Курсова робота «Макроекономічна політика у відкритій економіці», 2007 рік

З предмету Економіка · додано 25.12.2009 21:58 · від Инна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3-4 Розділ 1.Економічна сутність макроекономічної політики у відкритій економіці. 5-19 1.1. Рівноважний обсяг виробництва і доходу у відкритій економіці. Взаємозв’язок між чистим експортом та чистими інвестиціями. 5-12 1.2. Модель Манделла - Флемінга для відкритої економіки. 13-17 1.3. Елементи макроекономічної політики. 17-19 Розділ 2.Порівняльний аналіз макроекономічної політики при плаваючому і фіксованому обмінному курсах. 20-37 2.1. Макроекономічна політика за фіксованого валютного курсу. 20-25 2.2. Макроекономічна політика за плаваючого валютного курсу. 25-30 2.3. Валютні курси, зовнішня торгівля та платіжний баланс у відкритій економіці. 30-37 Висновки 38-39 Використана література 40-41

Висновок

1. Різницю між експортом та імпортом називають чистим експортом. Чистий експорт дорівнює різниці між тим, що країна виробляє, і тим, чого вона потребує для споживання, інвестицій та державних закупівель. Чисті іноземні інвестиції є надлишком внутрішніх заощаджень над внутрішніми інвестиціями, тобто різницею між величиною іноземних активів, яку резиденти країни купили за кордоном, та величиною вітчизняних активів, яку іноземці придбали у даній країні.

2. Чисті іноземні інвестиції завжди дорівнюють сальдо торговельного балансу. Якщо чисті іноземні інвестиції та баланс товарів і послуг є додатними величинами, то країна є чистим кредитором на світових фінансових ринках. Якщо чисті іноземні інвестиції та баланс товарів і послуг є від'ємними величинами, то країна є чистим позичальником.

3. Національні заощадження визначають пропозицію позичкових коштів у країні. Попит на позичкові кошти походить із внутрішніх інвестицій та чистих іноземних інвестицій. Попит та пропозицію позичкових коштів визначає реальна процентна ставка. Якщо у даній країні реальна процентна ставка перевищує її рівень за кордоном, то чисті іноземні інвестиції цієї країни зменшуватимуться. Модель Манделла - Флемінга є модифікацією моделі IS-LM. Ця модель складається з трьох рівнянь. Вона дає змогу пояснити причини коливання обсягу національного виробництва і валютного курсу у короткостроковому періоді в малій відкритій економіці.

4. 3 моделі Манделла - Флемінга випливає, що у системі плаваючих валютних курсів фіскальна політика не впливає на обсяг національного виробництва у малій відкритій економіці. Стимулювальна фіскальна політика підвищує курс національної валюти, що зменшує чистий експорт і зводить нанівець її звичний позитивний вплив на обсяг національного виробництва. Фіскальна політика найвідчутніше позначається на обсязі національного виробництва у режимі фіксованих валютних курсів.

5. 3 моделі Манделла - Флемінга також випливає, що за фіксованих валютних курсів монетарна політика не впливає на обсяг національного виробництва, оскільки пропозиція грошей саморегулюється для підтримання валютного курсу. Ця політика є ефективною в умовах плаваючого валютного курсу. При цьому вона впливає на обсяг національного виробництва у малій відкритій економіці не через процентну ставку, а через зміну валютного курсу.

6. У малій відкритій економіці монетарна політика впливає на дохід через зміну валютного курсу, а не процентної ставки. Протекціоністська політика за режиму вільного плавання валюти є неефективною, бо не впливає на стан торговельного балансу. У системі фіксованих валютних курсів монетарна політика у своєму звичному розумінні не дає результатів. Торговельні обмеження за фіксованого валютного курсу розширюють обсяг національного виробництва.

7. За низької мобільності капіталу результативність фіскальної політики у малій відкритій економіці зростає за плаваючого валютного курсу. І навпаки, за фіксованого валютного курсу результативність фіскальної політики підвищується зі зростанням мобільності капіталу. Зі зниженням мобільності капіталу результативність стимулювальної монетарної політики за гнучких валютних курсів також дещо знижується.

8. Платіжний баланс - це систематизований запис усіх міжнародних операцій резидентів країни з рештою світу за певний проміжок часу (як правило, за рік). Платіжний баланс складається у національній валюті або в іноземній, наприклад у доларах США. Для складання платіжного балансу використовують метод подвійного бухгалтерського запису, згідно з яким кожна ділова операція має два записи. Один із них реєструється як кредит із додатним знаком, інший - як дебет із від'ємним знаком. Платіжний баланс як сума дебету і кредиту дорівнює нулю.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?