Курсова робота «Облік грошових коштів у касі», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 18.12.2009 21:28 · від Makintosh · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи обліку грошових коштів в касі 5 1.1. Економічна сутність грошових коштів 5 1.2. Нормативно-законодавче регулювання грошових коштів в касі 8 1.3. Історичний розвиток обліку грошових коштів в касі 13 Розділ 2. Організація обліку грошових коштів у касі на підприємстві 17 2.1. Первинний та аналітичний облік грошових коштів в касі 17 2.2. Синтетичний облік операцій з готівковими коштами 22 2.3. Інвентаризація грошових коштів в касі 28 Розділ 3. Розрахункова частина 33 3.1. Умова задачі 33 3.2. Удосконалення обліку грошових коштів 33 Висновки 38 Список використаних джерел 40 Додатки 44

Висновок

Об’єктивна оцінка результатів діяльності підприємств базується на основі використання поняття „грошові кошти”.

Для свого функцірнування, існування, розвитку та удосконалення кожному підприємству необхідні грошові кошти. Дуже важливим є вміння, раціональність та порядок використання грошових коштів, після цього вони сприятимуть максимізації прибутку та стабільному розвитку підприємства. Гроші – це загальний еквівалент, той особливий товар, в якому усі інші товари висловлюють свою вартість. Грошові кошти підприємств можуть зберігатися у банках або у вигляді готівки у касі підприємства.

Касою називається приміщення чи місце, призначене для прийому, видачі і збереження готівкових коштів, інших цінностей і касових документів, де, як правило, ведеться касова книга. Касові операції підприємства пов'язані як з прийняттям, так і з видачею готівки. Порядок ведення касових операцій регламентується НБУ і поширюється на всі підприємства незалежно від форм власності і виду діяльності, а також на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності. Правельна організація касових операцій, дотримання вимог проведення, підбір персоналу, встановлення потрібного ліміту каси – є основою ефективності проведення обліку грошових коштів в касі.

Потрібно зазначити, що термін «Каса» з’явився дуже давно, ще за видатного вченого Лука Пачолі. З кожним етапом розвитку облік набував певних вдосконалень, розробок, ефективності, зручності проведень, розвивалася система організації обліку грошових коштів у касі.

Правильна організація бухгалтерського обліку вимагає складання плану документообороту, який повинен визначати порядок оформлення документів, надходження їх до бухгалтерії, опрацювання, використання для записів в облікових регістрах та передачі в архів. Касові операції оформляються прибутковими і видатковими касовими ордерами, типові форми і порядок заповнення яких затверджені наказом міністерства статистики України і мають застосовуватися усіма підприємства.

Для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів у національній та іноземній валютах у касі підприємства передбачено синтетичний рахунок 30 «Каса», він кореспондує з іншими рахунками для відображення результатів господарської діяльності підприємства.

З метою контролю за схоронністю готівкових коштів на підприємстві проводяться інвентаризація каси. Вона потрібна для того, щоб перевірити і документально підтвердити наявність та стан грошових коштів і звірити з даними бухгалтерського обліку. Інвентаризация каси в підприємстві проводиться своєчасно інвентаризаційною комісією з зазначеним складом. Її результати завжди відображаються в обліку.

При автоматизації обліку і контролю забезпечується повне і вчасне задоволення інформаційних потреб користувачів, виконання контрольних та аудиторських задач з метою отримання необхідної інформації про наявні відхилення, здійснення аналізу та прогнозування господарсько-фінансовоої діяльності підприємства. Використання автоматизованого обліку дозволяє повністю звільнитися від помилок, оскільки, як правило, ведеться тідьки один обліковий регістр, всі інші формуються автоматично і ризик помилки при переносі даних між регістрами обліку дорівнює нулю. Автоматизація не лише підвищує якість обліку, але і якість бізнесу підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?