Реферат «Особливості вітчизняної моделі корпоративного управління в сучасних умовах: організаційно-правові та фінансові аспекти», 2008 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 14.12.2009 14:32 · від Вікторія · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Теоретичні та методичні основи корпоративного управління 5 Розділ ІІ. Особливості формування сучасної моделі корпоративного управління в Україні 12 Висновки 21 Список використаної літератури 23 Додатки

Висновок

Як засвідчили результати досліджень, питання щодо чіткого висвітлення змісту поняття „корпорація”, „корпоративне управління”, структури корпоративного сектора, його реального місця та ролі в економіці залишається недостатньо розробленою. Поняття „корпорація” як нова організаційна форма подана авторами у вузькому та широкому значенні. У вузькому значенні „корпорація” – це договірне господарське об’єднання юридичних осіб або громадян, яке створене на основі поєднання загальних економічних інтересів учасників для одержання максимального фінансового результату від його діяльності. Це визначення найповніше відповідає сутності акціонерного товариства. У широкому значенні „корпорація” – договірне господарське об’єднання підприємств, створене на основі поєднання загальних економічних інтересів, для одержання максимального прибутку від господарської діяльності та вкладених інвестицій. Це визначення відповідає сутності більш зрілих корпоративних структур, а саме: консорціумам, холдингам, концернам, синдикатам, фінансово-промисловим групам тощо.

Проведені дослідження щодо сутності корпоративного управління виявили необхідність його розгляду за часткового, суспільного, нормативного, економічного, управлінського, організаційного та соціально-економічного підходів. Узагальнюючи ці підходи, корпоративне управління правомірно розглядати як спосіб забезпечення захисту і врахування інтересів як фінансових, так і нефінансових інвесторів, який регламентується законодавчими і нормативними актами, внутрішніми нормативними положеннями і документами.

Корпорації на сьогодні є найбільш поширеною та життєздатною формою суб’єктів господарювання, що обумовлено перевагами цієї форми з погляду ефективної реалізації корпоративних прав усіма власниками підприємства, це обумовлює і специфіку підходу до формування фінансової політики в процесі розробки як стратегічних, так і тактичних планів. З огляду на викладене корпоративне управління надає можливість через відповідні структури (раду директорів, менеджерів, внутрішній аудит) провадити аналіз та регулювання організаційно-економічних відносин з приводу формування та використання акціонерної власності, які реалізуються не автоматично, а за наявності чіткої системи корпоративного управління.

Аналіз особливостей розвитку корпоративних відносин надає підстави стверджувати, що модель корпоративного управління безпосередньо пов’язана зі специфікою відносин власності, а це обумовлює напрямки формування стратегії ефективного розвитку суб’єктів господарювання, створює необхідні умови для подальшого розвитку корпоративних відносин. В основу моделі корпоративного управління покладено специфічні ознаки корпоративних відносин, відмінності у структурі корпоративної власності, що обумовлює відповідні організаційно-правові форми діяльності корпорацій і визначає особливості корпоративного управління.

Як виявилось, модель корпоративного управління в Україні перебуває на стадії становлення і узагальнює різноманітні підходи до вирішення проблеми відносно розпорошеної власності як у аутсайдерських моделях, а також тенденцію до концентрації власності і контролю та запровадження елементів перехресного володіння і формування складних корпоративних структур різного типу, що властиво інсайдерській системі. При цьому у порівнянні з усталеними моделями корпоративного управління національна модель найбільше тяжіє до японської.

Проведений аналіз існуючої системи корпоративного управління відокремив такі її особливості: неефективна, дуже розпорошена структура акціонерних товариств на першому етапі приватизації, провідна роль держави у процесі корпоратизації, недостатня роль в управлінні акціонерних товариств спостережних рад, відсутність потужного зовнішнього контролю за діяльністю органів управління, низький рівень професіоналізму у значної частини керівної ланки корпоративних підприємств та корпоративної культури працівників.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?