Курсова робота «Метод статистичних аналітичних групувань та його роль у вимірюванні зв’язків», 2006 рік

З предмету Статистика · додано 15.01.2010 10:01 · від aleshkivska · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ І. Методологічні основи статистичного групування 1.1. Завдання, які вирішують групування, та види групувань 1.2. Сутність методу аналітичних групувань Іі. Метод аналітичних групувань у вимірюванні зв’язків 2.1. Перевірка сукупності на однорідність та нормальність розподілу, які передують побудові рядів розподілу 2.2. Побудова структурної таблиці та її перетворення в аналітичну 2.3. Методичні принципи вимірювання взаємозв’язків за аналітичним групуванням та доказ істотності зв’язку Ііі. Вивчення залежності фінансового результату від ділової активності підприємств 3.1. Аналітичне групування статистичних даних 3.2. Доведення істотності зв’язку між фінансовим результатом та діловою активністю підприємств Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Статистичне групування являє собою розчленування сукупності масових суспільних явищ на однорідні типові групи за суттєвими ознаками з метою всебічної характеристики їх стану, розвитку і взаємозв'язків.

За допомогою групувань вирішують різні завдання. Найважливішими з них є: 1) виділення і всебічна характеристика різних соціально-економічних явищ; 2) характеристика структури досліджуваних явищ; 3) вивчення взаємозв'язків між окремими ознаками сукупності. Відповідно до цього розрізняють три види групувань: типологічні, структурні і аналітичні. Ці питання висвітлені в першому розділі курсової роботи..

Другий розділ роботи присвячений проблематиці практичного підходу до використання методу статистичного групування. Цей розділ розкриває такі питання: перевірка сукупності на однорідність та нормальність розподілу, побудова структурної таблиці та її перетворення в аналітичну.

Третій розділ роботи – конструктивний. Він містить практичне застосування методу статистичного аналітичного групування для вивчення залежності рентабельності підприємств роздрібної торгівлі від рівня їх ділової активності.

Автором проаналізовано статистичні дані стосовно коефіцієнту оборотності оборотних коштів та його вплив на рентабельність підприємства в цілому. В процесі дослідження проведено структурне та аналітичне групування даних по підприємствах роздрібної торгівлі за рівне коефіцієнту оборотності оборотних коштів, визначені основні характеристики центра розподілу: середня, мода, медіана, асиметрія.

Для проведення аналізу масиву даних потрібно здійснити його зменшення на ті одиниці, наявність яких сприяє зниженню рівня однорідності сукупності. В результаті проведеного скорочення сукупності отримано скорочений масив даних з 16 приватних підприємств.

Групування підприємств роздрібної торгівлі за рівнем оборотності оборотного капіталу проведено шляхом формування трьох груп. Середнє значення коефіцієнту оборотності оборотних коштів становить – 3,7, середнє значення результативної ознаки, тобто рівня рентабельності розраховане становить 2,82%.

Мода для даного ряду розподілу становить 3,7. Тому в сукупності підприємств часто зустрічаються підприємства з рівнем коефіцієнту оборотності оборотних активів 3,7.

Медіана відповідає варіанті, що лежить в середині ранжованого ряду, і становить 3,7. Звідси маємо, що 50% підприємств мають коефіцієнт оборотності оборотних активів менше 3,7, а 50% підприємств мають коефіцієнт оборотності оборотних активів більше за 3,28.

В результаті побудови статистичної номограми графіка залежності рівня рентабельності від коефіцієнта оборотності оборотних коштів отримано зростаючий графік.

Отже, в результаті написання курсової роботи на тему «Метод статистичних аналітичних групувань та його роль у вимірюванні зв’язків» мета роботи досягнута.

Коментар модератора

Відсутні посилання на використані літературні джерела у тексті роботи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?