Курсова робота «Фінансові аспекти створення та функціонування акціонерних товариств», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 14.12.2009 14:25 · від Вікторія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Теоретичні та методологічні засади створення та функціонування АТ 6 1.1. АТ як організаційно-правова форма діяльності підприємств 6 1.2. Особливості створення та функціонування АТ 11 1.3. Огляд законодавчо-нормативної бази та літературних джерел 17 2. Аналіз функціонування ВАТ ”Вінницький олійно-жировий комбінат” 21 2.1. Організаційно-правова характеристика ВАТ ”Вінницький олійно-жировий комбінат” 21 2.2. Аналіз основних показників діяльності ВАТ ”Вінницький олійно-жировий комбінат” 25 2.3. Аналіз формування капіталу ВАТ ”Вінницький олійно-жировий комбінат” 30 3. Шляхи удосконалення діяльності ВАТ ”Вінницький олійно-жировий комбінат” 38 Висновки 43 Список використаної літератури 45

Висновок

Світовий досвід переконливо доводить переваги використання акціонерних товариств, які, мабуть, є основною правовою та організаційною формою господарських підприємств та організацій у системі світового господарства, внаслідок застосування та розвитку яких розвинуті країни зберігають високу продуктивність та ефективність суспільного виробництва, високий життєвий рівень населення та стабільність політичної системи. Сучасна економіка найбільш розвинених країн світу відрізняється за різними параметрами, і все ж у структурі їх економіки є одна загальна і водночас дуже важлива характерна деталь: економіка всіх цих країн виявилася ніби розділеною на дві частини. В одній частині зосередились в основному величезна кількість дрібних і найдрібніших торгових промислових підприємств, на долю яких у більшості країн припадає 98-99% загальної кількості підприємств. В іншій – великі концерни, компанії, і корпорації. Загальне число їх вельми незначне і складає всього 1-8% від загальної кількості всіх підприємств. Але саме на них припадає переважна частина економічної потужності. Довгорічна практика функціонування економіки розвинених країн показала, що без акціонерних товариств неможливо досягти економічного і технологічного прогресу.

Зважаючи на проведений аналіз фінансової діяльності ВАТ ”Вінницький олійно-жировий комбінат” у другому розділі нашої наукової роботи, можна дійти висновку, що фінансовий стан аналізованого підприємства має поки що не досить стабільний характер. Внаслідок чого є великий сумнів щодо його платоспроможності. Підприємство не заробляє великий прибуток, який міг би забезпечити виплату дивідендів акціонерам, здатність підприємства вчасно повертати кредити і сплачувати за ними проценти. Має місце ризик утрати ресурсів у даній ситуації.

Отже, щоб уникнути можливої фінансової дестабілізації, потрібно забезпечити своєчасну розробку системи організаційно-економічних заходів та управлінських рішень для відновлення фінансової стабільності акціонерного товариства в умовах високої мінливості факторів зовнішнього середовища.

Забезпечення достатньої фінансової стійкості та платоспроможності АТ потребує:

а) оптимізації політики управління оборотними активами, а саме – використання системи внутрішніх нормативів, які визначили б максимально допустимі розміри низько ліквідних та неліквідних видів оборотних активів; компромісної моделі фінансування оборотних активів для зниження ризику втрати ліквідності оборотних активів за рахунок нарощування величини чистого оборотного капіталу;

б) оптимізації політики управління операційними циклами, а саме – скорочення розмірів дебіторської заборгованості шляхом проведення консервативної кредитної політики; узгодження за часом позитивних та негативних грошових потоків; визначення нормативної довжини операційного циклу залежно від специфіки діяльності підприємства;

в) скорочення необґрунтованих короткострокових фінансових зобов’язань для забезпечення платоспроможності підприємства.

Для досягнення поточної фінансової рівноваги АТ потребує:

− забезпечення ефективної політики управління власними фінансовими ресурсами – збільшення частки, яка формується за рахунок внутрішніх джерел;

− оптимізації дивідендної політики акціонерного товариства – скорочення частки прибутку на споживання і консервативне формування дивідендної політики підприємства з використанням остаточного типу дивідендної політики або політики стабільного розміру дивідендних виплат.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?