Курсова робота «Правовий статус іноземців, осіб без громадянства та біженців в Україні: конституційно правовий аспект», 2006 рік

З предмету Право · додано 22.12.2009 10:36 · від Julia · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Наукові дослідження правового статусу іноземців, осіб без громадянства та біженців 6 2. Сучасний стан нормативно – правового регулювання правового статусу іноземців, осіб без громадянства та біженців в Україні 3. Практична діяльність органів державної виконавчої влади на місцях щодо забезпечення основних прав та свобод іноземців, осіб без громадянства та біженців (за матеріалами ЗМІ) 32 Висновок 38 Список використаних джерел 40

Висновок

Права людини в цивілізованому суспільстві надзвичайно багатогранні. Адже саме людина, її життя, свобода, честь і гідність, недоторканість і безпека являються найвищою соціальною цінністю.

Люди народжуються вільними і рівними в гідності і правах, і кожний повинен володіти всіма правами й свободами, проголошеними Загальною декларацією прав людини, без будь – яких відмінностей, наприклад, у відношенні раси, кольору шкіри чи національного походження.

Дискримінація у відношенні людей по ознакам раси, кольору шкіри чи етнічного походження являє собою посягання на гідність людини і засуджується як заперечення принципів Уставу ООН.

Жодна держава не повинна з допомогою поліцейських заходів чи іншим чином заохочувати, захищати та підтримувати будь – яку дискримінацію за ознаками раси, кольору шкіри чи етнічного походження, яка б проводилася окремими особами, установами чи групами людей. Існування расового бар'єра суперечить ідеалам будь-якого людського суспільства.

Міжнародна спільнота притримується концепції міжнародної правосуб'єктності індивідів, створення наддержавних органів захисту прав людини, пріоритету загальновизнаних принципів і норм міжнародного права про права людини по відношенню до внутрішнього національною права.

Держава повинна закріплювати, а не надавати людині права і свободи, визначати їх ідеали, створювати механізми й гарантії реалізації. Конституційно закріплюються природні, невід'ємні права і свободи людини й громадянина.

На сьогодні в Україні права і свободи людини закріплені в Конституції України, інших законодавчих актах. На законодавчому рівні почалось зближення з міжнародними стандартами, зокрема: відмінені основні обмеження у відношенні виїзду громадян за кордон, гарантується свобода думки і плюралізм, свобода слова і релігії, не застосовується смертна кара, посилені гарантії щодо захисту прав обвинуваченого і підозрюваного в кримінальному процесі.

Разом з тим, в Україні продовжують порушуватися загальновизнані норми і принципи міжнародного права, які відносяться до прав людини. Практика діяльності Верховної Ради у цій сфері свідчить, що законодавчі реформи здійснюються повільно і недостатньо послідовно. На жаль, в Україні як законодавча, так і правозастосовча практика з питань прав людини, не відповідають високим вимогам міжнародно – правових стандартів. Слід відмітити, що в нашій державі останнім часом на можливість громадян реалізувати свої права і свободи негативним чином впливають труднощі в суспільстві, соціальна й політична напруга, досить складна криміногенна обстановка, не адаптованість багатьох людей до нових умов життя. І в той же час закладається нова концепція взаємовідносин особи й держави. Патерналістські засади цих відносин поступаються місцем соціальному партнерству й співробітництву, створюється сучасна законодавча база.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?