінки рівня забезпеченості розвитку підприємства фінансовими ресурсами; показники оцінки рівня фінансової рівноваги підприємства; показники оцінки рівня ефективності фінансової діяльності підприємства. Конкретну систему показників кожної групи з їх розподілом на основні та допоміжні визначено в процесі дослідження.

На базі визначення методологічних підходів до класифікації державних підприємств і оцінки результативності фінансового управління ними проведено дослідження фінансового розвитку цих підприємств на сучасному етапі. В процесі дослідження визначені сучасні тенденції розвитку активів і капіталу державних підприємств, формування структури власних фінансових джерел, оцінені в динаміці рівень їх фінансової стійкості та платоспроможності, розглянуті показники рентабельності і оборотності власного капіталу тощо. Результати дослідження фінансового розвитку державних підприємств дозволили визначити основні напрямки подальшого вдосконалення управління їх фінансовою діяльністю.

Подальше зростання ефективності фінансової діяльності державних підприємств обумовлює широке застосування сучасних ринкових методів управління формуванням і розподілом прибутку, розробки диференційованої політики управління оборотними активами, проведення активної інвестиційної політики. Методи цього управління, запропоновані в процесі дослідження, адаптовані до умов перехідної економіки і спрямовані на реалізацію стратегічних задач розвитку підприємств державного сектору.

Реформування державних підприємств з метою прискореної їх адаптації до ринкових умов пов’язано із проведенням їх реструктуризації. Вибір відповідних напрямків і форм цієї реструктуризації має відбуватись за певними критеріями. Визначення таких критеріїв дозволило систематизувати державні підприємства за окремими категоріями, запропонувати найбільш ефективні форми проведення реструктуризації по кожній з цих категорій. Оцінку ефективності реструктуризації державних підприємств рекомендується здійснювати за показниками збільшення суми чистого грошового потоку, зростання ринкової вартості підприємства, підвищення рівня платоспроможності і фінансової стійкості.

Проведене дослідження дозволяє визначити пріоритетні напрямки фінансового розвитку державних підприємств, а запропоновані теоретичні підходи та практичні рекомендації дають змогу підвищити ефективність управління фінансами цих підприємств, адаптувати сучасні форми і методи цього управління до складних умов економіки перехідного періоду.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали