Курсова робота «Сутність та значення оцінки активів підприємства», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 17.12.2009 15:16 · від OBLIKOVKA · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи оцінки 5 1.2. Сутність та розвиток оцінки в системі бухгалтерського обліку 5 1.2. Економічна сутність способів та видів оцінок у бухгалтерському обліку: їх мета та функції 8 Розділ 2. Організація оцінки вартості активів на підприємстві 18 2.1. Оцінка запасів 18 2.2. Оцінка нематеріальних активів 22 2.3Оцінка основних засобів 28 Розділ 3. Шляхи удосконалення бухгалтерської оцінки 34 3.1. Проблеми оцінки 34 3.2. Шляхи удосконалення оцінки 36 Висновок 43 Список використаних джерел 46 Додатки

Висновок

Існуюча методика оцінки майна акцентує увагу на даних бухгалтерського обліку. Але брак стандартів з обліку в умовах інфляції, неоптимальна індексація та амортизація основних засобів та нематеріальних активів не дають достовірної інформації про їх реальну вартість. Сьогодні багато українських підприємств втратили реальну оцінку основних засобів.

З метою підтримання в бухгалтерському обліку реальної вартості основних засобів підприємствам слід дозволити не частіше, ніж один раз на рік (на 1-ше січня звітного року) переоцінювати повністю або частково об’єкти основних засобів за відновлювальною вартістю шляхом індексації або прямого перерахунку за документально підтвердженими ринковими цінами з віднесенням різниць, що з’являються, на доданий капітал підприємства, якщо інше не визначене законодавством.

Підприємствам в своїй обліковій політиці слід дозволити самостійно обирати спосіб оцінки сировини, матеріалів, готової продукції і товарів за фактичною заготівельною або ринковою вартістю, в залежності від того, що нижче, без будь-яких обмежень. Але, перш за все, необхідно в нормативних документах дати чітке визначення поняття “ринкова вартість”. За основу може бути покладено визначення, наведене в Міжнародному стандарті оцінки № 1.

В складі інформації про облікову політику підприємства в бухгалтерській звітності рекомендується розкривати, як мінімум, наступну інформацію: а) методи оцінки товарно-матеріальних запасів за видами; б) наслідки змін в обліковій політиці методів оцінки товарно-матеріальних запасів; в) вартість товарно-матеріальних запасів, переданих в заставу; г) порядок відображення різниці між фактичною собівартістю товарно-матеріальних запасів та вартістю їх можливої реалізації; д) способи перенесення вартості малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Фактичну собівартість товарно-матеріальних запасів слід визначати в такому порядку: а) при виготовленні силами підприємства – виходячи з фактичних витрат, пов’язаних з виробництвом таких запасів; б) внесених в рахунок збільшення статутного фонду підприємства – виходячи з їх грошової оцінки, узгодженої засновниками (учасниками) на дату, коли здійснюється внесок, якщо інше не передбачено законодавством та установчими документами підприємства; в) одержаних підприємством безоплатно – виходячи з їх ринкової вартості на дату оприбуткування; г) придбаних в обмін на інше майно (крім грошових коштів) – виходячи з вартості майна, що обмінюється, за якою воно було відображено в бухгалтерському балансі цього підприємства.

В процесі побудови нової системи бухгалтерського обліку необхідно вирішити такі проблеми: проблема регулювання бухгалтерського обліку, проблема співвідношення бухгалтерського обліку і системи оподаткування. Традиційно регулювання бухгалтерського обліку здійснювалось через нормативні акти. Необхідний перехід від регулювання виключно через законодавство до регулювання шляхом сполучення законодавчих норм та професійних стандартів. В даний час в державі немає можливостей здійснювати повноцінне та повномасштабне регулювання всіх питань бухгалтерського обліку, особливо якщо слід враховувати галузеві особливості. Раніше видавалось багато інструкцій про порядок планування обліку і калькулювання собівартості в різних галузях. Зараз міністерства не займаються розробкою подібних нормативних документів. Для цього потрібен професійний орган, який би з розумінням справи розроблював професійні стандарти.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку не обмежуються рекомендаціями по вибору мінімальної оцінки з двох можливих, а передбачають значну свободу у виборі методики оцінки майна. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку передбачають методи обліку і надання фінансової інформації, які покликані полегшити порівняння показників між підприємствами. При складанні фінансових звітів допускається розмаїття облікових методів. Це слід передбачити і в Україні.

Деякі українські та багато західних авторів стверджують, що наш облік слабкий, нерозроблений, а окремі з них вважають, що у нас його як системи взагалі немає. З цим не можна погодитись. В нашому обліку були і є недоліки, як і в обліку всіх країн, але в цілому облік відповідає вимогам тієї економіки, яка існує у нас. Сьогоднішній етап впровадження в практику міжнародних стандартів – це лише початок великої роботи. В перспективі – наполеглива робота по удосконаленню облікових інструментів. А тому важливим напрямком роботи Міністерства фінансів України слід вважати нормативне та методологічне забезпечення еволюційного переходу на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.

У зв’язку з трансформуванням бухгалтерського обліку, враховуючи зміст заходів, передбачених Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, є об’єктивно необхідними дослідження з теорії бухгалтерського обліку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?