Курсова робота «Основні фактори суспільного виробництва: сутність і співвідношення», 2009 рік

З предмету Економіка · додано 14.12.2009 15:04 · від Slengpack · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи суспільного виробництва 1.1. Виробництво як процес суспільної праці 4 1.2. Фактори суспільного виробництва за марксистською теорією 9 1.3. Фактори суспільного виробництва з погляду західної економічної науки 13 РОЗДІЛ 2. Особливості функціонування та розвиток факторів виробництва 2.1. Взаємодія та поєднання факторів виробництва 18 2.2. Продуктивні сили та ефективність їх використання 21 РОЗДІЛ 3. Проблеми та перспективи розвитку основних факторів виробництва в Україні 3.1. Особливості розвитку суспільного виробництва в Україні 26 3.2. Проблеми основних виробничих засобів в Україні 28 3.3. Шляхи вдосконалення факторів виробництва 32 Висновки 34 Список використаної літератури 36

Висновок

Отже, виробництво – це процес суспільної праці, що не лише створює економічні блага для задоволення потреб людей, але це ще й насамперед засіб для відтворення життя людей, їх фізичного існування. А процес виробництва — це взаємодія продуктивних сил і виробничих відносин. Існує декілька підходів до класифікації факторів виробництва, але у кожному з них, фактори виробництва поділяються за видовими та типовими ознаками і виконують функцію робітника та функцію засобів виробництва.

За марксистською класифікацією факторів виробництва існує три основних фактори: робоча сила (особистий фактор), засоби праці та предмети праці (речові фактори). Їх сукупність утворює продуктивні сили суспільства, які в поєднанні з виробничими відносинами утворюють спосіб виробництва. Також за допомогою технологій визначаються способи поєднання, різні комбінації виробничих факторів для їх ефективного використання. А завдяки обмеженості факторів виробництва регулюється обсяг суспільного виробництва.

Західна економічна наука виділяє такі основні фактори виробництва: праця, капітал, земля, підприємницькі здібності, наука, інформація, екологія. Зазначаючи роль і значення вищенаведених факторів вироб-ництва, потрібно зауважити, що вони переплітаються і взаємодіють один з одним. Жоден з них сам по собі не спроможний виробити продукт і принести дохід. Відсутність хоча б одного з них може призвести до руйнування системи і зробити неможливим сам виробничий процес. Крім того, факторам виробництва властива взаємозамінність, котра обумовлена специфікою споживчих властивостей і конструктивними особливостями продукту, що виробляється, а також обмеженістю того чи іншого виду ресурсу.

Для кожного періоду суспільного виробництва існував конкретний спосіб і характер поєднання речових та особистих факторів виробництва. Баланс та пропорції поєднання факторів виробництва відображаються в органічній будові капіталу. Аналіз поєднання факторів виробництва із соціально-економічного боку має велике значення для характеристики економічного ладу суспільства. Ефективним слід визнати той суспільний лад, який забезпечує найвищий рівень народного добробуту. Також на сьогоднішній день завдяки динаміці поєднання факторів виробництва існує ряд проблем, які потребують негайного вирішення.

Особисті і речові фактори виробництва тісно пов’язані між собою і перебувають у взаємозалежності. Для ефективного використання особистого фактору, необхідні деякі умови, які передбачають деяку автономність та самостійність прийняття рішень робітником, а також достатні умови для постійного підвищення кваліфікації робітника. На відміну від особистого фактору, речовий фактор більше залежний від розвитку науково-технічного прогресу. Але лише взаємодія речового і особистого факторів можуть дати високу ефективність виробництва, а поодинці вони не мають ніякого сенсу.

Світовий досвід показує, що значення нематеріального виробництва у розвитку суспільства постійно зростає. Воно є чинником удосконалення добробуту і самої людини, поліпшення її життя.

Україна, як і багато інших колишніх республік СРСР, отримала в спадщину застарілі, недосконалі засоби виробництва, а також виснажену, протягом багатьох років експлуатації, природно-ресурсну базу. Після одержання Незалежності українською владою було прикладено мінімум зусиль для розв’язання даної проблеми, і лише в останні роки можна спостерігати реальні зрушення з мертвої точки. Всі вищеописані проблеми виробничих засобів можна подолати лише при плідній співпраці держави та підприємців, з залученням іноземних інвесторів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?