Курсова робота «Податкова система держави, її становлення і розвиток», 2007 рік

З предмету Фінанси · додано 20.12.2009 18:01 · від Оксана · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Економічна сутність податкової системи та історія її формування 5 2. Податкова система України, її принципи та основні етапи в історії її формування 16 3. Загальнодержавні податки і збори в Україні 27 4. Місцеві податки та збори 41 Висновок 45 Список використаної літератури 47

Висновок

В даній роботі ми розглянули, що собою являє податкова система, які етапи вона проходить у своєму формуванні, і головне – ми розглянули податкову систему України, зіставили її з податковими системами інших держав і тепер можемо підсумувати наступне.

Українська податкова система ще далеко не досконала. Серед недоліків можна назвати неефективну правову базу, яка регламентує діяльність податкової системи України. Друга проблема - це податковий прес, який законодавчі органи не в змозі поки що послабити, тому що дефіцит бюджету потребує збільшення дохідної частини

В Україні вирішальну роль у формуванні бюджету відіграють разом непрямі податки та податок на прибуток. підприємств. Низький рівень доходів більшості населення, а також низька частка зарплати в національному доході обумовлюють невисоке надходження прибуткового податку з громадян.

Аналіз діючої податкової системи України свідчить про необхідність її реформування. Більшість аналітиків схиляється до того, що в основі податкової системи повинні бути прямі податки, тобто податки, де об'єктом оподаткування є доходи фізичних осіб, прибуток юридичних осіб, земля, майно та капітал. Але на сьогодні оподаткування нерухомого майна законом не регулюється, а законодавство про стягнення плати за землю складено так, що надходження від цього джерела становлять зовсім не вагому частку серед надходжень до бюджетів України різного рівня. Навіть у проекті Податкового кодексу порядок справляння плати за землю залишився у тому ж вигляді, хоча ця плата могла б бути джерелом значних фінансових надходжень до бюджету України, в тому числі до місцевих бюджетів, частка податкових надходжень до котрих зараз становить не більше 1,5%, тому у місцевих бюджетів майже відсутня власна дохідна база. А при оподаткуванні доходів фізичних осіб та прибутку юридичних осіб повинна використовуватись диференціація ставок податків в залежності від виду діяльності та розміру отриманого доходу.

Податкова реформа в Україні повинна бути спрямована на усунення основної проблеми - зняття податкового тягаря. Першим кроком повинно бути реформування системи непрямих податків разом із зменшенням обов'язкових нарахувань на фонд оплати праці.

Слід зазначити, що основною метою реформування системи оподаткування є сприяння стабілізації матеріального виробництва, підвищення його ефективності, на цій основі задоволення державних та соціальних потреб. Система оподаткування повинна забезпечити оптимізацію структури розподілу і перерозподілу національного доходу. Реформуванню підлягають правові норми, що визначають форми, механізм регулювання, встановлення величини та порядку справляння податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету, внесків до державних цільових фондів, необхідних державі для виконання її функцій.

Характерною особливістю діючої податкової системи сьогодні є її недосконалість, а саме: суперечливість окремих податкових законів, нестабільність законодавства, надмірне податкове навантаження на платників, безсистемне й невиправдане надання пільг, нерозвиненість системи місцевих податків і зборів, відсутність ефективної системи фінансового вирівнювання завеликих розбіжностей у платоспроможності окремих регіонів. Податковий кодекс є першим кроком на шляху створення досконалої системи оподаткування з високим рівнем збирання податків і має на меті регулювання відносин оподаткування, визначає перелік податків, зборів та інших обов'язкових платежів, визначає методику їх обчислення, ставки оподаткування, порядок адміністрування податків, а також порядок і умови застосування фінансових санкцій до платників податків за порушення податкового законодавства.

Реформування податкової системи є найбільш важливою проблемою, особливо тоді, коли Україна тільки–но отримала статус країни з ринковою економікою.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?