Реферат «Платіжний баланс України: стан та динаміка», 2009 рік

З предмету Гроші та кредит · додано 15.12.2009 23:43 · від Ira · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 1.Сутність платіжного балансу та його структура 3 2.Шляхи регулювання та балансування платіжного балансу 6 3.Стан та динаміка платіжного балансу України 9 Висновки 20 Використана література 22 Додатки

Висновок

Оцінивши дані, можна зробити висновок, що дефіцит платіжного балансу є досить значним та хвилюючим. За три квартали його дефіцит склав 12 885 млн. дол. США (для порівняння дефіцит за весь 2008 рік знаходився на рівні 3 209 млн. дол. США, а за три перші квартали навіть був профіцит ним).

Єдиною позитивною тенденцією було поступове наближення до збалансування рахунку поточних операцій, і останній навіть був профіцитним у вересні-жовтні, чого не спостерігалося за весь 2008 рік. Це сталося зокрема за рахунок падіння обмінного курсу, що створило додаткові переваги експортерам. Проте не можна не відзначити, що основним чином це сталося через значне скорочення обсягу імпорту у порівнянні навіть з експортом, спричинене зокрема зменшенням попиту на внутрішньому ринку через скорочення реальних доходів населення, що не можна назвати виключно позитивним явищем. До речі, якщо порівняти обсяг імпорту та експорту товарів та послуг за однакові періоди останніх двох років, то важко не помітити їхнє скорочення майже у два рази.

Стосовно рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій, то не можна не помітити метаморфозу сальдо з активного (13 375 млн. дол. США) за 10 місяців минулого руку у пасивне (11 862 млн. дол. США) за аналогічний період теперішнього. Формування дефіциту в поточному році зумовлено низькими обсягами притоку прямих іноземних інвестицій та лише частковим покриттям виплат за борговими зобов'язаннями приватного сектору новими залученнями.

Для покриття дефіциту платіжного балансу використовувалися як золотовалютні резерви країни, так і було отримано два транші від МВФ за кредитом stand-by, що збільшили ще на 6.1 млрд. дол. США в сумі зовнішню заборгованість нашої держави, що, на мою думку, було не досить зваженим рішенням, адже нагальної потреби у цьому не було, оскільки резервів НБУ начебто вистачало.

Отже, звітний платіжний баланс є пасивним пасивний і розмір від'ємного сальдо має тенденцію після незначного покращення до зростання, це негативно впливає на курс валюти у звітному році і дає підстави очікувати його падіння в наступному році. Така тенденція не відповідає цілям загальноекономічної та монетарної політики, і її слід переломити на стабілізаційну.

Для правильного вибору заходів щодо урівноваження платіжного балансу важливо виявити конкретні чинники, які призвели до його розбалансованості.

Ними у поточному році, на мою думку, стали:

- виробничі чинники: скорочення виробництва та погіршення якості експортної продукції. Через це погіршилася конкурентоспроможність вітчизняних товарів і значно зменшилися обсяги експорту;

- структурні чинники: низька питома вага виробництва продукції, що користується попитом на світовому ринку; слабка інтеграція національної економіки у світову;

- кон'юнктурні чинники: зменшення попиту та цін на вітчизняні товари на міжнародних та внутрішньому ринках;

- інфляційні чинники: інфляція в країні істотно випереджає темпи інфляції в країнах-партнерах, що призвело до скорочення припливу валютних ресурсів по статтях "Фінансовий рахунок" та "Рахунок операцій з капіталом";

- фінансові чинники: зростання витрат держави за кордоном на сплату та обслуговування державного боргу, внесків у міжнародні організації та фонди, надання допомоги іншим державам тощо;

- політичні та соціальні чинники: зростання політичної нестабільності, соціального напруження в країні, що призвело до посилення її закритості, ризикованості інвестиційної діяльності і спричинило скорочення валютних надходжень по статтях "Послуги", "Доходи", "Поточні трансферти", "Операції з капіталом" та інших;

- глобальна економічна криза, що значно зменшила світовий попит, знизила інвестиційні можливості та ціни на товари.

Тобто для збалансування платіжного балансу не вистачить просто ефективних заходів валютної політики, та навіть й монетарної, складовою якої є остання. Необхідним є формування загальної макроекономічної стратегії, поетапне системне виконання цілей якої надасть можливість не просто збалансувати статті платіжного балансу, а й забезпечити розвиток нашої держави. Саме інтегрованість валютної політики у загальнонаціональну має стати пріоритетним завданням.

Необхідно підвищити інвестиційну привабливість виробництва, стимулювати інноваційну діяльність та забезпечити розвиток перспективних галузей, нейтралізувати політичну напруженість та соціальні конфлікти у країні, вжити антиінфляційних заходів, намагатися зменшити зовнішній борг України та сприяти інтеграції національної економіки у світову, проте не на засадах аутсайдеру, а на правах повноцінного члена.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?