Дипломна робота «Облік та аудит дебіторської та кредиторської заборговоності», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 15.12.2009 13:31 · від Надежда · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Методологічні аспекти дебіторської і кредиторської заборгованості 7 1.1. Економічна сутність дебіторської та кредиторської заборгованості 7 1.2. Огляд нормативно-законодавчої бази та спеціальної літератури (книги) 11 1.3. Техніко-економічна характеристика підприємства 26 Облік грошових коштів та розрахунків 30 Розділ 2. Облік дебіторської і кредиторської заборгованості 35 2.1. Фінансовий облік дебіторської та кредиторської заборгованості, відображений у фінансовій звітності 35 2.2. Управління обліком дебіторської та кредиторської заборгованості, внутрішня звітність 40 2.3. Податковий облік дебіторської і кредиторської заборгованості 46 2.4. Облік дебіторської і кредиторської заборгованості в умовах інформаційних систем 54 Розділ 3. Аналіз заборгованості підприємства (на прикладі „НГБ-Промцивілбуд”) 58 3.1. Інформаційне забезпечення аналізу дебіторської і кредиторської заборгованості 58 3.2. Аналіз структури дебіторської і кредиторської заборгованості 68 3.3. Факторний аналіз розрахунків з дебіторської і кредиторської заборгованості 72 Розділ 4. Аудит дебіторської і кредиторської заборгованості 77 4.1. Аудит як форма контролю 77 4.2. Аудит дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства (аудиторський висновок) 81 Висновок 97 Список використаних джерел 99

Висновок

Отже, ми можемо бачити що рівень дебіторської заборгованості визначається багатьма чинниками: вид продукції, ємкість ринку, ступінь насиченості ринку даною продукцією, прийнята на підприємстві система розрахунків і ін. Останній чинник особливо важливий для фінансового менеджера.

Аналіз і управління дебіторською заборгованістю має особливе значення в періоди інфляції, коли подібна іммобілізація власних оборотних коштів стає особливо невигідною. Деякі методи управління заборгованістю в інфляційному середовищі будуть розглянуті нижче.

Категорія “зобов’язання” тісно пов’язана з категоріями “розрахунки” і “заборгованість”. В дискусії про визначення терміну “розрахунки” виділяють три основні позиції. Відповідно до першої з них, розрахунки – це система взаємовідносин. Прихильники другої позиції вважають розрахунки безпосередньо взаємовідносинами (без використання слова “система”). Третя група вчених лише пояснює економічну сутність розрахунків без наведення їх визначення.

Також запропоновано наступні визначення вищезазначених видів дебіторської заборгованості:

- заборгованість називається товарною (операційною), якщо вона виникає внаслідок звичайної операційної діяльності підприємства та може передбачати продаж товарів, виконання робіт чи (та) надання послуг.

- нетоварна (неопераційна) дебіторська заборгованість виникає від іншої діяльності підприємства (тобто, операцій інших, ніж продаж товарів, виконання робіт або надання послуг). Нетоварна дебіторська заборгованість відображається в обліку під відповідними назвами і не входить до складу товарної дебіторської заборгованості.

Отже, довгострокова заборгованість - це в основному заборгованість, не пов'язана з операційною діяльністю.

Поточна дебіторська заборгованість (короткострокова) - це заборгованість, що виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу.

Таким чином, якщо заборгованість, що виникла, не пов'язана з операційним циклом (наприклад, заборгованість орендарів за операціями фінансової оренди, працівників за наданими їм позиками), але передбачається, що вона буде погашена в термін менше 12 місяців, то така заборгованість визнається поточною.

Отже, ми бачимо що аудит починається з незалежної перевірки фінансової звітності та вираження думки аудитора щодо її достовірності, повноти і законності відображених господарських операцій. З розвитком ринкових відносин потреби щодо аудиторських послуг зростають, а отже, розширюються рамки тлумачення аудиту.

Завдання аудиту визначається його метою. На сучасному розвитку економіки в Україні основним завданням аудиту є збирання достовірної вихідної інформації про господарсько-фінансову діяльність суб’єкта господарювання на цій основі висновків про його реальний фінансовий стан.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення