Курсова робота «Фінансові ризики», 2007 рік

З предмету Фінанси · додано 24.12.2009 12:16 · від Позюмко Максим · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3. 1. Сутність фінансового ризику та його економічний зміст 5 2. Класифікація фінансових ризиків 10 3. Методи управління фінансовими ризиками 20 4. Способи зниження фінансових ризиків 26 Висновок 37 Список використаних джерел 39

Висновок

На сьогодні чітко простежується тенденція до зростання турбулентності світової економіки. В цих умовах успіху на ринку досягають, насамперед, ті країни й окремі суб'єкти господарювання, які знайшли свої оригінальні підходи до включення у процес розвитку шляхом приведення у відповідність внутрішніх можливостей зовнішнім, які генеруються ринком. В цих умовах на одне з чільних місць виходить уміння своєчасно й об'єктивно визначити можливі ризики і фактори, що їх спричиняють, виконати оцінку ступеня їх впливу і можливих наслідків їх дії, розробити попереджувальні заходи, спрямовані на запобігання, зниження чи компенсацію ризику.

Зростання ступеню впливу фінансових ризиків на результати фінансової діяльності підприємства і в цілому на результати виробничо-господарської діяльності пов'язане зі швидкою зміною економічної ситуації і кон'юнктури фінансового ринку, розширенням сфери фінансових відносин підприємства, появою нових фінансових технологій, фінансових інструментів та іншими факторами.

Фінансові ризики мають об'єктивну природу через невизначеність зовнішнього середовища по відношенню до підприємства. Зовнішнє середовище містить в собі об'єктивні економічні, соціальні і політичні умови, за наявності яких підприємство здійснює свою діяльність і до динаміки змін яких воно змушене пристосовуватись.

Причин виникнення фінансових ризиків дуже багато. Першопричини їх виникнення знаходяться у площині структури капіталу. Адже фінансовий ризик зумовлений нераціональним співвідношенням власних і позикових коштів. Велика частка позикових коштів у капіталі підприємства нерідко знижує їх ефективність. Це пов'язано зі значними витратами на обслуговування кредитів, які можуть перекрити вигоди від їх залучення. Такі ризики іноді називають ризиками структури капіталу: при незадовільній структурі капіталу виникає ризик того, що підприємство залучатиме кошти за ризиковою ставкою і врешті-решт стане неплатоспроможним і, як результат, збанкрутує.

Практика господарської діяльності в Україні показує, що підприємницька діяльність завжди пов'язана з можливістю виникнення негативних наслідків або несприятливих ситуацій, тобто з ризиком. Але мало знати про наявність ризику і його рівень, необхідно ще й управляти ризиком. Тому на кожному підприємстві повинна бути розроблена система "менеджмент-ризику".

Існують багато методів зниження ступеня ризику, які поділяються на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх відноситься - розподіл ризику і страхування, до внутрішніх - диверсифікація, лімітування, створення запасів і резервів та отримання додаткової інформації.

Питання про вибір оптимальної політики, спрямованої на зниження ризику, розв'язується в рамках макроекономічних теорій.

Отже, учасники ринку самі мають визначити той рівень ризику, на який вони згодні піти з метою отримання прибутків, враховуючи, що успіх в досягненні поставленої мети значною мірою залежить від застосовуваних методів управління. Для вітчизняних підприємців проблема створення ефективних систем управління ризиками ще потребує вирішення. При цьому важливо враховувати міжнародний досвід та пам'ятати, що процес становлення практики управління ризиками ще не завершений, а завдання створення універсальної методики не може бути вирішене в принципі, оскільки кожна компанія унікальні, орієнтовані на власну ринкову нішу, можливості своїх співробітників, усталені зв'язки. Механічне копіювання вдалої моделі управління ризиком, створеної конкретним учасником ринку, скоріше призведе до негативних наслідків. Але вже настав час усвідомити, що життєздатність кожного суб'єкта господарської діяльності значною мірою визначається досконалістю систем управління ризиками.

Коментар модератора

Література до 2003 року

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?