Курсова робота «Фінансовий облік і аналіз дебіторської заборгованості», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 25.12.2009 21:51 · від Инна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Дебіторська заборгованість як економічна категорія і об’єкт бухгалтерського обліку та економічного аналізу 6 1.1. Роль та значення дебіторської заборгованості у роботі підприємства 6 1.2. Законодавчо-нормативне забезпечення бухгалтерського обліку та економічного аналізу дебіторської заборгованості 14 1.3. Методи оцінки дебіторської заборгованості і їх використання в обліку і звітності 16 Розділ 2. Методи та організація бухгалтерського обліку і фінансової звітності дебіторської заборгованості 20 2.1. Методи бухгалтерського обліку і звітності дебіторської заборгованості 20 2.2. Організація бухгалтерського обліку і звітності дебіторської заборгованості 23 2.3. Удосконалення обліку і звітності дебіторської заборгованості на основі сучасних комп’ютерних технологій 29 Розділ 3. Економічний аналіз дебіторської заборгованості та напрями його удосконалення 31 3.1. Методи та організація економічного аналізу дебіторської заборгованості 31 3.2. Факторний аналіз ефективного використання дебіторської заборгованості 35 3.3. Шляхи використання результатів аналізу дебіторської заборгованості. 42 Висновки 45 Список використаної літератури 47 Додатки 52

Висновок

На основі даних проблеми дебіторської заборгованості та її впливу на фінансовий стан підприємства, а також обгрунтування заходів, що дозволяють зробити більш ефективним їх управління, контроль, можна зробити наступні висновки та сформулювати пропозиції щодо його вдосконалення:

1. Дебіторська заборгованість - це складова оборотного капіталу, яка представляє собою вимоги до фізичних чи юридичних осіб щодо оплати товарів, продукції, послуг. Збільшення дебіторської заборгованості означає вилучення коштів з обороту, що, в свою чергу, вимагає додаткового фінансування.Таким чином, дебіторська заборгованість є невід'ємним елементом кругообороту капіталу підприємстватва. Традиційна класифікація дебіторської заборгованості передбачає її розподіл за правовим критерієм на строкову або прострочену.

2. Облік дебіторської заборгованості регулюється нормативно-правовою базою. Застосування стандартів та Міжнародних стандартів приведе до покращення роботи суб’єктів господарювання.Нормативно-правовове забезпечення бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості містить деякі розбіжності, пов'язані з паралельним існуванням в межах однієї національної економіки систем обліку (фінансового та податкового), які мають істотні методологічні та методичні відмінності. На ці відмінності варто звертати особливу увагу при веденні обліку та складанні звітності. Тому потрібно удосконалити законодавчу базу з питань обліку резерву сумнівних боргів та безнадійної заборгованості для забезпечення виконання принципа обачності при відображенні дебіторської заборгованості в обліку та звітності.

3. Методологія є складним поняттям i становить собою концептуальний виклад мети, змісту, методів дослідження, які забезпечують отримання максимально об'єктивної, точної, систематизованої інформації про процеси та явища. Методологія ведення бухгалтерського обліку та звітності дебіторської заборгованості регламентована законодавчо i одним з основних ії завдань є забезпечення виконання принципу обачності під час проведення оцінки поточної дебіторської заборгованості. Тому нашою метою на сьогоднішній день є визначення єдиних методологічних засад формування в бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та ії розкриття у фінансовій звітності.

4. Під організацією бухгалтерського обліку розуміється науково- обгрунтована система виконання облікових робіт, побудова облікового процесу з метою одержання своєчасної i вірогідної інформації для оперативного керівництва господарством, ефективного контролю за ощадливим i раціональним використанням матеріальних, трудових i фінансових ресурсів. Однак, останнім часом поза увагою науковців залишаються практичні розробки процедури організації обліку дебіторської заборгованості загалом, тобто з урахуванням усіх їі видів. Тому дане питання потребує детального вивчення та аналізу, в результаті чого мають бути запропоновані методи ефективної організації обліку дебіторської заборгованості на підприємстві.

5. На підприємстві ТОВ «Юнігран» застосовується комп’ютерна форма ведення бухгалтерського обліку, яка базується на використанні персональних комп’ютерів та бухгалтерської програми 1-С Бухгалтерія 7.7, яка щойно почалась розроблятися на даному підприємстві.

6. Аналіз структури дебіторської заборгованості показав, що найпитоміша вага в загальній дебіторській заборгованості належить такій статті балансу як «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги». За період 2004-2008 рр. по даній статті балансу були значні змін, які призвели до зменшення питомості цієї статті в структурі дебіторської заборгованості.

7. Мета аналізу дебіторської заборгованості полягає в тому, щоб встановити якість i ліквідність дебіторської заборгованості, їі вплив на фінансовий стан підприємства та визначити шляхи підвищення ії ефективності. На основі результатів такого аналізу підприємство може сформувати політику управління дебіторською заборгованістю (кредитну політику), яка забезпечить збільшення попиту на продукцію та знизить ймовірність непогашення заборгованості. Тому даний розділ аналізу потребує постійного вдосконалення, зокрема розробки нових показників стану та якості дебіторської заборгованості, які б відповідали сучасним ринковим відносинам та допомагали б підприємству приймати правильні управлінські рішення.

8. Щодо організації аналізу і контролю на підприємстві базове підприємство є прикладом для деяких підприємств в плані використання сучасних засобів обчислювальної техніки в господарських процесах, та побудови економічного аналізу та контролю на підприємстві, зокрема, в плані дебіторської заборгованості. Але запропонована методика аналізу є ефективною в діяльності малого підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення