Курсова робота «Організація оплати праці», 2003 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 20.12.2009 13:00 · від Ane:shka · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1.Теоретична частина: Основи організації оплати праці 5 1.1. Сутність оплати праці 5 1.1.1. Структура заробітної плати 5 1.1.2. Функції заробітної плати 7 1.1.3. Принципи заробітної плати 8 1.2. Тарифна система і її сутність 12 1.3. Форми і системи оплати праці 15 1.4. Система преміальних виплат 18 1.5. Державна політика в сфері оплати праці 21 2.Практична частина 23 2.1. Розрахунок вартості основних промислово-виробничих фондів і показників їх використання 23 2.2. Визначення потреби в обігових коштах підприємства та оцінка їх використання 26 2.3. Визначення чисельності працівників і продуктивності праці 28 2.4. Розрахунок собівартості виробу 30 2.5. Визначення ціни виробу 34 2.6. Визначення прибутку та рентабельності 36 Висновок 38 Список використаної літератури 40

Висновок

Ефективність праці багато в чому визначається його оплатою. Заробітна плата є більш мобільною і гнучкою формою в загальній системі розподілу. Зарплата є частиною національного доходу і відображає процеси, які відбуваються в державі.

Підприємство самостійно, але відповідно до законодавства, установлює штатний розклад, форми і системи оплати праці, преміювання. Облік праці і заробітної плати - один із найважливіших і складних ділянок роботи, що потребують точних і оперативних даних, у яких відбивається зміна чисельності робітників, витрати робочого часу, категорії робітників, виробничих витрат.

Відповідно до Закону України „Про оплату праці” сутність заробітної плати визначається як „винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу”.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконувальної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, установи, організації і максимальним розміром не обмежується.

Рівень заробітної плати визначається, з одного боку, розвитком суспільного виробництва, а з іншого – ефективністю праці окремих працівників. Через систему заробітної плати суспільство здійснює мотивацію праці, контроль за мірою праці та мірою споживання матеріальних і духовних благ працівникам.

Особливістю сучасної організації праці є посилення її диференціації в залежності від кваліфікації працівника і складності роботи, від результативності праці, стажу роботи, від професії. Важливою є роль держави, яка здійснює контроль за оплатою праці. Держава, як правило, контролює і регулює оплату праці за трьома напрямками: через податкову систему; використання законодавства; через угоди про працю.

У ситуації, яка склалася в економіці України, державне регулювання заробітньої плати спрямоване на вирішення двох першочергових задач:

- Забезпечення відповідності динаміки виплат тадинаміки цін з метою досягнення збалансованності грошової і товарної мас;

- Забезпечення відповідності темпів зростання заробітньої плати і обсягів виробництва продукції.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?