Курсова робота «Міжнародна міграція робочої сили», 2009 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 20.12.2009 02:24 · від Неля · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2-4 Розділ 1 Суть, причини та основні етапи міжнародної міграції робочої сили 5-18 Розділ 2 Масштаби, напрямки й наслідки міграції робочої сили в країнах ЄС 19-30 Розділ 3 Проблеми та перспективи регулювання міжнародних міграційних процесів в країнах ЄС 31-42 Висновок 43-45 Список використаної літератури 46-47

Висновок

Отже, світовий (міжнародний) ринок праці — це система відносин, що виникають між державами з приводу узгодження попиту та пропозиції світових трудових ресурсів, умов формування робочої сили, оплати праці та соціального захисту. Ці відносини склалися у зв'язку з нерівномірністю розміщення робочої сили по країнах світу та відмінностями в її відтворенні на національному рівні. В умовах глобалізації виробництва, зростання взаємозалежності в сучасному світі національні ринки праці дедалі більше втрачають свою замкненість та відокремленість. Між ними виникають транснаціональні потоки робочої сили, котрі набирають постійного, систематичного характеру. Таким чином, поряд з міжнародним ринком товарів, послуг і капіталів значних масштабів набуває тепер і міжнародний ринок робочої сили, який являє собою не просто суму національних ринків, а систему, що базується на їхніх взаємозв'язках та взаємодоповненнях.

Міжнародні міграційні процеси потребують регулювання з боку держав, що беруть участь в обміні трудовими ресурсами. Контролю і регулюванню підлягають соціальний, віковий та професійний склад мігрантів, рівень в'їзду та виїзду іноземних трудящих. Функції міждержавного та внутрішньодержавного розподілу робочої сили, регулювання обсягу та структури міграційних потоків дедалі більшою мірою виконують міністерства праці, внутрішніх та закордонних справ, а також спеціально створені державні та міждержавні органи. Згідно з прийнятою в міжнародних відносинах практикою країни, які обмінюються робочою силою, визнають пріоритет норм міжнародного права над національним законодавством.

Аналіз міграційних процесів у ЄС показав досить диверсифіковану картину участі іноземної робочої сили в країнах ЄС. Економіки країн по-різному орієнтовані на іноземні трудові ресурси. Структура іноземної робочої сили відрізняється за багатьма параметрами: статевим та освітнім складом, походженням, рівнем зайнятості. Таким чином, зважаючи на гетерогенність структури іноземної робочої сили в ЄС, залишається необхідність вироблення індивідуальних підходів регулювання потоків іноземної робочої сили з метою підвищення позитивних економічних ефектів міграції та мінімізації соціальних проблем. Водночас необхідно здійснювати подальшу гармонізацію норм ЄС щодо регулювання ринку праці для кращої координації дій та створення додаткових можливостей співпраці між членами ЄС для вирішення проблем міграції.

В майбутньому ЄС неодмінно зіткнеться з проблемою зростання кількості іммігрантів з країн, що у травні 2004 року приєднаються до ЄС. Хоча Договором про приєднання між ЄС та країнами-кандидатами (окрім Кіпру та Мальти) передбачено п'ятирічний перехідний період, протягом якого можуть встановлюватися обмеження на рух робочої сили, проблема міграції може постати досить гостро. За різними прогнозами, кількість трудових іммігрантів до ЄС лише з Польщі, Чехії, Угорщини, Словенії та Естонії може зрости на 0,9 млн чол. Прогнозується зростання еміграційних потоків з цих країн до ЄС на рівні 120-150 тис. чол. в перший рік з подальшим зменшенням до 65-76 тис. чол. Щорічно через 10 років.

Отже, особливо важливою стане проблема адаптації робочої сили до умов країн-реципієнтів, а також її соціального забезпечення. Наприклад, у висновках німецької Комісії з питань міграції стверджується, що імміграція може сприяти зростанню економічного добробуту лише у разі успішної інтеграції мігрантів у національні спільноти.

Значне зростання території ЄС сприятиме зростанню нелегальної імміграції, а тому необхідно вдосконалювати механізми упередження та контролю нелегальних міграційних потоків. Похідною проблемою є недосконалість системи статистичного обліку мігрантів (в т. ч. нелегальних),

що створює необ'єктивну картину міграційних процесів у ЄС. Це, в свою чергу, ускладнює процес розробки кваліфікованих та ефективних програм подолання проблем нелегальної міграції.

На мою думку, наступними етапами дослідження міграції робочої сили в ЄС може бути вивчення чинників трудової міграції (відмінність в економічному розвитку країн та регіонів, рівень безробіття, рівень кваліфікації робочої сили, інс- титуційні фактори, державна політика країн щодо міграції трудових ресурсів), а також якісна та кількісна оцінка соціально-економічних наслідків міграції для країн-реципієнтів трудових ресурсів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?