Курсова робота «Вимоги до ШФЕ при вивченні фізики рідких кристалів.», 2008 рік

З предмету Техніка, технології · додано 27.12.2009 19:34 · від Dmytro · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ §1. Шкільний фізичний експеремент в сучасній школі 6 1.1. Поняття про шкільний фізичний експеримент 6 1.2. Історичний розвиток шкільного фізичного експерименту 12 1.3. Основні вимоги до проведення ШФЕ 18 §2. Основні уявлення про рідкокристалічний стан речовини 22 2.1. Еволюція уявлень про рідкі кристали 22 2.2. Фізика рідких кристалів. Їх властивості 24 §3. Поняття рідких кристалів в курсі фізики загальноосвітньої школи 36 §4. Висновок 39 Література 41

Висновок

Вивчення фундаментальних дослідів дозволяє познайомити учнів з історією розвитку фізики, становленням і еволюцією фізичної науки, з біографіями учених і тим самим представити фізику в контексті культури. Це корисно учням всіх профілів навчання: як гуманітарного, так і фізико-математичного і загальноосвітнього.

Вивчення у школі основних фундаментальних експериментів дозволяє поглибити і розширити уявлення учнів про експериментальний метод пізнання у фізиці, про роль і місце експерименту в становленні фізичного знання, про взаємозв'язок теорії і експерименту. Виконання учнями деяких фундаментальних дослідів з використанням фізичних приладів дозволяє здійснити внесок у формування в них експериментальних умінь. Таким чином, в ході вивчення фундаментальних експериментів створюються умови для вирішення, зокрема, наступних освітніх завдань: здобуття учнями знань про цикли наукового пізнання, про місце експерименту в ньому, про співвідношення теорії і експерименту; про роль і місце класичних дослідів в історії розвитку фізичної науки; про історію розвитку фізики; набуття учнями умінь планувати експеримент; відбирати прилади для виконання експерименту; виконувати експеримент; застосовувати математичні методи до розв’язування теоретичних задач; набуття учнями загально навчальних умінь: працювати з засобами інформації; готувати повідомлення і доповіді, оформляти і представляти їх; використовувати технічні засоби навчання і засоби нових інформаційних технологій; брати участь в дискусії.

Але не всі експериментальні методи фізики можуть стати об'єктом вивчення в школі. У зв'язку з цим постає питання про критерії їх відбору. Перш за все, в шкільний курс фізики повинні бути включені ті експериментальні методи, які зіграли важливу роль у формуванні наукових теорій, що вивчаються в школі; По-друге, методи, що дозволили відкрити фізичні закони, закономірності, явища, процеси; По-третє, методи, що знайшли широке практичне застосування в різних галузях науки і техніки, як основоположні. При цьому кожен експериментальний метод повинен бути доступний, мати навчально-методичне оснащення і, звичайно, в навчальному процесі виконувати відповідні загальноосвітні, виховні і розвиваючі функції.

Отже, при відборі експериментальних методів потрібно проявляти педагогічну обережність і коректність, щоб не перенавантажувати шкільний курс фізики. Навряд, чи варто знайомити учнів з методами, які є вузько специфічними для тієї або іншої галузі науки.

Видатний фізик Л.І.Рєзніков писав про важливість, вивчення меж застосування законів i теорії: «В мipy нагромадження в учнів знань з фізики поступово перед ними розкривається діалектика розвитку фізики i невпинне наближення до пізнання ще не відкритих законів природи, й руху до все глибшого відображення світу».

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?