Курсова робота «Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства», 2009 рік

З предмету Аналіз господарської діяльності · додано 17.12.2009 22:54 · від годз · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи фінансових результатів діяльності підприємства 1.1. Значення і завдання аналізу фінансових результатів 1.2. Методика аналізу формування і використання прибутку підприємства 1.3. Особливості оцінки аналізу рентабельності підприємства Розділ 2. Аналіз фінансових результатів діяльності атвт “трембіта” за 2005 – 2006 рр. 2.1. Загальноекономічна характеристика діяльності АТВТ ”Трембіта” за 2005-2006 рр. 2.2. Факторний аналіз прибутку АТВТ “Трембіта” за 2005-2006 рр. 2.3. Аналіз рентабельності АТВТ “Трембіта” за 2005-2006 рр. Розділ 3. Шляхи підвищення прибутковості атвт “трембіта” на наступний рік Висновки і пропозиції Список використаних джерел Додатки

Висновок

Прибуток є показником, що формується на мікрорівні. Узагальнюючи в собі фінансові результати різних видів діяльності, прибуток формує одне з джерел сплати податків та поповнює джерела формування фінансових ресурсів підприємства.

При здійснення оцінки і аналізу формування прибутку було враховано такі особливості:

1. Потенційна різноманітність структури прибутку, що включає:

- аналіз складу і структури прибутку підприємства;

- аналіз тенденції зміни обсягу і структури прибутку;

- розрахунок формування прибутку на основі факторного аналізу ;

- прогнозування отримання прибутку і визначення резервів його росту;

- здійснення оперативного контролю за формуванням прибутку;

2. Специфічність формування та обліку прибутку підприємства в часі.

Перед керівництвом підприємства постійно постають завдання, вирішення яких прямо впливає на розмір прибутку: збільшення розміру отриманого прибутку в цілому і по окремих видах діяльності, зниження втрат прибутку в процесі його формування, збільшення розмірів прибутку, отримання якого пов’язане з основною діяльністю, стабільне отримання прибутку, прискорення отримання прибутку в часі.

При укладанні угод з покупцями дуже важливо домовитись про оптимальні ціни на товари, послуги, строки їх перегляду у зв’язку з інфляційними процесами, змінами на ринку. Необхідно постійно підтримувати імідж підприємства через підвищення рівня конкурентоспроможності продукції, її якості, розширення асортименту, здійснення структурних зрушень.

Досліджуване підприємство АТВТ “Трембіта” є прибутковим (6553,4 тис. грн.), при чому прослідковується тенденція до його збільшення (на 1199,0 тис. грн. в 2006 році). Нажаль, на сьогоднішній день ця тенденція прослідковується лише для окремих підприємств певних галузей економіки, оскільки підприємства України, працюють із застарілими технологіями, через це висока собівартість продукції унеможливлює її конкуренцію з імпортними продуктами.

АТВТ “Трембіта” збільшив свої прибутки від операційної діяльності за рахунок розширення масштабів випуску продукції, тобто збільшення обсягів реалізації продукції. Доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів підприємство протягом звітного року фактично не отримало. Це є негативним, оскільки в сучасних ринкових умовах ці доходи займають значну частку загальних доходів підприємства.

Отже, досліджуване підприємство отримує прибуток за рахунок прибутку від реалізації продукції. Як уже зазначалося, отримання прибутку від реалізації продукції залежить від здійснення основної діяльності. Прибуток входить до складу виручки від реалізації. Однак на відміну від виручки, надходження якої на розрахунковий рахунок підприємства фіксується регулярно, обсяг отриманого прибутку визначається тільки за певний період на підставі бухгалтерського обліку.

Істотний вплив на обсяг реалізації продукції, а також на прибуток від реалізації справляє розмір прибутку, що включається в ціну продукції. За умов формування ринкової економіки державного регулювання рентабельності продукції, як правило, уже немає. Отже, створюється можливість збільшення частки прибутку підприємства за рахунок збільшення частки прибутку в ціні окремих виробів. Але тут потрібно врахувати конкурентне середовище яке є на даному ринку.

Таким чином, можна зробити висновок, що можливості підприємства впливати на обсяг прибутку від реалізації, змінюючи обсяги виробництва продукції, її рентабельність є досить суттєвими.

А ось вплив підприємства на елементи витрат є обмеженим. Однак і він можливий через належне управління показниками, до яких застосовуються встановлені нормативи відрахувань: витрати на оплату праці, структура і джерела її виплати; вартість основних виробничих засобів, що належать підприємству, їх структура і джерела формування.

Слід зазначити, що нині підприємства всіх форм власності отримали більше самостійності в прийнятті рішень щодо формування прибутку. Однак вони не можуть порушувати чинних законодавчих і нормативних документів, що регламентують ці питання.

Отже, дане підприємство має змогу впливати на розмір одержуваного прибутку проводячи деякі заходи( збільшення обсягу випуску, провести аналіз доцільності випуску кожного виду продукції зокрема хліба домашнього, пошук шляхів зниження собівартості, розширення номенклатури виробництва, зокрема випуск високорентабельної та конкурентоспроможної продукції), які були вказані або проаналізовані в попередніх розділах.

Грунтуючись на результатах проведених мною досліджень та розрахунків можна запропонувати такі конкретні пропозиції у підвищенні прибутковості АТВТ “Трембіта”: постійний пошук невикористаних резервів зростання прибутку підприємства та реалізація цих резервів у практичній діяльності підприємства. Також поряд з цим підприємству слід вживати такі заходи:

- розробити стратегію маркетингу та визначити її вплив на збільшення обсягів реалізації продукції;

- визначити місткість реальних та потенційних ринків збуту продукції;

- провадити ефективну цінову політику;

- запровадити сучасні методи розповсюдження продукції;

- підвищити якість продукції та провести асортиментно-структурні зрушення у випуску продукції;

- попередньо складати угоди на поставку продукції та дотримуватись цих угод;

- вибрати ефективні форми розрахунків;

- вивчити конкурентоспроможність покупців та можливої співпраці з ними;

- своєчасно та якісно оформляти санкції за порушення зобов’язань зі сплати боргів з покупцями та установами.

Реалізація цих пропозицій дасть змогу АТВТ “Трембіта” і надалі збільшувати виручку від реалізації та покращувати показники фінансово-господарської діяльності, а в результаті - збільшити розмір чистого прибутку.

Отже, дане підприємство має змогу впливати на розмір одержуваного прибутку проводячи деякі заходи (збільшення обсягу випуску, провести аналіз доцільності випуску кожного виду продукції, пошук шляхів зниження собівартості, розширення номенклатури виробництва, зокрема випуск високорентабельної та конкурентоспроможної продукції), які були вказані та проаналізовані в попередніх розділах.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення